Ut fra innlegg i Nettavisen 27.05.2021 så trenger du påfyll og hjelp til begge deler.

Les Gunnar Stavrums kommentar her: Streiker mot lønnstilbud på 22.000 kroner i trygge kommunale stillinger

Din fødekommune er Kristiansund. En av de kommunene med eldst befolkning og stor mangel på sykepleiere til å fylle befolkningens økende og presserende behov for helsetjenester.

Vår streik i år er ikke «fordi vi fortjener det». Det er for din og resten av befolkningens trygghet i form av kvalifisert personell i 2021 og 2025. Vi streiker for fortsatt offentlige helsetjenester, selv om du trolig har råd til å betale deg til bedre tjenester om vi går mot et mer todelt helsevesen.

Det er global sykepleiermangel og WHO maner til at rike land må ta sitt ansvar for å utdanne og beholde de sykepleierne vi trenger selv. Norge mangler i dag 7000. Eller 7000 og én sykepleiere, som Evelyn, sykepleier i kommunale hjemmetjenester skrev til meg i går.

Hun skrev videre:

«I løpet av fem år, har jeg sett en endring. Pasientene er sykere, blir raskere skrevet ut fra sykehuset, og holdes lengre i eget hjem med tilpasset behandling. Terskelen for innleggelse på sykehus har blitt enormt høyt. Men: Lønnen har ikke økt i takt med oppgaveutviklingen. Hva er det som skjer i Helsenorge? Det har blitt mange dråper i løpet av de siste årene. Og dette året har det blitt ekstra mange. Nå er det nok: begeret renner over. Jeg har mistet troen på at det blir bedre. Jeg har fulgt rekrutterings - og lønnssituasjon i så mange år. Og når ingen politiker engang skjønner det når vi er midt opp i en pandemi vet jeg ikke».

Dette er situasjonen. Det er dramatisk allerede. Konsekvensene av sykepleiermangelen merker allerede noen pasienter og pårørende, særlig i distriktene.

Les også: Distriktene i Norge ser nå ut til å være den delen av Europa hvor vaksineringen går seinest

Vi sier klart ifra

Sykepleierne merker det definitivt som økt fysisk, psykisk og emosjonell belastning – og de sier klart ifra: Vi kan ikke bufre mer. Det går ut over pasienters sikkerhet. Det blir verre i årene som kommer. Det er vår forbannede plikt å si ifra, på vegne av pasienter, pårørende. Det er arbeidsgivers ansvar å løse.

Om arbeidsgivere ikke har rammer til å løse sykepleiermangelen, så er det politikerne og myndighetens ansvar å sørge for at vi har en helsetjeneste som kan fungere. Hvordan skape «pasientens helsetjeneste» uten sykepleiere til stede? Hvordan satse på distriktene om det ikke finnes sykepleiere å få tak i?

Ingen sykepleiere er blitt tilbudt 22.000 kroner i økt lønn. Det er ikke riktig å hente outrerte tall og bruke de som sannhet.

Sykepleiere har kanskje ikke tapt penger på pandemien, men sannelig er mye annet tapt.

Noen har tapt liv og for mange har tapt helse. Andre har tapt sosialt liv med venner og til og med nærmeste familie fordi de har tatt særskilt ansvar på smittevern, livredde for å føre smitte til pasientene sine.

Der andre kunne ha gått trygt på hjemmekontor har sykepleierne tatt ansvar og stått i enorm risiko og belastning. Også de har kjent på byrden og redselen, men de har krummet nakken og gått på – i perioder også uten smittevernutstyr.

Rundt 50 prosent av våre sykepleiere som arbeider pasientnært har fortsatt ikke fått vaksiner. Det er ingen «trygg forvisning» å gå på jobb. Uselviskhet skal ikke utnyttes.

En streik for pasienters trygghet

Jeg minner om at også sykepleiere betaler sin skatt, og de fleste gjør det med glede fordi vi vet at også offentlige, likeverdige tjenester har verdi for oss som folk – også for privat næringsliv som gis mulighet til å fungere nettopp på grunn av gode velferdsordninger.

Nedstengningen av samfunnet er nært knyttet til helsetjenestenes kapasitet. Tygg litt på den om dere vurdere å slenge med leppa om sykepleieres arbeid som en utgift for Norge.

Les mer fra Norsk debatt her

Dette er ikke en streik for at sykepleiere skal kunne kjøpe seg veskehunder eller ha råd til kaviar på brødskiva. Dette er en streik for pasienters trygghet og for et samfunn slik vi kjenner det med offentlige, likeverdig helsetjenester skal kunne bestå.

Jeg oppfordrer alle til å støtte de med gule streikevester – i all hovedsak digitalt under en pandemi. Det er ikke mange sykepleiere du vil se i streik uansett. Som vi vet, er de opptatt med å være uunnværlig, men underbetalte frontsoldater.