79 prosent av befolkninga støtter en makspris på norsk strøm i Norge. Støre svarer tvert nei. Men vi ha seg frabedt ansvaret for situasjonen.

Under partilederdebatten i Arendal torsdag forklarte Jonas Gahr Støre at alt sammen er Vladimir Putin sin skyld.

Har statsministeren rett når han legger ansvaret for situasjonen i Norge på herskeren i Russland?

I stor grad må svaret bli ja. Hvis det er de skyhøye prisene i Europa vi snakker om.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Den reduserte tilgangen på russisk gass er blant de tunge årsaken til energimangelen i EU-området. Dette henger sammen med angrepet på Ukraina. Og driver prisene opp.

Jonas Gahr Støre har god grunn til å minne opposisjonen om alvoret i situasjonen bortenfor vår egen nesetipp: Det er krig i Europa.

Det sier seg selv at denne krigens konsekvenser for energiprisene ikke er Støres ansvar, men Putins.

Men hvem har ansvaret for at de skyhøye prisene smitter opp til Norge?

Norges situasjon er den omvendte av Tysklands og Englands. Vi har verdens beste tilgang på rimelig fornybar kraft. Vi har kraftoverskudd, ikke underskudd.

Norge, ikke Russland

Hvordan smitter de ekstreme kriseprisene likevel opp hit, sånn at kunder på Sørlandet betaler 700 øre for norsk vannkraft det koster 12 øre å produsere?

NRKs Fredrik Solvang forklarte det på TV torsdag kveld: De brede overføringskablene gjør det mulig å holde en børsbasert «auksjon» der norske kunder må by på vår egen vannkraft i konkurranse med kjøpere i England og Tyskland.

Kraftbørsen NordPool har konstruert denne auksjonen slik at prisnivået i land med energikrise smitter over til energinasjonen Norge. Forutsatt at den fysiske overføringskapasiteten (kabelen) er kraftig nok.

Det er den nå. Og det er politisk bestemt i Norge, ikke Russland.

Her kan du lese flere kommentarer fra Magnus Marsdal

Norske politikere har med viten og vilje gjort både husholdninger og bedrifter her hjemme ekstremt sårbare for prissvingninger i utenlandske markeder med helt andre forhold enn oss.

Selvsagt visste ikke Støre at prisene skulle bli så spinnville. Selvsagt håpet han at dette skulle gå bra. Men når det nå går galt, er store deler av Norge hjelpeløst utlevert til konsekvensene av andre lands mislykkede energipolitikk.

Å legge skylda for dette på lederen for en annen stat, burde ikke være verdig en norsk statsminister.

Det burde det heller ikke å gå ut i landets største avis, slik Støre gjorde torsdag, for å advare Norge mot å «stenge strømeksporten til Europa».

Dette er det jo ingen som har lagt fram forslag om!

Selvsagt skal Norge eksportere den strømmen vi ikke bruker selv. Selvsagt skal vårt overskudd av kraft komme andre land til gode.

Som NRKs Fredrik Solvang forklarte på TV torsdag: Det er ikke eksport, men prissettingen gjennom en internasjonal, børsbasert auksjon som importerer priskrisa til Norge. Denne prisimporten ville blitt tilfelle uten en eneste dråpe vannkrafteksport, så lenge børsen fungerer som nå.

Dette er Nettavisens spaltister

79 stykker støtter

Ja til makspris er derfor ikke nei til eksport. Det er et krav om å ta tilbake et minimum av kontroll over prissettingen innenlands, samtidig som vi bidrar med vårt overskudd utenlands.

Debatten står ikke om eksport utenlands, men makspris innenlands. Når EU-landet Frankrike kan sette et pristak på energi, kan Norge gjøre det samme.

79 prosent støtter kravet om makspris. Å møte denne massive opinionen ved å skylde på Putin og fekte mot en stråmann som vil «stenge strømeksporten til Europa» er veldig populært i Ja-til EU-redaksjonen VG.

Overfor grunnplanet i Ap og LO er det et dristig politisk spill.