Korona-krisen har snudd norsk økonomi på hodet. Før krisen, var det rekordlav arbeidsledighet og gode tider i norsk økonomi. Nå er situasjonen helt annen.

Veien ut av krisen er ikke gjennom en statliggjøring av norsk næringsliv, slik store deler av venstresiden har tatt til orde for. Jobbene som er tapt, må komme tilbake – men de må komme tilbake i privat sektor. Ikke i staten.

Les også: Arbeiderpartiet har rykket tilbake til start

I Støres tale til Ap-landsmøtet glimret småbedriftene med sitt fravær. De som utgjør ryggraden i privat sektor.

Det er ikke noe nytt at partier som SV og Rødt ønsker størst mulig stat og statlig styring. Det som er nytt, er at Jonas Gahr Støre og resten av Arbeiderpartiet henger seg på. Står det virkelig så dårlig til med politikkutviklingen på Youngstorget at man må tørke støv av næringspolitikken fra 70-tallet?

Savnet etter Stoltenberg

Det begynner å bli lenge siden Stoltenberg og Brundtland gjorde noen svært nødvendige moderniseringer i norsk arbeids- og næringsliv. Det er like lenge siden vi har sett et pragmatisk og styringsdyktig Arbeiderparti. Partiet har de siste årene tatt flere sjumilssteg til venstre, og den nye næringslivspolitikken føyer seg inn i rekken av ideologisk motivert styringsiver.

Stoltenberg sa det godt: Markedet er en elendig herre, men en utmerket tjener. Det er Høyres tilnærming også.

Mer skatt og mer stat betyr mindre innovasjon i det private næringslivet. Et samlet Storting stilte seg bak Stoltenberg-regjeringens nedsalg i statlige selskaper.

Støres gjenvunne urokkelige tro på vekst i næringslivet så lenge staten er eier er i beste fall naivt – i verste fall skadelidende for private bedrifter. Private bedrifter som møter motgang i krisetider løftes ikke opp av å bli utkonkurrert av statlige selskaper.

Det grønne skiftet er allerede i gang

Arbeiderpartiet bruker behovet for omstilling og det grønne skiftet som unnskyldning for statlig kontroll og eierskap.

Men denne omstillingen er allerede i gang, og den ledes an av næringslivet. Equinor, Shell og Total har bestemt seg for å lagre CO2 under havbunnen i Norge. Lundin og andre oljeselskaper elektrifiserer norsk sokkel. Norske verft bygger nye nullutslippsfartøy. Politikerne har satt retning, men jobben utføres av bedriftene som sitter på kompetansen.

Det har et innovativt og kreativt næringsliv og Høyres politikk allerede sørget for. Norsk næringsliv skaper jobber og levebrød for folk, samtidig som de tar vare på miljøet og bærekraft. Det betyr ikke at bedriftene skal få frie tøyler, ingen reguleringer eller ingen hjelpende hånd.

Det betyr heller ikke at vi skal miste nasjonal kontroll over kritisk infrastruktur. Vi trenger fortsatt en aktiv stat. Men det er forskjell på en aktiv stat og en aktivistisk stat.

Les flere innlegg fra Norsk debatt her

Jobber i privat sektor skapes først og fremst av alle våre små- og mellomstore bedrifter. Da må vi gjøre enklest mulig å ta i bruk den skaperkraften hos norske bedrifter. De trenger ikke mer statliggjøring, de trenger frihet til å skape mer. Mindre skatter og avgifter, færre reguleringer og mer digitalisering.

Norge har en stor offentlig sektor, som sikrer gode velferdstjenester til deg og meg. Barna våre har gratis skole og utdanning, og vi har alle et sikkerhetsnett å falle tilbake på, hvis noe skulle skje.

Norsk næringsliv og privat sektor, gjør dette velferdssamfunnet mulig, gjennom jobber til folket og skatteinntekter til staten. Å finne den rette balansen mellom offentlig og privat, slik at vi utnytter styrkene i stedet for at de skal konkurrere med hverandre, er noe av nøkkelen til Norges suksess. Vi har en blandingsøkonomi som fungerer godt.

Norske politikere kan ikke sitte på Stortinget i Oslo og bestemme vinner- og tapernæringer, og vi bør være forsiktige med for sterke statlige føringer i selskaper vi har egeninteresser i. Idéen om at staten vet best, har både blitt prøvd og feilet flere ganger. Utvikling og omstilling skjer best når det er kloke hoder i enten etablerte bedrifter eller gründere som står i spissen.

Vi får håpe at ideen fra 70-tallet om statlig styrt industriutvikling holder seg der den hører hjemme: I kjelleren på Youngstorget.

Linda Hofstad Helleland, distrikts- og digitaliseringsminister og leder av Høyres programkomité