Ja, vi i Vestre AS har bygget verdens mest miljøvennlige møbelfabrikk, The Plus, på Magnor i Innlandet. Fabrikken er et plusshusprosjekt, med et grønt tak og 888 solcellepaneler, som til sammen reduserer energiforbruket med 90 prosent og klimagassutslippene med 55 prosent sammenlignet med tilsvarende, konvensjonelle fabrikker. The Plus tar i bruk banebrytende løsninger og blir verdens første møbelfabrikk som oppnår aller høyeste miljøsertifisering BREEAM NOR Outstanding.

Prislappen for et slikt fabrikkbygg er rundt 340 millioner kroner. Den offentlige støtten utgjør 47 millioner kroner og er dermed om lag 14 prosent av den totale investeringen.

Dette er offentlig informasjon som er lett tilgjengelig for alle. Vi kan allikevel benytte anledningen til å gi Nettavisens lesere flere detaljer for enkelhets skyld.

Les innlegget til Jan Petter Sissener her:

Les også

Om alle skulle gjøre som næringsministeren, går Norge konkurs

Søkte om støtte

I 2020 søkte Vestre AS om offentlig støtte. Innovasjon Norge ga tilsagn på totalt 27,4 millioner i støtte. Det fordeler seg på investering i maskiner og utstyr på 22,9 millioner kroner og til kompetanseutvikling og opplæring på 4,5 millioner kroner.

I februar i år, etter 18 måneders byggeperiode, flyttet Vestre inn i ny fabrikk og etter en måned kunne vi starte testproduksjonen. Vi rapporterer fortløpende timer på kompetanseutvikling og opplæring til Innovasjon Norge og dermed er det om lag 3 millioner støttekroner som gjenstår, og som ikke er overført til The Plus per oktober 2022.

I 2020 søkte vi Enova om støtte til klima- og energitiltak og søknadene ble innvilget med 8,3 millioner kroner, som er overført i løpet av 2022. Til informasjon er merkostnaden for å bygge så miljøvennlig over 60 millioner kroner.

Eidskog kommune har investert 25 millioner kroner i tilrettelegging av næringstomt (9,5 millioner kroner) og infrastruktur (15,5 millioner kroner). Avtalen innebærer leie av grunn til markedspris og 13,7 millioner av de 25 millioner kronene skal tilbakebetales av Vestre.

Dermed har Vestre AS søkt og fått tilsagn på 35,7 millioner i offentlig støtte fra Innovasjon Norge og Enova, og fra Eidskog kommune, har The Plus mottatt en etableringsstøtte på 11,3 millioner kroner. Vi gjentar for enkelhets skyld:

The Plus har mottatt tilsagn om offentlig støtte på til sammen 47 millioner kroner.

Regulert område

Når det gjelder regulering av fabrikkområdet så startet Eidskog kommune på eget initiativ regulering av dette området på 300 mål til næringsformål før kommunen inviterte Vestre AS til å etablere møbelfabrikk her.

For å sikre at en mindre del av planområdet (lengst nord), som var innenfor klausuleringsområde for vannverket, foreslo Mattilsynet å bygge isolasjonsbrønner for å avskjære grunnvannsstrømmen. Det ble selvfølgelig gjennomført av byggherre og som ble godkjent av Mattilsynet. The Plus og rekreasjonsområdet Forest Camp ligger derfor i grønn sone uten restriksjoner og konklusjonen er at dette arealet dermed ikke vil påvirke drikkevannsbrønnene.

Så hvorfor velger familiebedriften Vestre AS å investere 90 millioner kroner av sin hardt opptjente egenkapital? Og pådra seg et stort lån for å etablere en transparent og unik møbelfabrikk med et 300 måls åpent og tilgjengelig rekreasjonsområde?

Vi tror på det å skape og å dele. Gjennom 75 år har kvalitet, design og bærekraft vært våre verdier. Verden trenger mer demokrati, utslippskutt, idékraft og bærekraftig designproduksjon. Vi trenger alle åpne, felles, attraktive og sosiale møteplasser i våre nabolag.