Utgangspunktet for norske familier er tøft når 2022 er året hvor vi eksporterer nest mest strøm i historien samtidig som vi har lav fyllingsgrad i vannmagasinene i sør. Vi må ta kontroll over egen eksport, innføre makspris og ikke minst sørge for en konkurrent til Statnett.

Alt er dyrere nå. Høyere renter, dyrere mat, rekordhøye drivstoffpriser og ikke minst en strømregning som ikke tåler dagslyset. Dette er realitetene for norske familier i dag. Svaret fra regjeringen er å sitte med hendene i lomma og si at en avventer og vurderer situasjonen nøye.

Jeg har tre enkle utfordringer til regjeringen. De to første tiltakene vil hjelpe de akutte problemene her og nå – og det tredje tiltaket er viktig for en bedre kraftsituasjon fremover.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Tre utfordringer

For det første – ta kontroll over krafteksporten. I første del av 2022 eksporterte Norge 7,3 TWh strøm. Eksporten av kraft er det nest høyeste nivået som er registrert. Allerede i februar fremmet KrF ulike forslag om å styre eksport etter vannstand i vannmagasinene. Det er avgjørende at vi får kontroll på at vi har nok strøm til vinteren. Stopp i eksporten nå vil kunne bidra til å fylle opp vannmagasinene.

For det andre - innfør makspris på strøm – og det må gjelde for alle strømkunder. Strøm er et fellesgode, og mange med dårlig økonomi sliter. KrF har foreslått en makspris på 50 øre kWt med 100 prosent kompensasjon for alt koster mer enn dette. Ordningen bør gjelde også for ulike ideelle organisasjoner, private barnehager, friskoler og små bedrifter som ikke blir inkludert i regjeringens ufullstendige ordninger. Det er riktig at staten griper inn for en periode når markedet ikke fungerer.

For det tredje – avvikle det statlige monopolet som Statnett har over det nasjonale kraftnettet som binder Norge sammen. Vi trenger en reell utfordrer lignende Nye veier er til Statens vegvesen - som revolusjonerte veiutbygging i Norge. Dette kan være et nytt statlig selskap - for eksempel med navnet «Nye linjer» - eller det kan bety at de regionale nettselskapene også skal få muligheten til å utfordre Statnetts monopol på utbygging av det nasjonale nettet.

Les mer fra Norsk debatt her

Situasjonen i dag er uholdbar. Vi trenger å ta grep slik at vi ikke trenger å kaste bort strøm i nord – samt utnytte den kraften vi har tilgjengelig lenger sør.

For oss kristendemokrater er det opplagt at det skal ikke være postnummeret som avgjør om du har en strømregning som ruinerer deg eller ikke.

Strøm skal være et fellesgode som alle skal ha råd til – det krever politikere som våger å sette inn tiltak som monner.