I Nettavisen 8. januar frykter Høyres nye taxipolitiker økte priser, dersom frislippet av løyver oppheves.

Les saken her: Full drosjekrangel: Advarer mot kraftig hopp i prisene

Dessverre slik som vi, og mange andre advarte mot

Det er forståelig at Trond Helleland vil forsvare sin regjerings«reform», men dessverre fortsetter han en uredelig debattform, som gjorde at den borgerlige siden har mistet tilliten i næringen. Vi er svært glade for at vi nå har fått en regjering som bygger på dialog, kunnskap, og ønske om anstendige vilkår i taxinæringen.

Situasjonen i Oslo og noen andre byer er nå slik som vi og mange andre advarte imot. Kaotisk for kundene, med enorm uforutsigbarhet. Systematiske brudd på taksameterplikt og rapportering, mangel på kontroller, og nærmest umulig å leve av for svært mange av drosjeeierne og andre sjåfører. Løsarbeidersamfunnet er en realitet.

To faktorer som ikke er bærekraftige

Det er riktig at noen også tilbyr billigere taxi, basert på to faktorer som ikke er bærekraftige: En kamp for å skaffe sjåfører og vinne markedet med subsidier i en startfase. Samtidig forretningsmodeller som er vel kjent for sosial dumping.

Dette viser Helleland ingen forståelse for, og det interesserte heller ikke hans partifeller og de andre borgerlige som kjempet for at utenlandske «plattformselskaper» skulle få overta taximarkedene i Norge.

Helleland sier i intervjuet at «taxiene i dag i gjennomsnitt står stille 65 prosent av tiden».

Mangel på naturlig markedstilpasning og dermed lange ventetider, er nettopp hovedbegrunnelsen for å regulere antallet taxier til et nivå som er bærekraftig og gir markedsbalanse.

Det er selvsagt ingen logikk i å slippe til dobbelt så mange, dersom de som er, ikke har oppdrag nok. Det er derfor småsentraler og frittstående drosjer tar ågerpriser når de først får en kunde i bilen.

Antallsregulering og priskontroll er der i de fleste land av hensyn til kundene, som også har interesse av at sjåførene har en lønn å leve av.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Ikke et nivå som kler en erfaren politiker

Fram til høsten 2016 var det mulig å snakke med Høyre og Frp i regjering om dette, og konklusjonen var da at reguleringene skulle bestå. Etter det vant Uber-lobbyen fram med propaganda om «delingsøkonomi», og la til rette for at et firma som drev systematiske lovbrudd og skattesnyteri i årene 2014-17 skulle ønskes «hjertelig velkommen» tilbake. (Ja, departementet skrev faktisk det).

Nå er dette og flere tilsvarende til stede i Oslo-området, med avtalemodeller som er underkjent av myndigheter og domstoler i USA, Storbritannia, Frankrike og en rekke andre land. De bryter blant annet med krav til minsteinntekt.

Solberg-regjeringen innførte frislippet midt i en pandemi, og lot være å sørge for kontroller. Resultatet er at dagens bymarkeder på ny er arena for en konkurranse på ulike vilkår, der skattesnyteri, dumpingpriser, ågerpriser, og lovbrudd florerer i en stor saus.

Ja eller nei?

Hvis Helleland og Høyre forventer å bli tatt alvorlig som opposisjon til den innstrammingen som dagens regjering har lovet, kan han svare på om drosjesjåfører skal ha anstendig lønn å leve av etter norske forhold eller ikke.

Hvis svaret på dette er ja, må både kunnskapen om markedene og holdningen til de nye aktørene reverseres kraftig.

Regjeringen Solbergs svar var nei. Spørsmålet interesserte den ikke, like lite som all faglig kunnskap som ligger bak reguleringer i alle siviliserte land.

Les mer fra Norsk debatt her

Dette er viktig å ha med seg når høyresiden nå gjentar sine gale påstander, enten det gjelder «monopol» eller «et marked uten teknologiske løsninger».

Det er ikke et nivå som kler en erfaren politiker som Trond Helleland.