Gå til sidens hovedinnhold

Slår alarm etter bekymring fra sykepleierstudenter

Dette er et spørsmål jeg har stilt meg selv flere ganger, først like etter studiestart høsten 2020 på grunn av alle bekymringer som kom fra landets sykepleierstudenter.

Debattinnlegget gir uttrykk for skribentens meninger.

Norsk sykepleierforbund og Henrik Asheim delte studentenes og mine bekymringer. Jeg regnet med at disse utfordringene ville bli løst da en midlertidig forskrift skulle gjelde ut året og et møte med Asheim i september 2020 ble gjennomført hvor han var enig i at han måtte være tydelig i media.

Men etter hvert som tiden har gått, utfordringer forblitt uløst, ser jeg igjen nødvendigheten av å ta dette opp. Dersom utfordringene ikke blir løst, vil det påvirke den allerede økende sykepleiermangelen.

Les også: Åpner opp for fysisk undervisning for studenter i områder med mindre smitte

Jeg stiller derfor spørsmålet en gang til, og denne gangen til de det gjelder: vil statsrådene Henrik Asheim og Bent Høie stå til ansvar for en større økning av sykepleiermangelen, fordi de ikke evner å samarbeide?

Det ser kanskje brutalt ut slik spørsmålet står skrevet. Men slik er realiteten. Nå er det absolutt nødvendig å informere og engasjere resten av dere, for dette er noe som vil angå hele samfunnet dersom mangelen på sykepleiere fortsetter å øke.

Færre sykepleiere med kritisk utdanning

Ifølge database for statistikk om høgre utdanning (DBH) ble det i 2018 utdannet 4035 sykepleiere. I 2019 ble det utdannet 4105 sykepleiere, etterfulgt av 3805 sykepleiere i 2020. 3805 nyutdannede sykepleiere i fjor! Dette kan sees i sammenheng med studiesituasjonen under pandemien når det gjelder studentøkonomi for å nevne noe.

Selv om det høres ut som et fint antall, mangler vi over 5000 sykepleiere (NAV) med kritisk kompetanse. Med den reduseringen av antall nyutdannede sykepleiere fra 2019 til 2020 ser det ikke lovende ut for fremtidens helsevesen, og våre fremtidige pasienter.

Sykepleierutdanningen faller mellom to stoler, hvor vi har Helse- og omsorgsdepartementet på den ene siden som har en del av ansvaret for studentene når de studerer i praksis (50% av studiet), og Kunnskapsdepartementet på den andre siden som har ansvar for studentene når de har undervisning på universitet eller høgskole (50% av studiet). Slik det er nå, tar ingen av departementene ansvar for de fremtidige sykepleierne. Dette taper ikke bare sykepleierstudentene på, men hele samfunnet.

Les også: Anders Tegnell mener Norges koronasituasjon stikker seg ut

Høsten 2020 skrev jeg et innlegg i fagtidsskriftet Sykepleien til landets sykepleierstudenter om at NSF Student ser dem, lytter til dem og jobber for dem. Både Statsråd Asheim og statsråd Høie uttrykker deres støtte og ønske om å hjelpe sykepleierstudentene, men det virker ikke som de evner å samarbeide, handle eller å få gjennom tiltak. Det hjelper lite med støttende ord, når de ikke etterfølges av handling.

18.mars 2020 kom midlertidig forskrift om gjennomføring av utdanninger regulert av rammeplan mv. i forbindelse med utbruddet av covid-19. Denne gir universitet og høgskoler mer handlingsrom til å kunne håndtere utfordringer tilknyttet pandemien med fleksibilitet. Noen vil kalle det ansvarsfraskrivelse fra Kunnskapsdepartementet, mens andre vil si det er bra at skolene får større frihet. Med tiden har vi erfart at vi har behov for et samarbeid rundt en nasjonal retningslinje. Dette fordi covid-relaterte saker blir håndtert på svært forskjellige måter rundt omkring i landet, noe som er uheldig da det går utover kvaliteten på utdanningen.

Forskjellige praksisnormer

For å oppsummere noen utfordringer så har Asheim sagt at praksissted ikke kan nekte sykepleierstudenter å jobbe i andre helseinstitusjoner. Studenter nektes fortsatt arbeid ved siden av praksis og NSF Student mener at sykepleierstudenter ikke skal nektes arbeid ved siden av praksis. Dersom dette skjer må studentene få kompensasjon i form av stipend.

En annen utfordring er at arbeidsgivere tvinger studenter å ta permisjon uten lønn når de er i praksis ved andre helseinstitusjoner. Her må studentene få permisjon med lønn fra arbeidsgiver eller kompensasjon fra staten. Vi ser også en uheldig tendens ved praksisen vedrørende utenlandske vikarer som kommer fra røde land, som slipper en 10 dagers karantene, i motsetning til de norske sykepleierstudentene. De må i 10 dagers karantene hvis de krysser kommunegrenser, som forskyver og forlenger hele studieforløpet deres. Videre medfører dette færre utdannede sykepleiere til normert tid, og høyere press på dagens helsevesen.

Asheim skriver også i et svar til Stortingspolitiker Mona Fagerås (SV) at han har et veldig godt samarbeid med universitetene og høyskolene (UH-sektoren), noe ikke våre medlemmer opplever kommer dem til gode.

Studentene ender opp som taperne nok en gang, det samme gjelder de fremtidige pasientene.

Jeg ber dere helt til slutt om å huske en ting:

Er det til fordel for sykepleierstudentene i dag, vil det være til fordel for morgendagens pasienter.

Og jeg må spørre dere en siste gang:

Henrik Asheim og Bent Høie. Er det slik at dere vil stå til ansvar for en større økning av sykepleiermangelen fordi dere ikke evner å samarbeide?

Reklame

Påskeegg 2021: Dette er våre favoritter