Det er allerede trangere tider enn vi er vant med i både Norge og Europa. Og verre skal det bli. Nå er Europa på vei mot resesjon. Denne gangen krever trange tider mindre offentlig pengebruk. Spørsmålet er om en Arbeiderparti-ledet regjering er i stand til å gjøre det som er nødvendig.

Over halvparten av velgerne til både Ap og Sp sier nå at de ville stemt på Høyre, dersom det var stortingsvalg i dag. Det er ekstreme tall for en såpass fersk regjering.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Ingen kan si at regjeringen har hatt det lett. Økt offentlig pengebruk og lave renter har bidratt til inflasjon. Samtidig merker de fleste av oss uvanlig høye strømpriser, som både kan tilskrives krigen i Ukraina og større knapphet på energi.

Regjeringen er ikke direkte skyld i dette, men den sitter med ansvaret for å utvise økonomisk ansvarlighet i tiden fremover.

Spørsmålet er om Støre-regjeringen evner å gjøre dette, eller om det er en oppgave et parti som Høyre er bedre skikket til.

Sosialdemokratenes syn på økonomi

Offentlig pengebruk og økonomisk ansvarlighet er noe sosialdemokratiske partier har et tvetydig forhold til. Med en plassering mellom den sosialistiske venstresiden og det liberale sentrum vil det alltid være en spenning i sosialdemokratenes syn på statens rolle i økonomien.

Flere av de sosialdemokratiske partiene i Europa har vært inne i perioder der de har vært svært positive til innstramminger i offentlige utgifter. Dette kalles ofte «third way» og viser til sosialdemokrater som beveger seg nærmere den økonomiske høyresiden. Det tydeligste eksemplet på dette har vært britiske Labour Party under Tony Blair, og tyske SPD under Gerhard Schröder på starten av 2000-tallet.

De siste årene har mange av de sosialdemokratiske partiene gått bort fra dette, og de har vært pådrivere for økte skatter og offentlig pengebruk. Dette kan oppfattes som et forsøk på å korrigere politikken som har blitt ført tidligere, og som førte til velgerflukt. Flere sosialdemokratiske partier i Europa, som PSOE i Spania, har i stor grad stått for en slik politikk.

Håp for Arbeiderpartiet

Denne spenningen har vært tydelig i Arbeiderpartiet lenge. Jens Stoltenberg gikk i sin tid til valg på å ikke øke skattenivået i Norge. Dette kan tenkes å være en sosialdemokratisk vinneroppskrift: omfordeling uten å øke skattenivået.

Støre har imidlertid vært utfordrende å plassere innad i den sosialdemokratiske leiren. Til tider har han fremstått som mer venstrevridd enn Stoltenberg. Samtidig har han også sammenlignet seg med Frankrikes president Emmanuel Macron, en markedsliberal politiker til høyre for Stoltenberg.

La oss håpe vi får en regjering som i tiden fremover nærmer seg Macrons økonomiske politikk mer enn den nærmer seg den øvrige venstresiden.

Les mer fra Norsk debatt

Støre og hans kompanjong Trygve Slagsvold Vedum, de to i regjering som må tenke helhetlig som statsminister og finansminister, har vist gode takter i det siste. De vil stramme inn budsjetter og pengebruk.

Det gir håp om at Arbeiderpartiet fremover vil sørge for trygg og ansvarlig økonomisk styring, slik tidene krever.