Det er kanskje uventet at en tidligere Høyrepolitiker og første kvinnelige nesteleder i Fremskrittspartiet nå hilser en helseminister fra Arbeiderpartiet hjertelig velkommen?

Men etter å ha fulgt Bent Høies mangelfulle gjennomføringskraft i helsepolitikken i hele åtte år, kan jeg endelig få sagt at jeg er skuffet over at Erna Solberg ikke fant en annen jobb til Høie for lenge siden.

Tragiske resultater

I stedet for å innfri regjeringens løfter om å avvikle både de fire regionale helseforetakene og kutte helsekøene ved å åpne for flere spesialister i offentlig finansiert avtalepraksis i hele landet, har Høie - med Ernas velsignelse - latt de mektige helsebyråkratene, også kalt «helseadelen» av den kjente forfatteren Rune Slagstad, styre hele spesialisthelsetjenesten.

De tragiske resultatene ser vi eksempelvis i fortsatt lange helsekøer og i en planlagt nedleggelse av psykiatriske institusjoner gjennom salg til sterke kapitalinteresser, akkurat som Ullevål sykehus.

Vi ser også at nye lokalsykehus bygges for små, som på Kalnes i Østfold – med i underkant av 4000 korridorpasienter første driftsår.

Til alt overmål så vi at den avsatte Kalnes-direktøren bli belønnet med ny toppjobb ved Universitetssykehuset i hovedstaden.Dette kan ikke kalles annet enn kameraderi. Her trengs det virkelig en skikkelig opprydning for å få vårt helsevesen på rett spor.

Høies knefall

Den nye Ap-Sp-regjeringen har da også signalisert at de vil utrede endringer i styringen av både sykehusene og helseforetaksmodellen.

Her håper jeg at Ingvild Kjerkol, med sin klare tale og myndighet, vil kunne målbinde «helseadelen» som i følge Rune Slagstad er «en anonym byråkratimakt som styrer politikerne og får gjennom fusjoner og reformer som er langt fra vellykket».

Les også: Dette er et realt ballespark til fotballen!

Høies knefall for denne makteliten i åtte år har blant annet stanset en helt nødvendig modernisering av spesialisthelsetjenesten. I åtte år har de fire Regionale Helseforetakene (RHF) eksempelvis nektet plent å gjennomføre Solbergregjeringens politikk om å øke antall offentlig finansierte avtalespesialister utenfor sykehus.

Den nye og økende koronasmitten både i verden og her hjemme bør nå mane til ettertanke. Helseminister Ingvild Kjerkol bør utvide spesialistkapasiteten i avtalepraksis i hele landet og raskest mulig.

Kan sikre visjonen

Med Senterpartiets krav om desentralisering og løfte om «å ta hele Norge i bruk», er det forhåpentligvis duket for at den nye regjeringen vil satse både på bevaring av godt utrustede lokalsykehus, i tillegg til økt tilbud av offentlig finansierte avtalespesialister.

Les mer fra Norsk debatt

Senterpartiet og Arbeiderpartiet har allerede før stortingsvalget signalisert en mer målrettet bruk vår samlede spesialistkompetanse. Den 11. februar i år fikk Arbeiderpartiet, Sp og Frp flertall i Stortinget for følgende forslag: «Stortinget ber regjeringen sørge for tiltak som kan bidra til økt bruk av avtalespesialister.»

Så vidt jeg vet kom det aldri noe svar fra Solbergregjeringen før valget. Dermed er det klart for at den nye helseministeren selv kan ta fatt på denne jobben.

Nå kan den nye regjeringen virkeliggjøre Senterpartiets store visjon om «å ta hele landet i bruk». Den kan sørge for at «vanlige folk» sikres flere «nær-spesialist-tjenester» ved en høyst nødvendig supplering av flere avtalespesialister.

Jeg ønsker Ingvild Kjerkol lykke til som ny helseminister.