Spørsmålet som gjenstår er om vi som samfunn skal akseptere at regjeringen kutter i tilskuddet til tariff-festet pensjon for ansatte bare fordi de jobber i en privat barnehage?

Streiken i private barnehager varte i over fire uker og omfattet på det meste 3.600 ansatte. Dette påvirket hverdagen til mange familier der ute. Halvparten av landets 300.000 barnehagebarn går i en privat barnehage.

De private barnehagene driver billigere enn de kommunale og har i snitt både høyere tilfredshet og lavere sykefravær.

Barnehagereformen, som inviterte de private barnehagene inn i varmen for å sikre full barnehagedekning, må sies å være den mest vellykkede velferdsreformen i norsk offentlig sektor de siste tjue årene.

Til tross for dette ser vi nå en stor uro hos de private barnehagene.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Den nylige streiken er bare en liten del av denne uroen. De private barnehagene har fått flere store kutt og innstramminger fra den nye rødgrønne regjeringen, flere private barnehager har den siste tiden kastet inn håndkleet, og det er stor usikkerhet blant de ansatte.

Halvparten av de private barnehagene går i enten minus eller null.

Angriper de ansattes pensjoner

Det mest dramatiske er imidlertid regjeringens kutt på 500 millioner kroner i pensjonstilskudd til de private barnehagene.

Dette har resultert i at over halvparten av de private barnehagene ikke får dekket de reelle tariff-festede pensjonskostnadene for sine ansatte gjennom pensjonstilskuddet. Dette utgjør hele 838 barnehager, ifølge Private Barnehagers Landsforbund.

De fleste av disse har som følge av regjeringens kutt nå bedt kommunene sine om ekstra støtte for å dekke de faktiske pensjonskostnadene som de har for sine ansatte.

Av de som har fått svar har likevel godt over halvparten ikke fått støtte til alle de tariff-festede pensjonskostnadene for de ansatte som daglig håndterer 150.000 barn i private barnehager.

Kunnskapsminister Tonje Brenna bør skamme seg.

Dersom Arbeiderparti- og Senterpartiet- regjeringen er mot private barnehager, bør de være ærlige å vedta dette. Å isteden gå løs på de private barnehagene gjennom bakveien ved å kutte i tilskuddet til de ansattes tariff-festede pensjoner, er både skammelig og smålig.

Det er også en farlig vei for en regjering som ellers hevder å være opptatt av ordentlige lønns- og pensjonsvilkår og kampen mot sosial dumping.

Frykter et ras av nedleggelser

Resultat av regjeringens politikk er at vi kommer til å se et ras av nedleggelser blant private barnehager de kommende månedene og året. Vi har i høst allerede sett flere eksempler på dette.

De som kommer til å kaste inn håndkleet først er de små frittstående private barnehagene som ikke har noen å se til når kuttet i pensjonstilskuddet gjør at de går kraftig i minus. Dette gjelder også for eksempel foreldreeide barnehager eller andre private barnehageformer som ikke har hatt som mål å gå i overskudd.

Les også: Det er ikke Støre som sender ut strømregninger, bestemmer renten eller matvareprisene

Det paradoksale er at kunnskapsminister Brenna, som har hatt som uttalt mål å komme barnehagekjedene til livs, med sin politikk trolig kommer til å ta livet av de frittstående små barnehagene.

Barnehagekjedene har fleksibiliteten til å støtte barnehager som går i underskudd gjennom barnehagene som går i overskudd. For frittstående barnehager vil nedleggelse ofte være eneste alternativ når regjeringen nå kutter kraftig i overføringene.

Ikke for sent å snu

Den store uroen som vi nå ser hos de private barnehagene skyldes regjeringens politikk.

Brennas ideologiske kamp mot de private barnehagene gjør i tillegg at eierform blir viktigere enn den politiske diskusjonen om innholdet og kvaliteten i barnehagene. Istedenfor å diskutere hvordan kvaliteten og innholdet kan heves for alle Norges 300.000 barnehagebarn, så er regjeringens politiske prosjekt å angripe de private barnehagene.

Denne samme trenden har vi sett i flere kommuner.

Les også: Mannen helt uten venner

I Oslo brukte byrådet 600 millioner kroner på å kjøpe opp private barnehager og å kommunalisere de. Bergen har forsøkt på noe lignende. Dette til tross for at private barnehager sparer det offentlige for store summer som følge av billige driftskostnader, samtidig som de i snitt har høyere tilfredshet og lavere sykefravær.

Jeg vil derfor oppfordre regjeringen til å snu.

La oss fjerne de ideologiske skylappene og heller gå sammen om politiske løsninger som bedrer innholdet for alle barn i alle barnehager, uavhengig om den er eid av kommunen, foreldre eller en privat bedrift.

Les også: I Oslo er den kommunale grådigheten grenseløs

Om ikke regjeringen snart avslutter sin kamp mot private barnehager, så frykter jeg at uroen i de private barnehagene og usikkerheten blant deres dyktige ansatte kommer til å øke.

Resultat kan bli et ras av nedleggelser og at en velfungerende sektor blir ødelagt som følge av villede politiske vedtak.