Gå til sidens hovedinnhold

Samværssabotasje: reelle dilemmaer, riktig praksis

Vår erfaring er at samværskonflikter er svært sammensatte. Det viktigste grepet som kan tas er å sørge for at det blir lettere for foreldrene å få hjelp til å løse konflikten hos familievernkontoret eller hos domstolene.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

TV2 har hatt flere reportasjer om samværssabotasje og Nav har blitt kritisert for å premiere foreldre som saboterer samvær og for å praktisere bidragsregelverket feil. Det er også fremmet et representantforslag om samværssabotasje. Denne saken behandles i Stortinget 8. mars.

I et innlegg i Nettavisen 24. februar fastslår Christian Jessen, leder i barnelovsgruppen i MannsForum, at Nav sin praksis ikke blir mer riktig bare den pågår lenge nok.

Les saken her: Jo, det virker som om Nav premierer samværssabotasje

Her er vi 100% enige, Jessen. Hvis det oppstår diskusjon om en gjeldende praktisering av regelverk er riktig, må dette avklares av de juridiske miljøene som har kompetanse og myndighet til det.

Nå har både Barne- og familiedepartementet og Justisdepartementet hatt en juridisk gjennomgang av Navs praksis i denne typen saker, og begge har konkludert med at Nav tolker og praktiserer regelverket riktig. Hvis Jessen mener at praksis gir uheldige utslag, er det politiske prosesser som justerer lovverket som er svaret, ikke å endre en praksis som i dag følger lover og regler.

Les også: Nei, TV 2. Nav premierer ikke samværssabotasje

Det er både bra og riktig at media setter søkelys på samværssabotasje. Det er alvorlig at barn og foreldre blir nektet samvær, og det bør finnes gode ordninger og tiltak som kan bidra til å hindre at det skjer.

Barn har rett til samvær med sine foreldre og de har rett til å bli forsørget av sine foreldre. Det Nav har ansvar for, er å fastsette bidrag dersom en av foreldrene ber oss om å gjøre det. Dette er en tjeneste som foreldrene må betale Nav for å gjøre.

Både lov og forskrift er tydelig på at vi skal legge avtaler om samvær til grunn med mindre en av foreldrene klart kan bevise at avtalen ikke følges, da skal vi legge faktisk samvær til grunn. Nav skal ikke vurdere hvorfor samvær ikke gjennomføres.. Det har vi ikke myndighet til etter loven, og det er heller ikke en rolle vi har kompetanse til å gjennomføre på en god måte.

Les flere saker fra Norsk debatt her

Det kan være mange grunner til at samvær ikke gjennomføres. Den ene forelderen kan si at den andre saboterer, mens den andre kan si at barnet ikke vil. Det som kjennetegner slike saker, er et høyt konfliktnivå. Da er det viktig at foreldrene får kompetent hjelp til å løse konflikten. Det kan de få hos familievernkontoret. De kan også ta saken til retten for å få en løsning. Ved samværssabotasje, kan retten ilegge tvangsbot.

Diskusjoner om barnebidrag vil i seg selv noen ganger øke konflikten mellom foreldre. Om det bør gjøres endringer i regelverket for hindre at det brukes som et middel i en pågående konflikt, er noe Barne- og familiedepartementet må vurdere.

Vår erfaring er at samværskonflikter er svært sammensatte. Det viktigste grepet som kan tas er å sørge for at det blir lettere for foreldrene å få hjelp til å løse konflikten hos familievernkontoret eller hos domstolene.

Kommentarer til denne saken