Aftenposten og John Christian Elden gjør i dag et nummer ut av at den profilerte advokaten tirsdag kveld skal ha fått bekreftet av Oslo-politiet at Eva Kristin Hansen ikke har formell status som mistenkt i pendlerbolig-komplekset.

Samtidig går Hansen selv ut i et intervju med NTB og sier at hun i realiteten ble «avsatt» som stortingspresident.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Elden gjør selvsagt det han må som profesjonell advokat, og sier til og med at etter hans oppfatning bør Stortinget utsette spørsmålet om å skifte president nå.

- Begrunnelsen var at hun var under etterforskning, men det er hun ikke, sier han.

Mange vil mene at denne siste krampetrekningen tjener Eva Kristin Hansen til liten ære.

For, som Nettavisen skrev allerede fredag:

Det er ingen av politikerne på Stortinget som har formell status som mistenkt - ennå. Allerede da kom det tydelig fram at politiet først skal se på selve sakskomplekset som helhet, før de eventuelt går videre med eventuelle mistenkte.

LES SAKEN: Skandalen på Stortinget: Skapte full forvirring om etterforskningen

Hva som skapte misforståelsen, krangles det om. Noen vil legge skylden på politikerne og Stortinget selv, noen på pressen. Og noen vil mene at statsadvokaten og politiet var uklare, siden de brukte formuleringen om «minst seks navngitte stortingsrepresentanters mulige feilpraktisering» av regelverket som begrunnelse for etterforskningen.

Og det er liten tvil om at Eva Kristin Hansen selv oppfattet at hun hadde status som mistenkt.

Men allerede dagen etter var leder for Oslo statsdavokatembede, Lars Erik Alfheim, tydelig på at det i første omgang er sakskomplekset som skal etterforskes, og at det foreløpig ikke er rettet konkret etterforskning mot enkeltpersoner.

Sitat:

- Det er ingen mistenkte i saken per nå (torsdag kveld), men etterforskningen vil søke å avdekke om det er grunnlag for å mistenke noen, sier leder for Oslo statsadvokatembeter Lars Erik Alfheim til Nettavisen.

Les også: Stortingsdirektøren om pendlerboliger: Regelverket har vært tydelig nok

De toppolitikerne som har fått kritisk søkelys på seg i forbindelse pendlerboligsakene er:

Men ingen av disse har altså status som mistenkt ennå, logisk nok. Det må nemlig den videre etterforskningen vise.

Så er det kanskje bittert for den nå avgåtte stortingspresidenten at hun ifølge seg selv gikk av på grunn av en misforståelse. Men antakelig er hun ganske alene om denne tolkningen - også i eget parti.

For det første er det et hav av forskjell på juss og politikk.

Les flere kommentarer av Erik Stephansen

En mer nærliggende tolkning er at Eva Kristin Hansen nærmest ble reddet av gongongen av statsadvokatens inntreden på arenaen. Hun fikk et påskudd til å trekke seg, og ledelsen i Arbeiderpartiet og stortingskollegaene kunne trekke et lettelsens sukk over at de ble spart for et uverdig gjørmebad - der utfallet likevel ville vært at hun måtte trekke seg.

At hun nå inviterer til omkamp tyder på at hun fremdeles ikke forstår alvoret i tillitsbruddet mot velgerne. Det forsterker bare vissheten om at skifte av stortingspresident var nødvendig.

I skrivende stund er det klart at Masud Gharahkhani (Ap) er innstilt som ny stortingspresident. Så den omkampen blir det heldigvis ikke noe av.