Rødt styres i dag etter et landsstyrevedtak som sier nei til våpenstøtte, men ja til humanitær og økonomisk støtte til Ukraina. Hjelmer og ulltepper og penger. Men sånn som krigen utvikler seg, begynner det å bli lenge siden dette vedtaket ble gjort.

SV har i mellomtida endra ståsted. «Fredspartiet SV» er nå tilhenger av at Norge sender våpen til Ukraina.

Rødt står dermed aleine, og mange vil mene dette er modig gjort. Men er det bare et tidsspørsmål før Rødt faller inn i folden, sånn at et samla storting heier på våpenstøtte til Ukraina?

Les også: Jeg var ikke invitert

«Nei-til-våpenstøtte»-fraksjonen mener dette er en såkalt «proxykrig»; egentlig er dette en krig mellom Nato/USA og Russland. Hvis det pøses stadig mer våpen inn i Ukraina, vil det øke faren for eskalering av krigen – endog øke muligheten for en atomkrig.

Rødt «støtter Ukrainas rettferdige forsvarskamp mot russisk imperialisme». Men partiet blir svar skyldig når det blir spørsmål om hvordan i all verden Ukraina skal stå opp mot russisk imperialisme – uten våpen.

Et betimelig spørsmål

Den tidligere AKP (m-l)-lederen og Klassekampen-redaktøren Sigurd Allern har kasta seg inn i den interne partikampen på «nei-til-våpenstøtte»-fraksjonens side. Allern er i dag «menig medlem», men det kan ikke herske tvil om at hans stemme fortsatt er tungt skyts innad i partiet.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Programleder Magnus Marsdal i podkasten «Mimir&Marsdal» spør om Allern mener det skal være opp til alle andre å gi den form for støtte Ukraina ber om? For Allern har jo helt rett i at det for lengst er «kolossalt mye våpen i Ukraina».

Så Rødt syns det er greit at andre land sender våpen til Ukraina, men at Norge skal holde sine fingre «reine og røde»?

Et betimelig spørsmål er hva Rødt ville mene hvis Norge ble angrepet av Russland. Ville vi da vært motstandere av våpenstøtte fra andre land, fordi Norge egentlig var deltaker i en proxykrig mellom USA/Nato og Russland?

Fornuftig å hasteinnkalle landsstyret

Hvordan vil standpunktet Rødt havner på gi utslag på gallupen? Vanskelig å si.

Da partiet var aleine om å stemme mot at Norge skulle si ja til Nato-medlemskap for Sverige og Finland, ga det ikke store utslag på meningsmålingene.

I dag sier nesten 200.000 at de vil stemme på partiet, og det meste tyder på at disse velgerne er mer opptatt av strømpriser, tilstanden i arbeidslivet og prisen på egg og melk på Rema, enn av utenriks- og forsvarspolitikk.

Les også: Moxnes reagerer – NRK sier han ble invitert

Men i dag er denne debatten løfta mye høyere på dagsorden. Dagsnytt 18 og Debatten. Prime time TV. Og fordømmelsen av partiets standpunkt er unison fra gribbene i main stream-kommentariatet.

Rødt avholder sitt landsmøte i Stavanger i slutten av april. Det er nok riktig at det som oftest er fornuftig å ikke forhaste seg når det er snakk om prinsipielle spørsmål. Men mangt og mye tyder på at det i den situasjonen partiet nå har satt seg i vil være fornuftig å hasteinnkalle landsstyret.

Heller ikke Rødt kan komme unna det faktum at vedtak på landsmøtet i 2021 og i landsstyret våren 2022 i dag synes lysår tilbake i tid. «Man må utforme konkret politikk ut fra den konkrete politiske situasjonen», er et utsagn som ikke bør være ukjent for Rødts ledelse.