Mens debatten om rusreformen har rast her hjemme i Norge, går det nå en legaliseringsbølge gjennom Europa.

Luxemburg har legalisert dyrking og bruk av cannabis, Danmark fortsetter prøveordningen med medisinsk cannabis, og Sveits innfører en prøveversjon av legalisering. Nå går også den nye sosialdemokratiske regjeringen i Tyskland inn for å legalisere cannabis.

Samtidig har vi i Norge en statsminister som tviholder på å straffe rusavhengige og sårbar ungdom. Det er på tide at Norge følger etter våre europeiske venner og setter en stopper for den moralistiske ruspolitikken.

Vi må legalisere cannabis.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Finansierer narkotikakarteller

Dagens forbudslinje er feilslått. Helt siden Nixon erklærte «the war on drugs» på 70-tallet, har kampen vært forgjeves. Forbudslinjen har ikke ført til lavere rusbruk; Tvert imot har den resultert i tusenvis av tapte menneskeliv, overgrep fra politiet, og rammet samfunnets aller mest sårbare.

Forbudet mot cannabis fører til at vi er med på å finansiere narkotikakarteller, kriminelle gjenger og mafiavirksomhet. Sosiologiprofessoren Willy Pedersen har forsket på det og viser til at cannabis er gjengenes største inntektskilde. Han skriver: «Salg av hasj er rett og slett et effektivt treningsfelt for alvorlig kriminalitet».

Istedenfor å overlate markedet til kriminelle gjenger som rekrutterer vanskeligstilt ungdom, trenger staten å ta kontroll over omsetningen. Erfaringene fra Uruguay viser at en regulert omsetning vil sette en effektiv stopper for det svarte markedet, og gi staten økte skatteinntekter som kan brukes på bedre oppfølging og helsehjelp.

Frigjør sårt tiltrengte ressurser

Samtidig vil en legalisering føre til at politiet frigjør sårt tiltrengt tid og ressurser til andre viktigere oppgaver. I dag bruker politiet ressurser på å jage etter ungdom som tar seg litt hasj i ny og ne, istedenfor å oppklare voldtekter.

Det er alvorlig når vi vet at 2 av 3 voldtektssaker blir henlagt. Nå er det på tide at politiet tar ødeleggende voldtektssaker på alvor, i stedet for å bruke tid på å kaste ungdom som kun skader seg selv på glattcella.

Les også: Ruspolitikken slår sprekker: Dette gir ikke lenger gjenklang hos dagens unge

Cannabis er farligst når den er forbudt

Forbudslinjen gjør også at vi ikke har kontroll over hva som selges. Vi har ingen aldersgrense, ingen regulering på hvor mye man kan få tak i, og ingen anelse om hva stoffene inneholder.

Et regulert utsalg vil gjøre at vi kan kvalitetssikre hva rusmiddelet inneholder, og sørge for at folk som bruker rus faktisk vet hva de putter i kroppen sin.

Cannabis er farligst når den er forbudt. En regulert omsetning vil drastisk redusere skadeomfanget av rusbruk og gjøre livet tryggere for mange mennesker.

Skammelig av Støre og Vedum

Et vanlig motargument er at legalisering vil øke tilgjengeligheten og bruken blant unge. Men med dagens forbud mot cannabis er allerede tilgjengeligheten høy.

Med en statlig regulering vil man kunne redusere mindreåriges tilgang til cannabis ved å sette en aldersgrense og ha klare åpningstider ved utsalgssteder.

Dessuten viser forskning fra amerikanske helsemyndigheter at legalisering ikke fører til økt bruk hos sårbare grupper som 12-17 åringer.

Les mer fra Norsk debatt

Dagens forbudslinje er overmoden for forandring. Dessverre for norsk ruspolitikk styres regjeringskontorene av to konservative menn som stolt viderefører Nixons arv.

Det er skammelig Støre og Vedum er mer opptatt av politiets rett til å strippe ungdom nakne enn å gjøre livet tryggere for folk som bruker rus. Nå trenger vi en ruspolitikk som baserer seg på kunnskap og fakta, og ikke moralisme og følelser.

Vi trenger å legalisere cannabis.