Drøyt 170 år senere er over 100 millioner mennesker drept i kommunismens navn - i hendene til bødlene til kommunistiske despoter som Stalin og Mao.

Likevel har Norge et politisk parti som bekjenner seg til kommunismen. Rødt drømmer om et klasseløst samfunn, eller det «Karl Marx kalte kommunisme», som partiet skriver i sitt prinsipprogram.

Statsviter og professor Bernt Hagtvet har tatt et knusende oppgjør med norske intellektuelle som lefler med kommunismen: - Josef Stalin og Mao Zedong kommer før Adolf Hitler i rekken av massemordere. De overgår langt flere i kriger. Fanatiserende ideologier er en fellesnevner for dem. Og intellektuelle som spilte med i fascinasjonen, skrev han nylig i Aftenposten.

På de siste gallupene vurderer en av ti velgere i Oslo å stemme Rødt, mens en av tyve velgere i resten av landet vil stemme kommunistisk.

Det er nesten utrolig at så mange velgere vurderer å stemme for en samfunnsutvikling som Rødt beskriver i prinsipprogrammet.

Men om ikke Rødt ligger an til noe flertall, så viser de ferskeste galluptallene at Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre kan bli avhengig av både Rødt og Miljøpartiet De Grønne for å ha flertall på Stortinget.

Mye har vært skrevet om MDGs politikk, men Rødt er ikke mindre radikale - om enn i en litt annen retning.

Finleser man programmet, går det frem at partiet vil avskaffe privat eiendomsrett, gjennomføre en sosialistisk revolusjon og innføre kommunisme i Norge.

Her kan du lese mer: Rødts prinsipprogram

Det store flertallet i Norge støtter et folkevalgt demokrati og en blandingsøkonomi med både offentlige virksomhet og privat næringsliv. Norge er et av landene i verden med størst velstand, minst ulikhet og høy tillit til samfunnsinstitusjonene.

At hver tiende osloborger vurderer å stemme på et parti som vil avskaffe kapitalismen, er overraskende.

Privat eiendomsrett og konkurranse mellom bedrifter har utløst vekst og velstand, og de aller fleste vil være enig i at kapitalismen har løftet milliarder av mennesker ut av fattigdom.

Samtidig er det i Norge bred enighet om at kapitalismen må styres og reformeres, blant annet for å unngå monopoler og enorme økonomiske forskjeller. Som Jens Stoltenberg en gang formulerte det, så er markedet en dårlig herre, men en god tjener. Dette er kjernen i den norske blandingsøkonomien, som har støtte fra både Høyre og Arbeiderpartiet.

Rødt ser en helt annen virkelighet: - Selv om folk i Norge har oppnådd mange og viktige demokratiske rettigheter, står kapitalismen i motsetning til reelt demokrati. For at det arbeidende folket skal ha makt trengs en radikal endring av maktforholda - en sosialistisk revolusjon, heter det i programmet.

Med populære politikere som Bjørnar Moxnes og Mimir Kristjánsson i front er det lett å oppfatte Rødt som et vanlig rødgrønt parti, men bare litt tøffere mot kapitalister og andre motstanderne.

Moxnes nekter å kalle seg kommunist, mens Kristjánson bare er kommunist på fredag kveld.

Mimir er altså sosialist i arbeidstiden, mens Bjørnar er sosialist hele tiden.

Det er lett å glemme at de også er ledere i et kommunistisk parti, som i programmet lefler med en av de voldeligste ideologiene verden har sett. I prinsipprogrammet står det svart på hvitt at Rødt vil «avskaffe kapitalismen og erstatte dette systemet med et sosialistisk folkestyre». I mellomtiden skal Norge ut av NATO og ut av EØS.

Selv fagbevegelsen skal omveltes: - Arbeiderbevegelsen har likevel fått et sjikt av profesjonelle ledere som synes å lytte mer til parti, stat eller til og med EU, enn med den organiserte arbeiderklassen, lyder diagnosen i programmet.

Hvordan blir Norge hvis Rødt får flertall for sin sosialistiske revolusjon?

  • Alle banker, forsikringsselskaper, transport og naturressurser skal overtas av det offentlige.
  • Glem fri konkurranse - de store linjene i økonomien skal bestemmes av det Rødt kaller demokratiske planprosesser.
  • Arbeiderne skal styre bedriftene blant annet gjennom det partiet kaller deltakende budsjettering.
  • Rødt ønsker også et sosialistisk samfunn der privat eierskap stort sett blir avskaffet.
  • I et slikt sosialistisk samfunn vil arbeiderklassen ta makta over alle viktige samfunnsområder.
  • Tannleger, advokater og kunstnere skal ut av markedet og bli gratis velferdstilbud.

(Kilde: Rødts prinsipprogram).

Fred, frihet og alt gratis er en forlokkende meny - alternativt at det betales av de rike eller høytlønte gjennom høyere skatter.

Den mest effektive velferdsmaskinen verden har sett - også kalt kapitalismen - skal erstattes med femårsplaner og statsbedrifter der arbeiderklassen bestemmer organisering og budsjetter.

Problemet er at alle historiske eksempler på sosialistiske revolusjoner har endt i diktaturer, og at alle forsøk på statlige økonomier og statlige femårsplaner har endt med hungersnød og bedrifter som kollapser - som i Sovjetunionen, Kina og nå sist, Nord-Korea.

Resepten er prøvd i en rekke land, men det finnes ikke ett historisk eksempel på et land som har gjennomført en sosialistisk revolusjon og endt opp som et liberalt demokrati med vekst og velstand.

Hvorfor ikke?

Blant annet fordi revolusjonære ledere stort sett har gått i den samme fellen, blitt besatt etter å beholde makten og egne privilegier, og har tillatt folkemord i det godes hensikt.

Få tror at Bjørnar Moxnes og Mimir Kristjánsson ser for seg en fremtid a la Pol Pot eller Josef Stalin.

Det er kanskje mest rimelig å kalle dem demokratiske venstresosialister med et ekstremt program for å forandre Norge totalt.

I rettferdighetens navn skal det sies at Rødt, ifølge prinsipprogrammet, ønsker at en sosialistisk revolusjon må være demokratisk.

Men programmet tar nokså lett på historiske erfaringer for at revolusjoner spiser sine barn.

Programmet bruker ikke mange avsnitt på å fortelle hvordan demokratiet skal bevares etter at arbeiderklassen har tatt makten, utover å skrive kort og løst om gode systemer for maktfordeling, maktkontroll, rett til å tilbakekalle representanter, innbyggerinitiativ og flere folkeavstemninger.

Skulle Rødt noen gang komme til makten, får vi andre håpe at «fredagskommunistene» er demokratiske sosialister i arbeidstiden og glemmer sluttoppfordringen i Det kommunistiske manifest:

«Kommunistene forakter å hemmeligholde sine meninger og hensikter. De erklærer åpent at deres mål bare kan nås ved at hele den gjeldende samfunnsordning styrtes med makt. La de herskende klasser skjelve for en kommunistisk revolusjon. Proletarene har intet annet å tape ved enn sine lenker. De har en verden å vinne. Proletarer i alle land, foren dere!».

PS! Hva tenker du om at Rødt har beholdt kommunisme i partiprogrammet? Skriv et debattinnlegg!