Den svenske miljøaktivisten Greta Thunberg (19) har vært politisk engasjert siden hun som 15-åring satte seg utenfor den svenske nasjonalforsamlingen for å demonstrere for klimatiltak.

Om man er enig eller uenig med Thunbergs aksjonsformer, så er det utvilsomt slikt engasjement som kan sikre demokratiet i årene som kommer.

Onsdag stemte Stortinget ned en overmoden lovendring som åpner for å gi 16-åringer stemmerett i Norge.

Slutten på vårsesjonen er ofte en feststund for prinsipper, som grunnlovsforslag om å innføre republikk i Norge.

Stortinget tok også ta stilling til flere forslag om å endre valgordningen:

  • Fremskrittspartiets Roy Steffensen vil heve sperregrensen til fem prosent, noe som vil ramme Venstre, Kristelig Folkeparti, MDG og (kanskje) Rødt, SV og Senterpartiet.
  • Flere partier foreslår å senke aldersgrensen for å stemme fra 18 til 16 år, og at utenlandske statsborgere får stemmerett etter seks års botid.
  • Frps Himanshu Gulati foreslår at det må være lov å skrive ut nyvalg i Norge midt i en stortingsperiode hvis regjeringen blir felt på mistillit.

Her kan du lese mer detaljert: Grunnlovsforslag om å endre valgordningen

Det er en salig blanding av prinsipper og egeninteresser i de mange forslagene, men det grunnleggende prinsippet må være at et folkestyrt demokrati gir en stemme til hver velger, og at stemmene teller likt. Dette er allerede en fjern drøm, for den norske valgordningen gir en stemme fra Finnmark nesten dobbelt så stor vekt som en stemme fra Oslo.

Sperregrensen gir flere mandater for de store partiene enn stemmetallene deres skulle tilsi.

Rødt og Venstre kom rundt 20.000 velgere over sperregrensen, og fikk 8 representanter hver.

MDG og Kristelig Folkeparti kom noen få tusen stemmer under, og ble avspist med 3 representanter.

Frps Roy Steffensen vil dra opp stigen for å komme inn - Rødts Bjørnar Moxnes vil senke stigen.

Av landets 5,4 millioner innbyggere, er 1,2 millioner under 18 år og har ikke stemmerett.

  • Argumentet mot å gi 16-åringer stemmerett er at de er umodne, mens det aldri er brukt som argument at noen av de 240.000 innbyggerne over 80 år er aldersmessig svekket.
  • Konsekvensen av dårlige beslutninger er dessuten større for personer som i gjennomsnitt har 70 år igjen å leve, i forhold til dem som har få års levetid igjen.

Poenget er ikke å frata eldre stemmerett, men å påpeke at argumentet mot umodenhet er dårlig. Det finnes ufornuftige folk i alle aldersgrupper, og de mister ikke stemmeretten av den grunn.

Rødt, Venstre, SV støtter forslaget om å senke stemmerettsalderen til 16 år, mens Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet går imot. Omtrent langs de samme partigrensene går det et skille mellom tradisjonelle, nasjonale velgere og idealistiske velgere.

Nettopp denne skillelinjen blir brukt som argumenter for og imot å senke stemmerettsalderen. Motstanderne peker på at ungdom stemmer ideologisk og mindre realpolitisk. Men om det er naivt eller konsekvent, kommer an på øynene som ser.

Forslagsstillerne fra SV treffer spikeren på hodet: Noen 16-åringer vil klart være umodne. Men objektive kriterier for modenhet ville nok raskt kunne føre til at også mange voksne og eldre ville vært å regne for umodne, uten at de blir fratatt stemmeretten. I dag som kjent også senile og umyndiggjorte mennesker stemmerett, heter det i forslaget.

Norge har gjennomført forsøk med å gi 16-åringer stemmerett, og de viste at det ble økt valgdeltakelse blant førstegangsvelgerne.

Historien taler også for at stemmeretten blir utvidet. Først var det bare landeiere som fikk stemme, og allmenn stemmerett for begge kjønn ble ikke innført før i 1913. Først i 1978 ble den senket til 18-åringer.

– 16 års stemmerett er en naturlig fortsettelse av denne utviklingen, heter det i forslaget.

Og for å minne om hvilket ansvar vi allerede har lagt på yngre mennesker: Du kan straffes for kriminelle handlinger når du blir 15 år, har rett til selvbestemt abort fra du er 16 år - for øvrig samtidig som du er over den seksuelle lavalder. Dessuten har du rett til å velge politisk og religiøst ståsted fra du er 15 år.

Derfor er jeg enig med mindretallets innstilling: - Alt dette peker mot at det er rimelig også å ha en stemmerettsalder i Norge på 16 år.