Det blir ofte høy temperatur når et parti utfordres på kjerneverdiene sine, men i helgen skar det seg helt da partiet Rødt skulle debattere våpenstøtte til Ukraina under årets landsmøte.

Fra talerstolen stemplet gruppelederen i Rødt Oslo, Siavash Mobasheri, Nato-leder Jens Stoltenberg for å være en krigsforbryter. Dette fikk naturlig nok flere Ap-politikere til å rykke ut og forsvare Stoltenberg. Blant annet byrådsleder Raymond Johansen og utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Men Jens Stoltenberg trenger ikke noe forsvar for jobben han gjør i nasjonens tjeneste. Nato-landene har gitt ham full støtte for den innsatsen han gjør for Ukraina.

Derimot er det all grunn til å rette kritikk mot ordbruken til gruppeleder i Rødt, Siavash Mobasheri.

Les også: Kalte Stoltenberg krigsforbryter: – Alltid noen som går for langt

Bryter med politisk tradisjon

I en tid hvor det offentlige ordskiftet bare hardner til, er vi helt avhengige av at nøkkelpersoner og de som representerer oss alle, går foran som gode eksempler. Sentrale politikere er en av disse.

Som gruppeleder i Oslo bystyret har Mobasheri ansvaret for å koordinere partiets arbeid i kommunestyret. For mange vil også gruppelederen være partiets kontaktperson mot de andre partiene og ikke minst utad til folket.

I Norge har vi en lang tradisjon med samarbeid mellom partiene. Ingen partier i dette landet er store nok til å regjere helt alene. Av den grunn har samarbeid på tvers av partiene vært en forutsetning for å holde de politiske hjulene i gang. Men dette fordrer evner til dialog, diplomati, tillit og respekt fra alle som deltar i prosessene.

De fleste politikere klarer heldigvis, på tross av sterke meninger og hellige overbevisninger, å finne et felles fundament som landet kan bygges videre på.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Når Siavash Mobasheri kaller Jens Stoltenberg en krigsforbryter fra talerstolen på et landsmøte, så bryter han ikke bare med den politiske tradisjonen som fordrer dialog og respekt, han går mye lenger enn som så.

Ordet «krigsforbryter» er en juridisk term som beskriver handlinger som strider mot lover og sedvaner som gjelder under krig. Et eksempel på dette er folkeretten.

Når Mobasheri stempler Stoltenberg som krigsforbryter, så setter han seg selv over alle lover og regler som han selv, som politiker, er satt til å være med å forvalte.

Vitner om usunn debattkultur

Et viktig premiss for styringen av landet vårt er at den lovgivende, den utøvende og dømmende makten har respekt for hverandres arbeidsfelt. En dommer skal ikke bedrive politikk i rettssalen. En politiker skal ikke utstede dommer over enkeltmennesker.

Uttalelsen fra Mobasheri viser en dyp mangel på rolleforståelse og støtten fra partileder Bjørnar Moxnes gjør ikke saken bedre. Moxnes mente at ordbruken fra talerstolen var grei. Han viste til at Jens Stoltenberg var statsminister da Norge deltok med 15 fly under Libya-krigen.

Problemet er bare at en granskning av Norges deltakelse i Libya-krigen viste at landet holdt seg innenfor mandatet vi fikk fra FNs sikkerhetsråd. Heller ikke her var det snakk om noen krigsforbrytelser fra Jens Stoltenberg sin side.

Det er helt i orden å være prinsipielt imot krig. Det er også i orden å kritisere Jens Stoltenberg for å ha hatt en sentral rolle i to store kriger som landet har deltatt i. Men derfra og til å stemple han som en forbryter, er en svært ugrei retorisk reise. Og når selveste partilederen synes dette er greit, så vitner det om en usunn debattkultur i partiet.

Les også: Hvorfor lager Tesla så idiotiske biler?

Å kalle Stoltenberg for en krigsforbryter på bakgrunn av krigen i Ukraina, er noe som man muligens kunne sett på med milde øyne om det kom fra en uerfaren ungdomspolitiker som deltok på sitt første landsmøte i moderpartiet. Men når sentrale politikere med lang fartstid i politikken kommer med slike anklager, er det all grunn til å dra opp det røde kortet.

Er det virkelig et slikt debattklima dere vil ha, Rødt og Bjørnar Moxnes?

*Siavash Mobasheri har fått mulighet til å svare på denne kommentaren.