«Jeg blir livredd på barnas vegne» sa en politiker i en debatt på radioen i forbindelse med lanseringen av FNs klimarapport. Når voksne er livredde, blir fort barna vettskremte. Hvordan bør vi snakke med barna om klimakrisen?

For nå er det alvor. Og det er de som er barn i dag og framtidige generasjoner som vil oppleve de mest alvorlige konsekvensene dersom verdens ledere ikke evner å ta klimakrisen på alvor.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Hvordan ta opp temaet?

Barn trenger voksne som er konkrete og ærlige.

Ikke si ting som ikke er sant, fordi du vil skjerme barnet. Men ta hensyn til barnets alder og lytt. Reflekter gjerne sammen med barnet og hør hva barnet selv tenker, og hva det har oppfattet.

Klimarapporten fra IPCC er tydelig på at mulighetsvinduet for å begrense alvorlige klimaendringer er i ferd med å lukkes, men det er fremdeles mulig å handle slik at vi kan begrense klimaendringene og redde liv.

Barn trenger å høre om mulighetene og løsningene som finnes.

Fortell barnet med et enkelt språk om alt som gjøres for å motvirke klimakrisen. Fortell at det er de voksne som har ansvaret for å finne løsningene selv om det er vanskelig. Snakk også sammen om konkrete ting dere kan bidra med i familien, klassen eller nærmiljøet. Støtt barnas egne initiativ.

Barn som får anledning til å gjøre noe selv for å bekjempe klimakrisen, vil ofte oppleve større grad av mestring og mindre frykt.

Klimastreikene er et veldig godt eksempel på at tusenvis av barn og unge i hele verden står sammen for å kjempe for kloden de er opptatt av.

Dersom dine barn har lyst å engasjere seg, kan de for eksempel melde seg inn i en organisasjon som Miljøagentene, som er barnas egen miljøorganisasjon.

Det er viktig at barna har kunnskap om sine rettigheter. Fortell dem om FNs barnekonvensjon. Konvensjonen forplikter landene til å beskytte barn, ta hensyn til barn og sikre barns rettigheter.

Og den gjelder også for ditt barn. Når klimakrisen på så mange måter truer barns rettigheter, er det viktig at de vet at de har rett til å si ifra til de voksne som har ansvaret.

Les mer fra Norsk debatt her

Engasjement

Du kan gjerne oppmuntre barnet ditt til å sende spørsmål eller ideer til løsninger til en lokalpolitiker, stortingsrepresentant eller statsråd. Du kan også gjerne fortelle om retten til å stemme og at det nå er stortingsvalg hvor mange er opptatt av miljø og klimaspørsmål.

For barn har også rett til å bli hørt i klimaspørsmålet.

Det er tross alt barn og fremtidige generasjoner som skal leve med de største konsekvensene av klimaendringene.