I 25 år var nordmannen Anders Besseberg president i det internasjonale skiskytterforbundet IBU. Nå er et utrolig dobbelsspill avslørt i den offentliggjorte granskingsrapporten om korrupsjon i idretten:

  • Den ene dagen stod Anders Besseberg på kongetribuen i Holmenkollen smilende sammen med Kong Harald.
  • Rett etter kunne han motta 300.000 dollar i russiske bestikkelser, krydret med kostbare armbåndsur og tilgang til russiske prostituerte.

Rapporten slår fast at dette skjedde fordi russiske idrettstopper bestakk Besseberg for å få ham til å «begrave» dopingssaker mot russiske utøvere.

Den 220 sider lange rapporten er rystende lesning, og du kan lese den her:

Mye av materialet er uomtvistet, men Anders Besseberg benekter å ha tatt imot bestikkelser og for å ha bidratt til russisk doping. Han etterforskes av Økokrim, men det er ikke tatt ut tiltale og Besseberg er ikke dømt for noe straffbart. Han har også nektet av forklare seg for IBUs granskere mens Økokrim-etterforskningen pågår. Dette er viktige forbehold i vurderingen om han har gjort noe straffbart etter norsk lov.

Men det som er på bordet er likevel alvorlig nok til at IBUs kommisjon trekker en knusende konklusjon over det de kaller «bevis for systematisk korrupt og uetisk oppførsel på toppen av EBU i et tiår...» og anklager Anders Besseberg for «ikke å ha noen respekt for etiske verdier og ingen virkelig interesse i å beskytte sporten fra juks».

Granskerne har gjennomgått 70.000 sider med dokumenter og intervjuet 60 ulike kilder. I tillegg har etterforskerne hatt tilgang til østerrikske politidokumenter, og ulike dokumenter norske Økokrim har sendt til sine østerikske kolleger.

Slik blir det også kjent hva Økokrim fant da de gjennomførte et beslag hjemme på gården til Anders Besseberg på Vestfossen i 2018. Uansett om det blir utferdiget tiltale eller ei, så er funnene og forklaringene knusende for Bessebergs troverdighet:

  • Russiske ledere er overhørt når de diskuterte om Besseberg hadde fått mellom 300.000 og 400.000 dollar i en dokumentmappe.
  • Besseberg forklarer økningen av penger på egen konto med at det var arv, og sitt høye pengebruk med at han brukte håndpenger mottatt fra IBU for reiser og opphold.
  • Politiet fant 13 klokker, hvorav ni luksusklokker som Omega Broad Arrow (verdt 20.000 dollar), to Ulysse Nardin, en Huboldt Geneve, en Puljot. En av klokkene fikk han etter egen forklaring under et verdenscup-arrangement i Holmenkollen.
  • Kommisjonen har også kartlagt 5-7 jakttrofeer fra ulike dyre jaktturer betalt av hans russiske verter.

Det mest pikante elementet er bruk av russiske prostituerte, eller de unge kvinnelige «oversetterne» som ble stilt til rådighet når han besøkte Russland. På dette punktet er rapporten sladdet. Rapporten siterer politiavhør der Besseberg har vedgått å ha brukt tjenester fra prostituerte som var knyttet til russerne, og sier at det kan ha skjedd at de ble skaffet av vertskapet: «Det kan høyst sannsynlig ha skjedd. Jeg gikk aldri ut på gaten for å si det på den måten», sa han i et politiavhør i april 2018.

I det samme politiavhører bekrefter Besseberg at han en gang mellom 2010 og 2014 fikk besøk, sannsynligvis sendt fra organisasjonskomitéen. Han husker også en annen anledning ved et verdenscuprenn i Hochfilzen i 2016 og 2017, og omtrent samtidig ved et verdenscuprenn i Khanty-Mansiysk. Den siste kvinnen hadde fortalt hvor gammel hun var, og lagt til at hun hadde vært «en tidligere nattklubbdanser og en stor skyskytterfan».

Kommisjonens konklusjon er hard:

- Selv om kommisjonen ikke har funnet noe direkte bevis for at Mr. Besseberg fikk kontantbestikkelser fra russerne, så er det store tydelige hull i hans forklaringer om egen personlig økonomi, så vel som direkte beviser for at han tok imot dyre jaktturer betalt av hans russiske vertskap, heter det i konklusjonen.

Videre: - Det finnes beviser for at Mr. Besseberg (...) brukte tjenester fra prostituerte (..) mens han var i Russland. Han har selv forklart at han ikke "gikk ut på gaten" eller betalte for tjenstene. Derfor må de ha vært stilt til rådighet og vært betalt for av noen andre. I de omtalte situasjonene er det klare indikasjoner på at russiske ledere var involvert i tjenestene, nemlig (navnene er sladdet, red.anm), heter det.

Granskerne konkluderer med at det er klare beviser for at Anders Besseberg favoriserte russiske interesser så mye at det rettferdiggjør en anklage om at han gjorde det for å få ulovlige belønninger, og/eller fordi han var komprimittert.

For den tidligere skiskytterlederen er granskningsrapporten knusende, selv om han avviser alle beskyldninger om korrupsjon og at han hjalp russiske dopingmisbrukende utøvere. Til nå har Besseberg og hans advokat valgt å nekte å kommentere rapporten med henvisning til at saken er under etterforskning.

At Besseberg ikke har forklart seg til granskerne, og at de har kunnet trekke ut selektive deler av hans Økokrim-forklaring, svekker selvsagt tyngden i rapporten. Den mangler også tydelige bevis på at penger, klokker, jaktturer og prostituerte ble brukt til å smøre den norske idrettstoppen til å lukke øynene for russisk doping.

Men på de punktene Besseberg selv har avgitt forklaring til politiet, og der sitater fra avhørene er gjengitt i rapporten, tegnes bilde av et liv på toppen i internasjonal idrett der penger fløt og verdifulle gaver ble tatt imot uten å bruke et etisk kompass.

Nå går saken videre til det etiske rådet til det internasjonale skiskytterforbundet og etterhvert til et domsutvalg. Det som er rimelig sikkert er at Anders Besseberg aldri kommer tilbake i noe ledende verv etter 25 år på toppen i det internasjonale skiskytterforbundet.

Til det blir strafferundene for mange.

PS! Hva mener du? Tror du denne saken er representantiv for flere internasjonale idrettsledere, eller er din oppfatning at idrettsledere flest er ryddige?