Rød Ungdom og Rødt burde legge ideologiske skylapper til side og innse at Russland er en imperialistisk stormakt som ønsker å underlegge seg andre land. NATO og EU er redningen for befolkningen i Øst-Europa.

Rød Ungdom, og moderpartiet Rødt, skjønnmaler det russiske diktaturet og kritiserer Vesten i innlegg i VG og i Politisk kvarter. Partiet på ytterste venstre mener Norge har like stort ansvar for den anspente situasjonen, som Russland.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Selv Høyrefolk vet at verden verken er svart eller hvitt. Og du finner få som mener USAs utenrikspolitikk er perfekt. Det bør likevel ikke være kontroversielt å mene at NATO har tjent Europa godt.

Ukraina ønsker seg bort

Etter Sovjets fall ble millioner av europeere frigjort fra kommunistisk og russisk overherredømme. Flere av landene som var en del av – eller kontrollert av – Sovjetunionen, snudde raskt snuten mot vest. Polen, Litauen, Estland og Latvia har siden ikke sett seg tilbake. Med medlemskap i både NATO og EU har de oppnådd velstandsvekst, økonomisk vekst og vekst i demokratiske verdier som Ukraina misunner dem. Det er nettopp derfor ukrainerne også ønsker seg medlemskap i EU og NATO, og bort fra Russland.

Ukrainas ambisjon om å bli et vestlig land, er også grunnen til at Russland har gått til krig – og vurderer å invadere landet. For NATO er ingen militær trussel mot Putin. Militært sett er vi overlegne. Den største trusselen mot Putin er at den russiske befolkningen blir demokratioptimister av å se at deres naboer opplever demokrati og velstand. Det vil han forhindre, slik at hans egen befolkning ikke går mot ham for å kreve de verdiene vi i vesten tar for gitt.

Putins ønske er med andre ord ikke fred. Det russiske regimet ønsker usikkerhet i vår del av verden. Ser vi på utenrikspolitikken deres de siste årene har det russiske regimet okkupert en del av et annet europeisk land, blandet seg inn i vestlige valg og forgiftet egne politikere – både innenfor egne og andre lands grenser. Det er naivt å mene at vi er like mye skyld i en ny kald krig som et slik regime. Like naivt som å tro at et Norge utenfor NATO ville gjort oss tryggere.

Ukraina-konflikten handler ikke bare om Ukraina i seg selv. Det handler om hvor langt vi er villige til å strekke oss for å gi østeuropeerne de samme mulighetene som vi i vest har fått. Latviere, litauere og estere er alle gode eksempler – og ukrainerne burde få akkurat de samme mulighetene.

Les også: Georg Wolff fra Gestapo i Oslo holdt på å bli «der Spiegels» sjefredaktør

Russland lovet faktisk ukrainerne suverenitet, uavhengighet og respekt for egne grenser tilbake i 1994. Det løftet har Russland selv brutt. Landet er alene skyldig for den anspente konflikten vi ser i dag.

De baltiske landene kan stå for tur

Det kan hende Rød Ungdom eller Rødt er villige til å ofre Ukraina for å bevare en slags «fred» i Europa. At vesten skal overlate Ukraina til russisk innflytelse for at Putin skal føle seg trygg. Et slikt verdenssyn minner om den britiske statsministeren som i 1938 hadde forhandlet med Hitler. Han lovet «peace for our time». Men som i 1938 vil heller ikke diktatorer i 2022 forholde seg til diplomati alene. Vi behøver militærmakt også.

Les også: 2022 starter med at Arbeiderpartiet gjør seg historiske. Det er første gang noen fjerner en pasientrettighet

Gir vi etter for russerne denne gangen, kan de baltiske landene stå for tur. I en eventuell konflikt i øst, er det krevende for Norge å bidra. Det kan for noen, inklusive Rød Ungdom og Rødt, til og med være fristende å melde Norge ut av NATO. Det er grunnleggende usolidarisk. For NATO-samarbeidet handler ikke bare om å beskytte oss og våre egne. Det handler også om å stå opp mot autoritære regimer som blander seg inn i vestlige demokratier. Denne gangen er det Ukraina. Neste gang er det noen andre.

Kommer Rødt til makten får vi bare håpe Norge er neste land som står for tur.

Les flere meninger fra Norsk debatt