Senterpartiets nestleder Marit Arnstad leder fløyen som vil gjøre klimautslipp billigere.

- Begrepet «forurenseren betaler» er de siste årene brukt om rene fiskale avgifter uten klimaeffekt i det hele tatt. Begrepet tar ikke hensyn til geografiske og sosiale konsekvenser av klimaavgifter, sier Marit Arnstad til Vårt Land.

Stortingsrepresentant Liv Signe Navarsete støtter forslaget: - Mange bor slik til at elbil ennå ikke er godt nok. Avstandene er for store. Det er verre å få økte utgifter hvis du ikke har et valg, sier hun.

Konkret vil Senterpartiet gå imot å heve CO2-avgiften og gå rett mot det mest effektive forslaget i den ferske klimameldingen. Nylig kjempet også partiets Oslo-representanter hardt for å la bensin- og dieselbiler kjøre i sentrum i hovedstaden.

Heldigvis er det motstemmer som Per Olaf Lundteigen, som vil bruke økonomiske virkemidler for å gjøre grønne valg enklere og billigere. - Viktigst er at partiet fremover går inn for stimuleringstiltak og alternative drivstoffkilder, som gir folk med dårlig råd og behov for bil et miljøvennlig alternativ, sier han til Vårt Land.

Slaget vil stå på landsmøtet i begynnelsen av juni, der Senterpartiet kan bli det eneste partiet på venstresiden som ikke står fast på det grunnleggende prinsippet om at forurenser betaler. Marit Arnstad har rett i at grønne avgifter ikke kan være en blancofullmakt til å øke skattene. Målet må være at det går i null for statskassen, og at pengene som ikker inn fra forurenserne kan brukes til å stimulere folk til å gjøre miljøvennlige valg.

I den ferske klimameldingen er økte avgifter på forurensende transport et viktig tiltak for å nå norske klimautslippsmål. Det skal bli mye dyrere å slippe ut CO2. I dag ligger avgiften på 590 kroner per tonn, og den skal opp i 2000 kroner per tonn i løpet av de ti neste årene.

Dette er et populært forslag hos Senterpartiets regjeringspartner i den forrige rødgrønne regjeringen, SV. I en ellers kritisk kommentar skriver SV-politiker Lars Haltbrekken: - Klimameldingen inneholder enkelte lyspunkt, som at det skal bli dyrere å forurense gjennom økt CO2-avgift.

Når det blir dyrere å slippe ut CO2, blir det mer lønnsomt å bygge fangstanlegg eller velge mer miljøvennlige løsninger. Målet er å kutte utslippene med 16,6 millioner tonn CO2. Forurenserne får valget: De kan fortsette som i dag og betale over 33 milliarder kroner i CO2-avgift, eller de kan kutte klimagassutslippene og komme seg unna avgiften. Det er hele prinsippet om å la forurenser betaler.

For de aller fleste av oss er klimaforandringer skremmende, og det er bred politisk enighet om å kutte norske klimagassutslipp. Dersom du er overbevist om at menneskeskapte utslipp bidrar til klimaforandringer, så følger det logisk at du ønsker norske og internasjonale tiltak for å få ned utslippene.

Når Senterpartiet vender ryggen til et viktig prinsipp og det kanskje mest virkningsfulle tiltaket i norsk klimapolitikk, så må de tåle å bli stemplet som klimafornektere. Det er tilnærmet umulig å se hvordan Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum skal kunne regjere med SV og Miljøpartiet De Grønne med en slik fundamental uenighet.

Når rekkevidden på nye elbiler nærmer seg 40-50 mil, så er det en myte når Liv Signe Navarsete fremstiller det som om elbil er helt umulig i distriktene. Det er ikke mange mennesker i Norge som ikke klarer seg med en slik rekkevidde i hverdagen, men det finnes selvsagt noen få.

Poenget er at en diesel-SUV på landet forurenser like mye som en rikmanns-SUV i byen, og transport og landbruk er to av våre største kilder til klimagassutslipp. Tilgjengelig statistikk viser at det er innbyggerne i områdene hvor Senterpartiet står sterkt som slipper ut mest.

Grønne avgifter og regelen om at forurenser betaler sørger for at de som gjør miljøvennlige valg slipper billigere unna, mens det skal koste å forurense. Når Senterpartiet klager på vegne av distriktene og de med dårlig råd, så er det i realiteten et ønske om at det skal bli billigere å forurense i distriktene.

NETT PÅ SAK: Hvis Senterpartiet vedtar et brudd med dette sunne økonomiske prinsippet, fortjener de å bli stemplet som venstresidens klimafornektere.

PS! HVa mener du om Senterpartiets miljøpolitikk? Sunn fornuft eller miljøfornektelse? Skriv et leserbrev!