Arbeiderpartimann Stein Lier-Hansen leder NHOs største og mektigste forening, Norsk Industri.

Til VG sier han at «atomkraft er fremtiden» – bare ikke i Norge.

Han kaller sågar debatten om atomkraft i Norge for «bortkastet», og sier han har styret i Norsk Industri med seg. I stedet vil han ha havvind, masse væravhengig havvind.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Det til tross for at Statnett i et brev til regjeringen før jul gjør det klart at «hovedutfordringen i årene framover er å sikre at det blir nok strøm tilgjengelig når det er lite vindkraftproduksjon», og derfor må myndighetene «stimulere til økt kraftproduksjon, både energi og effekt, også utover satsingen på havvind.».

Likevel mener Lier-Hansen det er bortkastet å satse på regulerbar kjernekraft.

Direktør Knut Sunde i Norsk Industri støtter sjefen og sier: «Hva som skal skje om 20 år, det er ikke på agendaen vår».

Her er det tydeligvis kortsiktig symptomlindring som gjelder. Ting må skje raskt, helst før pensjonsalder. Ikke ulikt Energikommisjonens rapport med den klingende tittelen «Mer av alt – raskere».

Ja, bortsett fra kjernekraft da.

Les også: Energikommisjonen avfeier kjernekraft i Norge nå: – Tafatt og skuffende

Lier-Hansen sier at det norske samfunnet aldri vil akseptere kjernekraft i Norge fordi det er så stor motstand. Det er feil.

Ifølge en ny undersøkelse utført av Opinion, er det nå flertall for kjernekraft i Norge.

Norsk Kjernekraft AS blir til stadighet kontaktet av kommuner som ønsker å vurdere kjernekraft fordi de sliter med å få nok kraft uten å ødelegge verdifull natur, av industri som ønsker forutsigbare strømleveranser og strømpriser, og av kommuner som vurderer avfallshåndtering.

Internasjonale studier viser at lokalsamfunnene rundt kjernekraftverk og avfallsdeponier er positive til dette. At Lier-Hansen tror noe annet får så være.

Han tar uansett feil.

Verre er det at Lier-Hansen ikke forholder seg til fakta når han sier at «vi ikke har noe lovverk på området» og at «ingen har kommet med svar på hvordan lagre avfallet».

Begge deler er feil.

Les også: Derfor sier regjeringen blankt nei til å bygge kjernekraft i Norge

Når det gjelder håndtering av radioaktivt avfall fra kjernekraftvirksomhet, så har dette vært grundig utredet i flere tiår. Svaret på «hvordan lagre avfallet» gis i en omfattende rapport fra EUs vitenskapspanel.

Løsningen er å deponere avfallet dypt nede i bakken. Det skal nå både Finland og Sverige gjøre, land med samme grunnforhold som Norge.

Kan de, så kan vi.

Les også: Hvorfor trenger vi CO2-kompensasjon?

Skulle det mot formodning skje en fremtidig lekkasje fra et slikt underjordisk lager, så vil stråledosene befolkningen i området blir utsatt for være langt lavere enn den naturlige bakgrunnsstrålingen. Altså ufarlig.

Påstanden om at vi ikke har noe lovverk er også feil. Norge har bygget og driftet fire forskningsreaktorer. De har vært underlagt lover som også gjelder for kjernekraftverk. Lovene har utviklet seg over tid, og har blitt oppdatert etter hvert som Norge har tilsluttet seg internasjonale konvensjoner om atomsikkerhet, og etter hvert som for eksempel EUs konsekvensutredningsdirektiver har blitt innarbeidet i norsk lovverk.

De viktigste er atomenergiloven, forurensningsloven, plan- og bygningsloven, strålevernloven, sikkerhetsloven, energiloven og miljøinformasjonsloven. Norge har et like godt lovverk for kjernekraft som andre land, noe som skyldes at vi i stor grad har det samme lovverket.

Norsk Kjernekraft sin COO kommer fra Norsk nukleær dekommisjonering hvor han jobbet nettopp med lovverk og avfallshåndtering. Lier-Hansen er velkommen til å ta kontakt for å lære mer.

Norge har også et godt utviklet system for atomberedskap, en viktig årsak til at Norge nå har tilbudt å lede arbeidet med atomsikkerhet i Ukraina – et krigsherjet land med store kjernekraftverk.

Les også: Planene om atomkraftverk bør tas imot med jubel

Norge bidrar også med utstyr til drift av kraftverkene. Det kan være greit for Lier-Hansen å vite i tilfelle han tror vi heller ikke har kompetanse.

Når Lier-Hansen tar aktive steg for å ødelegge industribygging i Norge, så bør han ha ryggdekning for sine påstander.

Det har han ikke her.

Norsk Kjernekraft ønsker ikke hjelp fra verken stat eller Norsk Industri.

Vi ønsker likebehandling, også av Stein Lier-Hansen.

-----------------

Skribentene:

  • Jonny Hesthammer, PhD, er daglig leder i Norsk Kjernekraft AS og tidligere geologi- og geofysikkprofessor ved Universitetet i Bergen.
  • Håvard Kristiansen, M.Sc., er operasjonsansvarlig i Norsk Kjernekraft AS, har mastergrad i kjernekjemi og har tidligere jobbet for Norsk nukleær dekommisjonering.
  • Sunniva Rose, PhD, er kommunikasjonsansvarlig i Norsk Kjernekraft AS og har doktorgrad i kjerne- og energifysikk fra Universitetet i Oslo.