(Romerikes Blad): Med revidert nasjonalbudsjett vil det fra årsskiftet ikke lenger være like billig å kjøpe sportsbil på taxfree. Alt over en halv million skal det betales moms av. Det betyr at alle elbiler fremdeles subsidieres av fellesskapet, men av summen over 500.000 må også kjøpere av dyre batteribiler tåle et påslag på 25 prosent i merverdiavgift. Det bør være til å leve med, selv etter at forliket om Oslopakke 3 for 14 dager siden førte til at elbiler snart også må betale for seg i bomringen.

Denne utviklingen må fortsette. Elbilgodene fører til mer privatbilisme, og det er et faktum at også batteribilene har negativ klimapåvirkning ved produksjon. De sliter like mye på veiene og produserer svevestøv, skaper køer inn mot byer og andre tettsteder og genererer kostnader til infrastruktur.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Nå går elbilsalget av seg selv. Med en stadig større andel, går Staten og fellesskapet glipp av enorme inntekter som trengs for å skape bedre infrastruktur for veitransporten. Fortsatt finnes det mange insitamenter for å velge annet enn fossilbil, men elbilfordelene står for fall.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) strammer inn etter to år med eksepsjonell pengebruk under koronapandemien. Norsk økonomi går så det suser, og frykten for at renta fyker enda mer i været, gjør at regjeringen holder igjen for å dempe presset. Finansministeren får kritikk for å bruke for mye oljepenger (352 milliarder), ved å legge seg tett oppunder handlingsregelen for bruk på tre prosent av Oljefondets verdi.

Det er 30 milliarder kroner mer enn anslaget i statsbudsjettet i fjor høst, men mindre enn det Norges Bank har regnet med i sine renteprognoser etter økte utgifter som følge av omikron, forlengelse av strømstøtten og krigen i Ukraina. Halvparten av de økte utgiftene på 60 milliarder tas ved kutt i blant annet statlige byggeprosjekter.

Les mer fra Norsk debatt

Kuttene er et tydelig signal om at regjeringen tråkker på bremsen. Det er viktig, Hvis renta skvetter uventet opp, vil det kunne gi større sjokk for norske husholdninger enn de syke strømprisene. Rentenivået i dag er fremdeles uvanlig lavt, og nordmenn har gjeld til over pipa.