Ved at Røkke flytter til Sveits, så vil han fremover slippe å tappe Aker for utbytte. Røkke beskytter dermed Aker fra å bli belemret med å ha en stor norsk eier.

Neste år måtte Røkke, ifølge beregninger fra Finansavisen, ta ut rundt 600 millioner i utbytte fra Aker for å dekke formuesskatten på aksjeposten på Røkkes eierskap på rundt 68 prosent av Aker. Siden alle aksjonærer må likebehandles, må de få tilsvarende utbytte.

Aker må altså, kun for å dekke skatten til Røkke, utbetale utbytte på grovt sett en milliard årlig.

Det som er spesielt, er at dette kun rammer norske bosatte private eiere av industribedrifter. Og eierne må betale denne skatten selv om bedriften går med over- eller underskudd. Det betyr at om Aker en gang i fremtiden skulle begynne å gå dårlig, så vil utbyttepolitikken fortsatt bestemmes av eierens behov for utbytte ene og alene for å dekke en særnorsk skatt.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Dette slipper Aker å tenke på når Røkke nå flytter. Ved at Røkke flytter ut av landet kan altså Aker beholde en milliard årlig til å trygge arbeidsplasser rundt om i Norge, og til å investere videre. De kan og vil selvsagt betale utbytte i gode tider, men de må ikke, for å dekke Røkkes private skatt.

Over grensen

Bare ved å flytte over grensen til Sverige, Danmark, eller til Tyskland, Belgia, Nederland, UK og Frankrike, så slipper bedrifter å ta hensyn til eierens private skatt. Det er faktisk ingen land i verden som har en så høy skatt på det å eie en industribedrift som det Norge har.

Finland fjernet den helt i 2006, Sverige i 2007. Danmark og Tyskland fjernet den allerede i 1997. Og selv Frankrike fjernet den for eierskap i bedrifter i 2017. Ingen av våre naboland i Europa har altså formueskatt på det å eie en industribedrift.

Sveits har formuesskatt, men samlet eierskatt i Sveits er meget lav. Det er derfor smått utrolig å høre på politikere som blant annet Mimir Kristjansson på Dax18 i går, som påstår at samlet kapitalbeskatning i Norge er veldig lav sammenlignet med de andre OECD-landene, når saken vitterlig handler om Røkkes eierskap av en industribedrift.

Ja, samlet sett er summen av skatt på formue og arv relativt lav i Norge, men det er fordi bolig og arv har lav skatt. Formuesskatt på å eie en industribedrift er i verdenstoppen. Uttalelsen om sammenligningen med andre land forleder mer enn den opplyser.

Sakens kjerne er at Norge har en type skatt på det å eie en industribedrift som nær alle andre land helt har fjernet.

Les også: Kjell Inge Røkke mot Hadia Tajik om moral, skattemoral og dobbeltmoral

Siste erkjennelse for Frankrike på hvor feil denne skatten er, tror jeg kom i 2016 når Kina kjøpte opp teknologiselskapet KUKA i Tyskland, og en innså at kinesiske selskaper får gratis kapital fra staten for å kjøpe opp strategisk viktige selskaper i vesten.

Advart i årevis

Formuesskatten griper direkte inn i bedriftens kapitalbeholdning, og reduserer bedriftens evne til å investere videre. De siste årene har størrelsen på både formuesskatt og utbytteskatt økt, samtidig som grunnlaget for å beregne skatten har økt kraftig.

Jeg har advart i årevis om at dagens innretning av formuesskatten vil føre til både utflytting, og salg av bedrifter til utenlandske eiere.

Les mer fra Norsk debatt

Det er ikke synd på Røkke. Det er synd på lokalsamfunn rundt om i Norge som mister sine aktive norske bosatte lokale eiere. Lokale eiere som gjør som Røkke har gjort i alle år, støtte lokalsamfunn de kommer fra og der de bor.

Jeg frykter at om ikke et samlet Storting tar til vett og fjerner den særnorske formuesskatt på det å eie industribedrifter og næringsliv i Norge, så kommer flyttestrømmen og salg av familiebedrifter til å øke kraftig fremover.

Det vil særlig ramme Distrikts-Norge, der mye av lokalsamfunnene holdes oppe av det private næringsliv og lokalpatriotiske lokale eiere.

Skatt på overskudd og utbytte er helt greit, men en skatt som over tid tvinger eiere til å tappe bedrifter for kapital vil jo over tid redusere både investeringsevnen, konkurranseevnen og føre til utflytting av ressurssterke industribyggere og grundere, og salg av lokale hjørnesteinsbedrifter.

Dette innlegget ble først publisert på skribentens Facebook.