Nylig ble det kjent at Solberg-regjeringen foreslo å kutte fribeløpet på drøye 42.000 kroner (0,4 G) - summen som uføre kunne tjene uten å få uføretrygden redusert. Flere ble overrasket over at Støre-regjeringen ikke reverserte kuttene i sitt endringsforslag i forrige uke.

Dersom forslaget går gjennom, betyr det at en ufør må tjene mellom 80.000 kroner og 120.000 kroner for at det skal være mer lønnsomt å jobbe med ordningen som Støre-regjeringen foreslår, enn med den nåværende ordningen.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Forslaget er en anbefaling fra det såkalte Sysselsettingsutvalget, som konkluderte med at dagens fribeløp ikke fungerte optimalt. Og at uføre generelt har jobbet rundt grensen på 0,4 G.

Forslaget skal i teorien gi uføretrygdede en terskel slik at de kan tjene mer.

I Facebook-gruppen «Uføreopprøret», som har mer enn 12.000 medlemmer, er det sterkt engasjement og misnøye med forslaget.

Les også: Thomas (21) tjener 12 kroner timen. Nå får han lønnskutt av regjeringen: – Dette er dypt urettferdig

Mange uføre virker redde og fortvilte over fremtiden. Dette er folk som bruker den nedre grensen på 0.4 for å bryte gjennom isolasjonen og yte noe tilbake til samfunnet samtidig som de er syke. Etter å ha snakket med et par skjønner jeg at de har vært gjennom en svært vanskelig prosess med å få uføretrygd - med mange års byråkrati.

Forslaget tyder på en slags mistillit til denne gruppen, som om de virkelig er mer arbeidsføre, men har jukset seg til trygd, og derfor skal fristes til å jobbe mer.

Her kan du lese flere kommentarer av Mina Bai

Dette kan kanskje gjelde for noen svært få, men andre kan ikke plutselig bli arbeidsføre og tjene mellom 80.000 og 120.000 med en ny ordning. Det finnes heller ingen arbeidsgiver som kan gi så mye til en syk deltidsarbeider.

Som Ap-velger skammer jeg over Ap.

Dette er en av de mest sårbare gruppene i samfunnet. Å være uføretrygdet gjør at de allerede mister sin status i samfunnet, samtidig som de er svært isolerte, og i realiteten ligger under fattigdomsgrensen.

Les også: Lars Erik (54) fortviler over lønnskutt - SV legger press på regjeringen

Dersom de ikke får lov til å jobbe litt ekstra ved siden av uføretrygden, mister de sin verdighet og er henvist til å visne bort hjemme.

Dette kan medføre mer isolasjon, mer fattigdom og mer psykisk lidelse - som i realiteten kan koste samfunnet dyrt. De fleste sier at de vil slutte å jobbe i det hele tatt, fordi situasjonen vil bli umulig etter et slik ordning.

Les flere meninger fra Norsk debatt

Hittil har Sylvi Listhaug, SV og Rødt uttrykt støtte til denne gruppen. Dette er ganske rosverdig. Men disse partiene har ikke flertall på Stortinget.

Det er spesielt uverdig siden det er en Ap-regjering som tråkker på disse vanskeligstilte menneskene. Like overraskende er støtten fra KrF til forslaget.

Hvor ble det av nestekjærligheten til de fattige som bor i dette landet fra Ap og KrF?