En av regjeringens viktigste fanesaker er at lokaldemokratiet skal ha rett til å bestemme sin egen retning.

Når regjeringen ikke støtter MDG i våre forslag om å begrense hyttebygging i naturen for å verne om viktige verdier som miljø og opplevelseskvalitet, så argumenterer regjeringen med at kommunene selv er best skikket til å bestemme over dette.

Når regjeringen heller ikke vil støtte vårt forslag om totalstans i nedbygging av matjord, så argumenteres det med lokalt selvstyre og at vi ikke kan overkjøre kommunene. At det er et nasjonalt ansvar å sørge for matforsyning og sikkerhet, trumfes galant av prinsippet om lokal selvråderett.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

På mange områder er nærhet til beslutningene viktige, og et prinsipp som også MDG støtter så lenge det ikke går på tvers av viktige naturhensyn, selvforsyningen vår eller folks rettigheter.

Når Senterpartiet mener prinsippet om lokal selvbestemmelse er så viktig, så er det likevel interessant å spørre om det gjelder for alle og om det utøves konsekvent.

Mye tyder på at det ikke er tilfelle.

Overkjører lokaldemokratiet i Oslo

Det har nemlig dannet seg et mønster etter de første ni månedene hvor Støre har stått til rors. Plutselig har man langt mindre sjanse til å bli hørt om du er lokalpolitiker i hovedstaden eller om du sitter som folkevalgt i Hemsedal eller Grong.

Bare for noen uker siden stemte Sp og Ap ned to forslag på Stortinget hvor de kunne gitt makten for store avgjørelser i Oslo tilbake til lokalbefolkningen. Her er det altså helt greit å overkjøre lokaldemokratiet.

Den første saken var MDGs forslag om å stenge Hammersborgtunnelen, hvor også Oslos byråd med Ap, SV og MDG ønsker tunnelen stengt. Her kan staten spare minst 3,1 milliarder på å avstå fra å bygge en ny tunnel som uansett vil måtte stenges i mange år under oppgraderingen. Alle forslagene om å stenge eller nedskalere tunnelprosjektet ble nedstemt fra regjeringspartiene.

Kari Mette Prestrud fra Sp hoverte fra Stortingets talerstol med at det ikke ville bli mye «kaffe og attåt» i sentrum om tunnelen stenges, med en henvisning til «Kaffe-latte eliten i Oslo», som er noe Senterpartiet frykter mer enn svekket selvforsyning eller klimaendringer.

Les også: Folk vil neppe fyre for kråka med lavere strømpriser

Påstanden om at man ikke får levert varer er åpenbart feil, og det er nedslående at Senterpartiet godter seg når de kan overkjøre lokaldemokratiet i Oslo.

Det gir en følelse av Sp mener at god distriktspolitikk er avhengig av at man må snakke ned byene og folkene som bor der.

Så var Senterpartiet med på å stemme ned Rødt sitt forslag om at statlig regulering av Nye Oslo Universitetssykehus ikke skulle gjennomføres. Ullevål sykehus er et viktig lokalsykehus for beboere i Oslo, og befolkningen og fagmiljøer har advart sterkt mot en nedleggelse og tvangsflytting fra Ullevål.

At Senterpartiet da skulle sitte i en regjering som overkjører Oslos mulighet til å velge selv hvorvidt de ønsker å beholde Ullevål sykehus, er det kanskje mange som skulle bli overrasket over. Spesielt fordi de gikk til valg på nettopp å ta vare på Ullevål.

Men jeg er ikke overrasket.

Rammer folk som bor i byene

Senterpartiet har vist over tid at de vil nekte byer som Oslo å føre politikk som et flertall av byens politikere ønsker seg. Partiet har vært med på å tvangsgjennomføre ny E18 Vestkorridoren, som vil øke biltrafikken inn og ut av Oslo.

Vedum gikk ut i valgkampen og skrøt av at han ville nekte Oslo og andre byer å kunne ta valget selv om nullutslippssoner i byen. Et slikt tiltak vil ha gode effekter for luftkvaliteten og muligheten til å leve god liv i byene. Men det å være imot at byfolk skal ha det bra, er visstnok viktigere for Sp enn å følge sine egne uttalte prinsipper.

Les også: Fullt av faktafeil frå Stordalen

Resultatet blir en rekke negative konsekvenser for vanlige folk som bor i byene, noe som er svært alvorlig. Det rammer folk; gir dårligere luftkvalitet, mer støy, økte utslipp, mer biltrafikk og et dårligere sykehustilbud.

Viktig å lytte til lokalpolitikerne

MDG vil fortsette å kjempe for bedre miljøpolitikk og bedre livskvalitet for folk i hele landet, også når du bor i hovedstaden eller en av de andre byene. Både by og bygd skal ha stor innflytelse på saker som gjelder dem selv. Da er det viktig å lytte til lokalpolitikerne.

Les mer fra Norsk debatt

En regjering må ha svært gode grunner til å overkjøre de som har skoen på, de som er avhengig av en grønn og en ren by. En by hvor vareleveringen fungerer og hvor det er lett å komme seg rundt på en miljøvennlig måte.

Det er nedslående at Sp/Ap-regjeringen så langt fremstår som blinde overfor byenes behov, og kun vil at de folkevalgte i distriktskommuner skal få bestemme selv hva som er best lokalsamfunnet de bor i.