Den 28. mars har Torbjørn Bull Jenssen et innlegg i Nettavisen, hvor Rødts forslag om forbud mot utvinning av kryptovaluta beskrives som «kunnskapsløst», «populisme» og «symbolpolitikk».

Vi mener vi trenger en debatt om vi virkelig, midt i klimakrise og naturkrise, skal sløse norsk fornybar energi på å mine kryptovaluta.

Jenssen argumenterer for at «utvinning» av kryptovaluta er et misvisende begrep, og dermed faller all argumentasjonen til Rødt sammen.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Dette er flisespikkeri. Vi har oversatt begrepet mining til utvinning, og om uttrykket utvinning ikke er helt dekkende for den tekniske prosessen som skjer når disse transaksjonene valideres og sikres, er helt på siden av vårt forslag.

Ressurssløseri

Hensikten med dette forslaget er å få bukt med det enorme forbruket av energi og ressurser som i dag kreves for å gjennomføre denne valideringen.

De største kryptovalutaene, som Bitcoin og Etherum, bruker i dag Proof of Work-metoden til validering og som konsensusmekanisme. Konsensusen bestemmes av majoriteten av regnekraften i nettverket. Denne typen kryptovaluta blir dermed sikrere jo mer regnekraft, dermed energi, som brukes for å bestemme konsensus.

Problemet som denne mekanismen skal løse er behovet hos «vanlige» pengesystemer som håndteres av en tredjepart, for eksempel banker. Man ender altså opp med å erstatte institusjoner og tillit med ressurssløseri.

Les også: MDG krever bitcoin-forbud: – Ødelegger norsk natur

Dermed er PoW er et forferdelig verktøy i klimasammenheng. Et rammeverk som blir sikrere, jo mer energi og ressurser som brukes, er stikk motsatt av det vi trenger for å løse klimakrisen.

Derfor foreslår Rødt et forbud mot storskala kommersiell utvinning av kryptovaluta i Norge, at Norge skal jobbe for et internasjonalt forbud mot PoW og for regulering og skatteregimer for kryptovaluta. Vi har også foreslått å innføre full el-avgift for datasentre som driver med kryptomining.

All bruk av energi krever infrastruktur og naturinngrep. I en tid der hvor vi både skal bekjempe en klimakrise, og økende tap av naturmangfold må vi prioritere hva energien som produseres skal brukes til.

Rødt mener den stabile vannkrafta vi har i Norge ikke bør brukes til kryptomining, men til å utvikle norsk fastlandsindustri. Dette er industri som gir høykompetansearbeidsplasser i lokalsamfunn over hele landet, som gir skattepenger i kommunekassen, og samtidig skaper produkter verden trenger i overgangen fra oljealderen.

Les mer fra Norsk debatt

Kan hjelpe Putin

Det er også grunn til å stille spørsmål med hvor treffende de positive sidene med Bitcoin er, slik Jenssen trekker frem. I den grad krypto er med på å hjelpe Ukraina, kan det også hjelpe Putin. Russland vurderer å godta Bitcoin som betaling for olje og gass, som følge av sanksjonene som har blitt innført.

Innføringen av Bitcoin som gjengs valuta i El Salvador har blitt påtvunget befolkninga uten høringer og demokratiske prosesser. Mens rike kryptoturister flokker til «Bitcoin beach», protesterer lokalbefolkning og næringsliv mot Bitcoineksperimentet.

Rødt foreslår ikke et forbud mot kryptovaluta, vi legger oss ikke i om folk setter pengene sine i Bitcoin, og vil ikke kriminalisere kryptoentusiaster i de tusen hjem. Vi foreslår et forbud mot klimafiendtlig mining, til fordel for industriutvikling som kutter klimagassutslipp globalt, og som skaper arbeidsplasser og levende lokalsamfunn her hjemme.