Etter 13 år på skolebenken har jeg mistet all motivasjon innen norskfaget. Norsk er kanskje det viktigste faget man har gjennom skoleløpet, men likevel så er det en av fem elever som går ut av grunnskolen uten å kunne lese og skrive.

En demotiverende todeling av skriftspråket gjør at elevene kommer ut av skolen med middelmådige skriveferdigheter i begge skriftspråk, noe som er helt tåpelig. Løsningen? Valgfritt sidemål!

Les også: Utapå likner han minst på Sir Alex Ferguson, inni likner han kanskje mest

Personlig slapp jeg heldig unna skriftlig eksamen i år, og godt er det! Jeg kunne nemlig ha kommet opp i hele fem vurderinger denne eksamensperioden, bare i norskfaget. Er norskfaget virkelig fem ganger så viktig som historiefaget på videregående?

Elevenes motivasjon er på bunnivå

I dag har man krav på at elevene skal ha opplæring i både hovedmålet og sidemålet sitt. Ikke rart at motivasjonen i norskfaget er på et bunnivå blant elevene, når de må sitte og pugge grammatikk i to språk som nesten er helt like!

Burde man ikke heller fokusere på å gjøre skolehverdagen enklere for eleven, og skape motivasjon og gode skriveferdigheter ved å fokusere på å bli best mulig i hovedmål?

I det norske samfunn har det vært en konstant, intern språkstrid mellom de to målformene nynorsk og bokmål siden de ble sidestilt i 1885. I senere år har det derimot oppstått en ny, ytre trussel, nemlig engelskspråket.

Anglifiseringen av norsk språk og den engelske domeneovertakelsen utfordrer og endrer det norske språket, og man ser helt klart at de yngre generasjonene får bedre engelskkunnskaper. En helt vanlig setning fra en kompis av meg kunne ha vært:

«Jeg ditcha dere fordi jeg basically skal på en date i kveld, og jeg bæder litt fordi personen chiller ikke et eneste frickings sekund.»

Hvorfor ser vi en slik utvikling? Svaret er lett, og det innebærer at engelskspråket er for mange norske ungdommer et bedre alternativ, på grunnlag av at todelingen av det norske skriftspråket er demotiverende og upraktisk.

Les også: Kaski kan bli Oslo-valgets dronning

Det er noe feil med dagens system

Som en følge av denne utviklingen la Kulturdepartementet nylig fram et forslag til lov om språk, hvor det skal legges det til rette for å sikre norsk som hovedspråk i Norge. Hva sier et slikt lovforslag om det todelte systemet man praktiserer i dag?

Når ungdommen foretrekker fremmedspråket sitt framfor morsmålet sitt, og man må sette inn en lov for å bevare det norske skriftspråket, kan man helt klart påstå at det er noe feil med dagens system!

Vi i Unge Høyre vil være på lag med elevene, og stiller oss derfor positivt til valgfritt sidemål på ungdomsskolen og på videregående. Skriftlig sidemål burde være et valgfag, slik at de som ønsker å fordype seg i sidemålet sitt har muligheten til å gjøre det!

Les flere meninger fra Norsk debatt

Elevene må bruke mer tid på å lære seg ett språk skikkelig, i stedet for to nesten like språk dårlig! Valgfritt sidemål er et steg i riktig retning for å gjenskape motivasjon i norskfaget og skape en ny generasjon av elever som har gode skriveferdigheter og som faktisk bruker norsk skriftspråk i hverdagen.