Mens Stortinget er i ferd med å legge 10,9 milliarder kroner på bordet for å berolige folk som frykter matmangel, skjer det lite og ingenting med en trussel som er helt reell - nemlig mangel på strøm på kalde vinterdager.

Folk i Oslo-regionen har spesielt grunn til å være bekymret, går det frem av en ny rapport laget av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Statnett. Deres analyser viser at Oslo-området i verste fall kan mangle 6,3 gigawatt strøm i ekstreme tilfeller.

- Området vil dermed også være spesielt sårbart for flaskehalser i nettet mot områder med effektoverskudd, heter det i rapporten.

Vi har bak oss en vinter med rekordhøye strømpriser i Sør-Norge, mens resten av landet har sluppet billig unna.

Selv i dag koster elektristet 1,89 kroner per kilowattime i Oslo, mens folk i Trondheim slipper unna med 12,30 øre, og folk i Tromsø får kjøpe strømmen for 12,28 øre per kilowattime.

Prisen i Oslo er altså 15 ganger høyere i Oslo enn i Trondheim og Tromsø.

Tenk det motsatte: Hvordan ville norske politikere håndtert en situasjon der trøndere og nordlendinger måtte betale 15 ganger mer for strømmen enn Oslo-folk?

Mer sannsynlig å fryse enn å sulte

Den norske elektrisitetsforsyningen er helt ute av demokratisk styring, og det er strømkundene som må betale dyrt for at et nødvendighetsgode selges til høystbydende i utlandet og innbringer titalls milliarder kroner i kassene til stat og kommuner.

Det er nemlig ikke interne norske forhold som driver opp prisene, men gassprisene i Europa, går det frem av den nye rapporten.

Og vi må innstille oss på en fremtid der kombinasjoner av hendelser - som sterk kulde og vindstille - gjør at Europa vil kjøpe elektrisitet, mens både Norge og Norden får underskudd.

Oslo er spesielt utsatt, og det er mye mer sannsynlig at Oslo-folk kommer til å fryse enn å sulte frem mot 2030.

Enorm strømmangel

For forbrukerne er det lite trøst i at det er overskudd på strøm mesteparten av året, siden prisene likevel ikke faller fordi Europa har et nesten umettelig behov. Selv i disse dager koster altså selve strømmen nær to kroner per kilowattime, og når man plusser på med avgifter og nettleie blir prisen nærmere tre kroner per time for en stråleovn på 1000 watt.

Strømstøtten hjelper noe, men fortsatt er det svært høye strømpriser som må betales av forbrukerne.

Det er ille nok, men sett opp mot strømmangel er det fornem nød for de aller fleste.

  • NVE-rapporten viser altså at Oslo-området i ekstreme situasjoner kan mangle så mye som 6,3 GW effekt.
  • Det er ekstremt mye, og tilsvarer effekten som trengs for å holde i gang en 6,3 millioner stråleovnerer på 1000 watt.
  • Oslo-området vil i slike tilfeller mangle like mye strøm som snittforbruket i flere millioner eneboliger på 200 kvadratmeter.

I praksis er underskuddet enda større fordi «alle» vil trenge ekstra mye strøm på slike kalder dager.

Så mye strøm kan altså Oslo-området mangle med normale fremskrivninger på verstingdager i 2030.

Og da har man ikke regnet på ekstraordinære hendelser som langvarige feil eller utfall av kraftverk eller kraftlinjer.

Dramatisk appell om å gjøre noe

De over 1,5 millioner innbyggerne som bor i sone 1 bør lese NVE-rapporten med argusøyne og filosofere over handlekraften til nasjonale energipolitikere.

Ved strømmangel er det grunnleggende problemet for disse menneskene at dette området ikke har produksjon til å dekke eget forbruk.

- Vi anbefaler at det utredes nærmere hvordan reglene for effektsvikt i EUs indre marked vil kunne slå ut for land som Norge, som er inndelt i budområder, og om det er behov for å jobbe for å endre disse reglene, heter det i NVE-rapporten.

Det er byråkratispråk for alarm.