Sjefredaktør Gunnar Stavrum hadde nylig et meningsinnlegg, «Asylsøkere jobbet og betalte skatt, men blir snytt for sine økonomiske rettigheter» publisert i sin egen avis, som hadde en merkelig overskrift og konklusjon som jeg gjerne vil tilbakevise.

Først må man ha klarhet i begrepene Stavrum misbruker - enten bevisst eller ubevisst.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

«Ureturnerbar innvandrer/flyktning» er en person som har kommet til Norge, søkt og fått avslag på asyl/opphold og blitt bedt om å reise ut av riket. Da det av forskjellige grunner ikke lar seg gjøre å tvangs-deportere slike personer, blir de likevel værende i Norge ulovlig da de ikke har oppholdstillatelse.

Selv om norske myndigheter ikke kan deportere slike personer til hjemlandet, er det ingenting i veien for at de av egen fri vilje og på egenhånd kan reise ut av Norge.

«Papirløs migrant» er i praksis det samme som «Ureturnerbar innvandrer.»

Papirløs er enten referanse til manglende oppholdstillatelse og arbeidstillatelse eller at personen aldri har kunnet fremskaffe papirer som kan identifisere hvem han er.

Les også: La asylsøkere jobbe

I saken Stavrum henviser til: «Nå har staten fått smekk på fingrene, og en kvinnelig asylsøker har fått igjen 232.000 kroner hun betalte fra 2001 til 2011 uten å være medlem i folketrygden.» bruker Stavrum beviselig feil omtale av personen, da han benevner kvinnen som asylsøker.

I artikkelen står det klart og tydelig at personen er «ureturnerbar asylsøker» Det betyr at hun har søkt og fått avslag på asyl, og er dermed ikke lenger en asylsøker.

Om det er riktig å gi denne ulovlige migranten tilbakebetalt folketrygdpenger hun har betalt inn, men ikke kan ta ut, kan man saktens diskutere.

Hun har jobbet uten arbeidstillatelse, og har dermed utført en forbrytelse hun var klar over. All lønn hun har mottatt er derfor utbytte fra en kriminell handling, også det beløpet hun har betalt i skatt.

Jeg unner henne og mange andre gjerne slike penger som et beløp til bruk for tilbakevandring.

Les også: Trist å definere dårlig råd som et innvandringsproblem

I det ene paradokset Stavrum tar opp som ulogisk, er det etter min mening heller Stavrum som fremstår lite edruelig:

«På den andre siden er det ulogisk at folk som faktisk ikke kan sendes ut, ikke får lov til å forsørge seg selv med normalt arbeid.»

Logikken til Stavrum er at folk som har fått avslag på asyl skal belønnes med de facto opphold og arbeidstillatelse. Jeg har allerede påpekt at det er ingenting som hindrer en ulovlig migrant å reise ut av Norge på eget initiativ.

Skal man bruke logikk og gjøre det mest fornuftige, er den åpenbare løsningen for meg en helt annen.

Asylsøkere som har fått avslag på opphold og ikke vil reise ut av Norge frivillig, eller kan deporteres, må interneres på et utlendingsinternat på ubestemt tid inntil utreise kan gjennomføres. De skal ikke få oppholde seg blant befolkningen.

Les også: Hatparagrafen bør vrakes

Det er med god grunn, etter grundig snill, vurdering, at de ikke har blitt innvilget opphold i Norge.

Utlendinger som ikke vil samarbeide med norske myndigheter skal ikke belønnes med opphold eller arbeid.

Hvis Stavrum vil huse og stå økonomisk ansvarlig for noen «papirløse», skal han selvfølgelig få lov til å gjøre det med egne midler.