Det er på tide å ta tak i et norsk embetsverk og forvaltning, som kan utstyre en statsminister fra et av våre største og mest erfarne partier til å stå sånn og dumme seg loddrett ut på TV.

Jeg vil bryte ned bit for bit det statsministeren vår nå står og sier til folket han representerer, i en tid vi har mistet forsyningssikkerheten vår for elektrisk strøm og betaler den som har skylden.

Folk må være klar over at det er vi som betaler for denne energipolitikken - laget for at pengene skal gå til produsentene - og krafta skal gå til Europa. Med kraftpriser over tre kroner kilowatten kommer det opp i størrelsen på en månedslønn for enkelte, og det rammer oss alle år etter år, så lenge energipolitikken er som den er.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Vi betaler også gjennom naturen og fellesressursene vi mister. Og tilliten vi mister til systemet og at vi må tvile på om vi har et system som egentlig jobber for oss. Slik politikerne oppfører seg og kommuniserer på nå, gjør de ikke det.

Feilinformasjon i en krise

Statsministeren prøvde seg med setningen «vi er avhengige av utveksling med andre land. Vi kan ikke stenge oss ute fra det». Første graf viser produksjon og forbruk i Norge alle år siden 2001. Blå strek er produksjon, og som man ser, er den høyere enn den rødlige streken for forbruk så godt som alle årene.

Regjeringen og kraftlobbyen prøver seg med at det i 2019 var nettoimport. Se grafen, og se at det er omtrent prikk likt. Hvorfor feilinformerer og villeder forvaltningen med direktoratet NVE - Norges vassdrags- og energidirektorat - og de heleide statlige selskapene Statnett og Statkraft sine eiere om dette?

Og hvordan kan menige medlemmer i Rogaland Høyre og Arbeiderpartiet finne seg i at de har ledere som feilinformerer videre i en krisesituasjon som vi har nå?

Topplederne og energipolitiske talspersoner i Høyre og Arbeiderpartiet er verst i dette, og fortsetter å snakke om importen i 2019, selv om de er gjort oppmerksomme på feilen, og selv om folket og partimedlemmene de representerer er informert og kjenner de faktiske forholdene.

Ta av sparekontoen når brukskontoen er tom

De årene det er mer forbruk enn produksjon, ingen år siden 2010 (gå inn og sjekk nettsiden til Statnett, tall og data fra kraftsystemet, sett dato fra 1.1.2019 til 31.12.2019, og du vil se at de oppgir høyere tall for produksjon enn forbruk det året også), og alltid sånn at vi kunne levd godt på overskuddet vi hadde årene før.

Skulle det virkelig røyne på, tar vi lett en dugnad, så lenge vi skjønner at den er uforskyldt og at problemet er midlertidig.

Det kan vi, og det har vi vist.

Nettopp på grunn av tilliten bygget opp gjennom århundrer, er vi villige til å gjøre mye mer for fellesskapet og for samfunnet vårt enn de fleste land her i verden.

Nå blir vi av våre egne folkevalgte fôret med informasjon fra egne rådgivere og embetsverk, ført bak lyset, og må betale mer enn vi har råd til, slik at det går ut over komforten og velstanden i livet, for en politikk som er villet og hvor pengene går til dem som lobbet oss inn i denne krisen vi nå skal ut av.

Les mer fra Norsk debatt

Støre sier at når det er tørrår, så er vi avhengige av import, når fyllingen er lav og produksjonen er lav. Hvem har gitt Støre denne informasjonen? Det bør bli en mediesak. Det bør lekke ut.

Folk som kjenner veien inn i maktens korridorer bør tvinge informasjonen ut.

Søylediagram nummer to utvider den med produksjon og forbruk med også å ta med tilsig. Det gjelder alle år siden 2001, og det gjelder for hele Norge. Som man ser er tilsiget av vann til magasinene som regel godt over både produksjon og forbruk, det er årene 2010, 2018 og 2019, og 2021 som skiller seg ut.

Særlig er 2021 spesielt. Det er hva man kan kalle tørrår. Tallene i loddrett akse er i terawattimer (TWh). Det året kom det rett under 120 TWh inn i magasinene våre. Hva skjedde med produksjonen da?

Den var rekordhøy.

Høyere enn alle andre år.

Og også langt høyere enn den trengte å være, om strømforsyningen er poenget, for forbruket ble dekket inn 17,5 TWh under produksjon. Det er dette som gikk til eksport.

Det er vi som betaler for det

Vi eksporterte i et tørrår. Det var nær rekordeksport (kun 2020 er større, da eksporterte vi 20,5 TWh).

Vi importerer ikke i tørrår, herr statsminister og embetsverk.

Det er vi som er befolkningen din som betaler for det, og vi finner oss ikke i det.

Det er krise i seg selv å ha en leder som lyver og feilinformerer i en krisetid. Det er kun i 2010 at nettoimport fra utlandet har hjulpet oss i et tørrår, det er det eneste året forbruket har vært høyere enn produksjonen et år det har regnet lite.

Dette året var situasjonen spesiell i Midt-Norge, og om det virkelig var behov for det og ønsket, kunne vi enkelt fått komfortabelt kraftoverskudd dette året også, og det uten import.

I samme nyhetssending som tidligere nevnte utspill er hentet fra har statsministeren trolig blitt instruert av sine rådgivere som feilinformerer ham, til å si at eksporten er lav på grunn av lav magasinfyllingen.

Vedlagt er et søylediagram over all kraft inn og ut fra region NO2 Sørvest i år, måned for måned. Med i diagrammet er både eksport ut av landet, til Danmark, Nederland, Tyskland og England, og også kraftflyten mellom våre kraftregioner i innlandet.

Den viser at våre kabelforbindelser til utlandet ikke har hjulpet oss en prikk. Det er blank løgn å påstå det, og det er vår statsminister som sier det på vår riksdekkende statskanal i beste sendetid. Folk må tenke, hvis han kan gjøre dette, uten at det får konsekvenser, hva land er vi da blitt?

Arbeiderpartiet og Støre har egeninteresse av å rydde opp om de vil overleve som regjeringsparti og statsminister.

Det går ut over samtlige familier og husholdninger i Sør-Norge, samtlige bedrifter og næringsvirksomhet. Og vi har ikke engang en regjering som krever korrekt informasjon fra embetsverket.

Diagrammet viser helt tydelig nettoeksport til alle utenlandsforbindelser gjennom året, og aller verst etter at forsyningssituasjonen ble vurdert som stram 24. mai. Derimot har kraftregion NO5 (Vestland, med Bergen) og NO1 (Sørøst-landet, med Oslo) levert kraft inn til oss i juni og juli.

En dødssyk energipolitikk

Sug litt på den. Flate østlandet forsyner fjellrike sørvest med kraft? Det er i seg selv et symptom på en dødssyk energipolitikk, og en systemkrise det norske systemet ikke vil overleve. Vi må ut av det, eller bli et annet land enn vi ønsker å være.

Flere som skulle vite bedre insisterer på at Sør-Norge nettoeksporterte kun 1,7 TWh eller noe sånt, så langt i år. NVE får dette tallet med å ta produksjon minus forbruk for hele regionen, og forutsette at resten er «nettoeksport».

Diagrammet viser hvordan den faktiske situasjonen er. Det er nettoeksport til alle utenlandsforbindelser, verst til de verste og dyreste, England og Tyskland, med 2,3 TWh til dem begge to og 4,6 TWh.

Merk at dette er to av Europas mektigste land, nå og gjennom historien. Det er slett ikke noe land Norge må drive utviklingshjelp for, og norske husholdninger må finansiere og forsyne kraft til storindustrien deres for. Solidaritet er ikke å hjelpe de rikeste og mektigste, også det ordet blir kynisk misbrukt i denne skandalen som nå må gå mot slutten.

Har sviktet totalt og beriket seg selv

Det er smått utrolig at Støre og regjeringen gir kraftprodusentene beskjed om å fylle vannmagasinene igjen. Det gir anledning til å minne om en kraftforsyning basert på vannkraft, der råvareressursen krafta produseres av, kommer gratis fra himmelen, men der det at den er gratis ikke gjør det mulig å kjøpe mer.

Støre har tro på at kraftprodusentene kan klare det som det er naturen som gjør.

Kraftprodusentene har sviktet totalt og beriket seg selv på vår alles bekostning.

De har gjennom å tømme vannmagasinene til så kritisk lave nivåer uten å informere skikkelig, gjort seg skyldige i tillitsbrudd som gjør at ledelsen må gå.

Skal vannmagasinene fylles opp igjen, må det komme mer tilsig enn det produseres og sendes ut. Det siste bildet viser fyllingsgraden i region NO2 fra siste uke. Jeg har satt det i TWh, så man kan se hvor mye som skal til for å komme opp til mediannivå. Det er 7 TWh.

Det må altså i løpet av høsten og vinteren komme syv TWh mer regn i vår region enn vi produserer. Bare sjekk i diagrammet for Norge som helhet, hvor lett det er. Også i region NO1, Oslo, har de nå passert minimumsnivået. Nettopp fordi den kraftfattige regionen nå også må forsyne region NO2, fordi vi har fraktet krafta vår sørover, til Europa.

Folk skal vite og møte argumentet med at AS Norge tjener store penger på dette at pengene Norge liksom tjener er betalt opp mot 100 prosent av oss.

Det er den norske befolkningen og norske forbrukere som betaler for den norske strømmen.

Når kraft blir eksportert til Tyskland, blir den omsatt i det tyske markedet, og pengene blir igjen der. Prisforskjellen mellom det tyske og norske markedet blir delt 50/50 mellom norsk og tysk eier av kabelen. Sånn er det med alle forbindelsene.

Siden kraftselskapene nå blir mer privateid, og vindkraftselskap så godt som alltid ender opp privat og utenlands, så går store summer ut av det norske fellesskapet på en måte som tapper oss for ressurser, ikke forsyner oss med dem.

Penger tatt rett ut av kontoen din på en måte du ikke kan styre

Det er så grotesk og så ekstremt at man kan mistenke de som har gjort disse avtalene på våre vegne, ikke har villet oss vel.

Nå er det så til de grader avslørt.

Så nå er det opp til regjeringen og det politiske Norge hva de vil gjøre.

Siden de ikke ser ut til å ta inn over seg alvoret, er det opp til hver og en av oss å pepre dem med den korrekte informasjonen. Det er penger tatt rett ut av kontoen din på en måte du ikke kan styre.

De som gnåler om at høy strømpris er nødvendig for lavt forbruk, bør oppdatere seg på den faktiske situasjonen, der årsforbruket til titusenvis av eneboliger årlig går bort i svinn i utenlandskablene (4-5 prosent for kraftflyt i begge retninger).

Vi kan også se på utviklingen i Nord- og Midt-Norge, der prisen nå i år er på et par øre, i fjor mer normal. Frem til og med Uke 30 2021 brukte de 27,3 TWh, i år 27,7 TWh. Det er en økning på 1,4 prosent. Tror dere det er husholdningene som står for den?

En versjon av innlegget ble først publisert på skribentens Facebook-profil.