Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg er i den dypeste personlige politiske krisen i sitt liv.

Når hun bruker ord som alvorlig tillitsbrudd om sin egen ektefelle, sier det alt. Det gir inntrykk av at Erna Solberg berger sitt eget politiske liv ved å kaste ektefellen under bussen.

Kartleggingen viser at Sindre Finnes har gjort drøyt 3.600 aksjehandler på de nær 3.000 dagene Erna Solberg var statsminister, altså drøyt en handel i døgnet. Omfanget er samtidig det beste forsvaret mot den mest alvorlige anklagen, nemlig at Sindre Finnes har drevet med innsidehandel.

Investeringsdirektør og forvalter Robert Næss i Nordea sier det ganske tydelig: – Hvis du leter i transaksjonene, kan det være du finner noe du kan stille spørsmålstegn ved. ;Men når du gjør intradag-handler, har ikke Erna hatt informasjon som tilsier at markedet skal opp klokken 13 og ned igjen klokken 14. Det er svært sjelden at regjeringen gjør noe som påvirker aksjemarkedet, sier Næss til TV 2.

Forskjellen mellom Sindre Finnes og Ola Borten Moe ligger akkurat her. Sindre Finnes har kjøpt og solgt aksjer i et rasende tempo, og det minner mer om spillegalskap enn på innsidehandel. Ola Borten Moe kjøpte aksjer for store penger i statsselskaper, og det samme gjelder Annike Huitfeldts ektefelle (der Økokrim lot være å etterforske innsidehandel).

Milliongevinster i hemmelighet

I liket med Anniken Huitfeldt har også Erna Solberg en ektefelle som tjener millionbeløp på aksjehandel uten at ektefellen fanger det opp. Finnes skal ha tjent 1,8 millioner kroner og den fortjenesten går inn i selvangivelsen. Selv om det er over åtte år, så innebærer det årlige inntekter på over 200.000 kroner i året i snitt.

Verken Anniken Huitfeldt eller Erna Solberg har altså interessert seg nok, eller fått innsyn i, ektefellens ektefelle til å fange opp disse gevinstene.

– Jeg har kanskje vært naiv når jeg har trodd på min ektemann, er Erna Solbergs egen refleksjon.

Dessverre har den tanken noe for seg.

Har ikke vært ærlig

Normalt er det verken kritikkverdig eller ulovlig å kjøpe og selge aksjer, og det blir heller ikke mer kritikkverdig eller ulovlig om man kjøper og selger raskt. Hvis ikke Sindre Finnes har drevet med innsidehandel, så har han større problemer med sin ektefelle enn med Økokrim.

– Jeg er svært lei meg for at jeg har satt Erna i denne situasjonen. Jeg har ikke vært ærlig, hverken overfor henne eller Statsministerens kontor. Det beklager jeg dypt, sier Sindre Finnes til E24.

Erna Solberg forklarer at ektefellen holdt aksjehandelen skjult ved at han ved hvert årsskifte satt med omtrent samme portefølje som året før, slik at man altså ikke så bevegelsene som hadde skjedd i løpet av året.

Habilitetsproblem

Hvis vi legge til grunn de som nå ligger på bordet, er fasiten at Sindre Finnes har ført sin ektefelle bak lyset.

Det er ikke spesielt god grunn for å anta at han har drevet med innsidehandel, men desto tydeligere at han har gitt blaffen i pålegg fra sin kone og Statsministerens kontor. Men Sindre Finnes stiller ikke til valg, og trenger egentlig ikke noen annen tillit enn den han får fra sin kone.

For Erna Solberg er situasjonen mer uavklart. Med 3.600 aksjehandler skal det noe til at ingen av dem har skjedd i et tidsrom hvor den daværende statsministeren hadde innsidekunnskap eller var inhabil. Saken blir alvorlig hvis det kan påvises at det fløt informasjon mellom ektefellene i disse periodene.

Liten betydning for valget

Ifølge Erna Solberg fikk hun oversikt over aksjehandlene først onsdag i denne uken - altså to dager etter lokalvalget. Det har fått enkelte til å spekulere om nyheten ble holdt tilbake for ikke å påvirke valgresultatet. Det tror jeg er en avsporing. Det var ikke regjeringens habilitetsproblemer eller aksjehandler som ødela lokalvalget, men disse sakene gjorde at partiet aldri kom på offensiven i å fortelle om sine politiske saker og løsninger.

Erfaringen fra norsk politikk er at politiske skandaler har mindre å si for valgutfall enn man tror. Det var i tillegg et lokalvalg der velgernes hovedfokus var lokale saker og lokale kandidater. At den tidligere statsministerens ektefelle var daytrader i aksjer for flere år siden har heller ikke samme dynamikk som ferske saker med dagens regjering.