Nils Forren, sentralstyremedlem i Senterungdommen, gikk nylig hardt ut mot kjøttkutt på Dagsnytt 18. Forren argumenterte for at han ikke ønsker å kutte i kjøttforbruket, og at det bare vil svekke den norske selvforsyningen.

Dette er riktignok ikke nye holdninger fra Senterpartiet, tvert imot. Vi hører stadig vekk partiet hevde at vi må øke kjøttforbruket – samme hva anbefalingene forteller oss.

Dette gjør de til tross for at anbefalingene er krystallklare.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Feilslått landbrukspolitikk

Verdens helseorganisasjon, Verdens matvareorganisasjon og FNs klimapanel sier at å spise mindre kjøtt, og mer plantebasert, er en forutsetning for å kunne mette verdens befolkning om 30 år. I tillegg vil kjøttkutt bedre folkehelsen, redusere klimagassutslippene fra jordbruket, og redusere matproduksjonens belastninger på natur.

Dette virker Senterpartiet ikke til å være spesielt opptatt av. De tviholder heller på nordmenns altfor høye kjøttforbruk, og slenger rundt seg at kjøttkutt vil svekke selvforsyningen.

Ironien er jo at den virkelige trusselen mot norsk selvforsyning, er nettopp politikken partiet selv har heiet frem de siste 30 årene.

Senterpartiet har heiet frem en landbrukspolitikk som har latt husdyr beite på arealer som egentlig kunne blitt brukt til å produsere mat direkte til mennesker. Samtidig har de belønnet import av kraftfôr fra regnskog.

Verdens naturfond (WWF) anslår at masseproduksjon av kjøtt og melk er årsaken til 60 prosent av tapet av artsmangfold på jorden. At Norge importerer fôr fra Brasil legges for øvrig ikke til grunn i selvforsyningsgraden, som gjør den reelle selvforsyningsgraden lavere enn 40 prosent.

Senterpartiet har vært stemmen for en økt norsk selvforsyning, men nekter samtidig å ta innover seg hva som faktisk skal til for å klare det.

En rapport fra Nord Universitet anslår at selvforsyningsgraden kan øke opp til 80 prosent, ved å følge kostholdsrådenes anbefalinger om kjøttkutt, og en rapport fra Bioforsk i 2014 konstaterte at «kjøtt, egg og melk i mengder som blir konsumert i Norge i dag, ikke kan produseres på norske ressurser alene.»

Kan spare 11 milliarder

Det er forståelig at Senterpartiet synes det er ubehagelig med kjøttkutt, men det gjør – dessverre for partiet – ikke kjøttkutt til et mindre effektivt tiltak for å øke selvforsyningsgraden.

Ikke bare vil kjøttkutt øke selvforsyningen – det vil også være bra for folkehelsen, dyrene, naturen og klimaet.

Samfunnet kunne spart hele 11 milliarder kroner hvert år i helseutgifter hvis nordmenn hadde kuttet kjøttforbruket ned til nivået kostholdsrådene anbefaler.

Miljødirektoratet trekker fram at et lavere kjøttforbruk er et av de mest effektive klimatiltakene vi kan gjøre, og FNs klimapanel mener at verdens kjøttforbruk må halveres om vi skal nå klimamålene.

Les mer fra Norsk debatt

I en tid hvor matsikkerheten er mer usikker enn tidligere, synes jeg Senterpartiet kan holde seg for god til å prøve å skremme folk vekk fra å kutte i kjøttforbruket sitt, ved å late som at det vil svekke norsk selvforsyning.

Det er intet annet enn et tåpelig forsøk på å ikke miste troverdighet på en feilslått landbrukspolitikk.

Kjøttkutt er bra nytt, uansett om Senterpartiet ønsker det eller ikke.