Man føler seg hensatt til et u-land når det tar et halvt år bare å komme inn på passkontoret for å søke om nytt pass.

Deretter bruker leverandøren Thales AS syv uker på å produsere passet, så tiden er allerede ute for å få nytt pass før nyttår.

Det har gått 68 dager siden jeg skrev en kommentar som kritiserte passkøene og karakteriserte dem som et tegn på både udugelighet og maktarroganse.

Les også

Vanlige folk i ferietrøbbel: Neste ledige time er 23. august

Problemet kan deles i to:

  • Ventetiden på et halvt år for å komme inn på passkontoret er justisministerens ansvar, og kan løses ved å utvide åpningstidene og sette inn nok ressurser.
  • At leverandøren så bruker syv uker på å produsere passet skyldes råvaremangel og rammer flere andre land, blant andre Sverige.

Nå har myndighetene strammet inn på retten til å få nødpass, så den nødløsningen er borte.

– Regjeringen snur alle steiner for å løse passkrisen, sier justisministeren til NTB.

Det kommer lovlig sent.

Passfrihet i Schengen mot Senterpartiets ønske

I praksis betyr det at nordmenn med utgått pass er utestengt fra USA og land utenfor Europa på ubestemt tid. En rask sjekk på passkontorene viser ledige timer midt i november, og hvis det fortsatt er syv ukers produksjonstid, betyr det at passet kommer rett over nyttår - altså om drøyt syv måneder.

Smutthullet er passfrihet i Schengenområdet, for selv om det advares mot det, så vil man i mange tilfeller kunne reise på tvers i Europa uten pass. Dette vil Senterpartiet stanse:

– Senterpartiet vil også melde Norge ut av Schengen-samarbeidet og gjeninnføre nasjonal grensekontroll, heter det i partiprogrammet.

Har du ikke pass, skal du forbli i Norge. Og pass får du ikke fordi det er lange køer i Senterparti-statsrådens ansvarsområde.

Fordoble bemanningen på passkontorene

Pass-krisen er historien om et varslet problem som har fått vokse seg større og større uten nevneverdig krisefølelse hos myndighetene utover å råde befolkningen til å holde seg innenlands.

Det mest opplagte eksempelet på manglende handlekraft er at det fortsatt er seks måneders kø for å komme inn på et offentlig kontor, ta et bilde og levere en pass-søknad. I Sverige løser man det problemet med å fordoble bemanningen på kontorene.

Det er selvsagt verre å løse produsentens utfordringer med å skaffe råvarer til å produsere passene. Justisminister Emilie Enger Mehl kan ikke trylle.

Produksjonen gjøres av selskapet Thales AS, på oppdrag fra Politidirektoratet.

Mer empati og kreativitet

Når ikke bare Norge - men også mange andre land - sliter med det samme problemet, bør det være mulig å finne provisoriske løsninger. Et forsøk som er verdt å bruke tid på er å få andre land med på å godta annen identifikasjon enn pass og nasjonale ID-kort - for eksempel bankkort eller førerkort.

Schengen har passfrihet, men den passfriheten hules ut av at bare pass eller nasjonale ID-kort regnes som godkjent identifikasjon. Her må det opplagt kunne lages en provisorisk ordning.

Et annet alternativ er å forlenge varigheten på passene som nå har gått ut, eller som er i ferd med å gå ut.

– Vi vil komme tilbake straks vi vet hva som er mulig å få til, sier Mehl.

Det er i det minste nye toner, men forhistorien gjør det dessverre lite fristende å holde pusten mens vi venter på handling.

400.000 nordmenn uten pass

Det er interessant å observere kreativiteten private viser i møte med offentlig passivitet.

Folk sitter pal over tastaturene for å fange opp ledige slengertimer, før en 24-åring lagde en app som lar deg søke etter slengertimer på alle passkontorene (burde vært løst av det offentlige selv).

Andre kjøpte og solgte passtimer på Finn (i overkant kreativt, så nå har Finn stengt den utveien).

Det regnes med at rundt 400.000 nordmenn mangler pass, og fra hele Norge kommer meldinger om familier som må avblåse ferien fordi et av barna har et utgått pass. I slike tilfeller får man ikke fem øre av reiseforsikringen.

Det offentlige har sviktet

Å legge skylden på folk flest er urimelig. Som innbygger i et relativt moderne land må det være en rimelig forventning at passkontorene har ledige timer innenfor rimelig tid, og at man klarer å lage identitetspapirer som borgerne er pålagt å bruke ved grensepasseringer.

For justisminister Emilie Enger Mehl er passivitet overfor passkrisen alvorlig. I forrige uke valgte flertallet i Stortingets justiskomité å overstyre statsråden og foreslo utvidete åpningstider og økt bemanning på passkontorene som strakstiltak.

Her er justisministerens svar: Representantforslag om strakstiltak for å redusere passkøene i Norge

Senterpartiet og Arbeiderpartiet er alene om å forsvare justisministeren når forslagene kommer opp i Stortinget 2. juni. Alle de andre partiene vil ha handling nå.

Her er komiteens innstilling: «Stortinget ber regjeringen gjennomføre strakstiltak med sikte på å redusere ventetid for å få nytt pass, eksempelvis gjennom å utvide åpningstider på kveldstid og i helgene, samt å øke bemanningen på passkontor med stor pågang.»

Forslaget kom fra Venstre: – Poenget er at det må settes inn tiltak. Vi vil gi forvaltningen ryggdekning til å tenke kreativt for å finne løsninger, sier stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik til NRK, og foreslår lengre varighet på nødpass, midlertidige passkontor eller andre leverandører av råvarer til pass.