De siste årene har MDGs politikk blitt misrepresentert av Senterpartiet med flere, særlig av senterpartister fra Møre og Romsdal. Under Norsk debatt I Nettavisen 4. august (Norsk kjøtt er en del av løsningen på klimautfordringene) ble det påstått at MDG ville som høyresiden kutte i nødvendige landbrukssubsidier. Det stemmer ikke (s. 49)! Hvorfor Senterungdommen bruker tid og krefter på å kritisere oss grønne når vi har så mye å vinne på å samarbeide er og blir for meg underlig.

Klimaversting

Kjøtt er og forblir en klimaversting sammenlignet med annen mat. Kjøtt er mer energisløsende, det slipper ut mer klimagasser og er ofte en dårlig utnyttelse av areal. Men kjøttproduksjon hører fortsatt hjemme i den norske konteksten! Det er fordi hele to tredjedeler av det produktive arealet vårt behøver dyr for å utnyttes.

Vi behøver ikke legge opp til mer enn en forholdsmessig produksjon, noe annet ville vært bortkastede penger. Det geniale med dyredrift er at dyra kan foredle næring som er utilgjengelig for oss mennesker. Der hvor vi ikke kan dyrke menneskemat, og der hvor vi ikke kan dyrke i det hele tatt kan dyra allikevel sørge for at vi utnytter området.

Men den totale dyredrifta må både reduseres og vris i riktig retning. Ikke bare bør utslippsreduserende tiltak innføres, men selve subsidiemodellen bør vris fra å belønne økt produksjon til å belønne produksjonskvalitet! For misforstå meg rett, jeg mener på ingen måte at det norske landbruket har lav kvalitet, tvert imot. Men når klimatiltak som redusert soyaimport til landbruket brukes som et argument for økt selvforsyning vil jeg fremme et tiltak som øker selvforsyningen vår enda mer: Redusert kjøttproduksjon!

Les også: Hallo, Oslo! Hallo, Trygve Slagsvold Vedum!

Det er viktig for Norge å ha en høy selvforsyningsgrad. Som et av landene i verden med desidert lavest selvforsyningsgrad er risikoene mange og økende. Skader på landbruket som følge av klimaendringene har allerede vist oss at vi er enormt sårbare. Da må vi tilpasse oss og spre risikoen bedre. Å øke selvforsyningsgraden gjennom å produsere grønnsaker, korn og belgfrukter der hvor vi til nå har produsert dyrefor reduserer klimagassutslippene betraktelig, samtidig som det sprer risikoen for matmangel for både mennesker og husdyr.

Kan oppnå 80 prosent selvforsyningsgrad

Kjøttproduksjon bør forbeholdes den bærekraften beite og matjord som ikke kan benyttes til annet enn dyrefor. Føyer vi oss etter den linja og reduserer kjøttproduksjonen med 30% kan vi oppnå en selvforsyningsgrad rundt 80%! Da tar vi godt i bruk den tredjedelen av norsk matjord som kan brukes til å dyrke grønnsaker. De resterende andelene med ulike produksjons og beitearealer skal selvfølgelig også benyttes.

MDG har i lang tid støtta det norske landbruket! Vi har alltid tatt klimatilpasning på alvor og vi anerkjenner behovene for omstilling. Vi vil ha et solid og stabilt landbruk som kan sysselsette bønder i hele landet, men på en ny og etter vår mening bedre måte. Solide støtteordninger som sikrer anstendig lønn til bøndene og gode driftsvilkår for fremtidens landbruk er nøkkelpunkter i vår politikk!

Vi har alle forutsetningene for et godt samarbeid både i fylket og på nasjonalt plan, men da må vi møtes der hvor politikken er, ikke der hvor retorikken rår. Senterpartiet og MDG deler ambisjoner for tilpasninger i norsk landbruk. Ser man forbi flåsete overskrifter fra Jenny Klinge eller andre demagoger skjønner man fort at en stemme på MDG er stemmen for fremtidens landbruk!

Les også: Har fått femdoblet strømregningen: – Jeg håper noe skjer snart