Bortforklaringene til stortingspresident Eva Kristin Hansen (Ap) er ikke til å tro på.

Konsekvensen er at hun har fått en fordel på 450.000 kroner som hun burde betalt 170.000 kroner i skatt for, men som aldri ble innrapportert til skattemyndighetene.

Eva Kristin Hansens forklaringer henger rett og slett ikke sammen:

  • Hun har skrevet under på en avtale der forutsetningen er at du faktisk bor der.
  • I tre år ga hun feil opplysninger om hvem som faktisk bodde i leiligheten.

Eva Kristin Hansen hevder at hun har misforstått reglene, og at hun trodde det holdt å leie et rom hos Trond Giske i Trondheim for å ha rett til en pendlerbolig i Oslo.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Denne forklaringen tror verken Rødt eller Fremskrittspartiet på, og i NRKs Politisk kvarter var dommen nådeløs fra både Rødts nestleder Marie Sneve Martinussen og Frp-leder Sylvi Listhaug.

Ifølge dem er reglene klare, og Rødts nestleder har rett når hun kaller Eva Kristin Hansens forklaring for en «kreativ misforståelse av reglene».

På godt norsk betyr det at hun ikke tror på at dette er en tilforlatelig misforståelse, men en bevisst tåkelegging av det som fremstår som misbruk av offentlige midler, og regelrett skattesnyteri.

- Det burde være veldig problematisk å ikke forstå reglene, sier Sylvi Listhaug, og legger til at saken aldri ville kommet på bordet om den ikke ble avslørt av journalister.

Frp-leder Sylvi Listhaug har et veldig godt spørsmål: Hvorfor sa ikke Eva Kristin Hansen fra da den temmelig like saken til KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad var en nasjonal skandale rett før valget?

Det er ingen grunn til å tro på stortingspresidentens forklaring. Den fremstår som helt usannsynlig, og det er ikke til å tro at det aldri falt henne inn å gå inn i egne forhold da pendlerskandalene har versert i mediene.

Parallellen var lett å se for alle andre: Mens Kjell Ingolf Ropstad angivelig bodde på et gutterom hjemme hos foreldrene, bodde Eva Kristin Hansen på et jenterom hos Trond Giske.

Les også

Stortingspresident misforstod seg unna skatt på gratis bolig for 450.000 kroner

Siden jeg ikke er psykolog, så kan jeg ikke påstå at jeg vet hva Eva Kristin Hansen tenkte når hun utførte sine handlinger.

Men fakta taler for seg selv:

  • Fra september 2014 til oktober 2017 bodde Eva Kristin Hansen sammen med mannen i en nykjøpt bolig i Ski, 29 kilometer fra Stortinget.
  • I denne perioden bodde hun ikke i pendlerboligen i Oslo, og det valgte hun aktivt ikke å opplyse om til Stortingets administrasjon - selv om det altså står svart på hvitt i regelverket at hun skal gi slike opplysninger årlig.

I går var Arbeiderpartiets PR-rådgivere i aktivt arbeid for å bidra til å tåkelegge saken.

Eva Kristin Hansen har ikke møtt pressen, men stilte opp til et intervju i NRK Dagsrevyen etter at hun hadde svart på Adresseavisens spørsmål via eposter fra en rådgiver og slik unngått å bli konfrontert med bortforklaringene.

I NRK Dagsrevyen ble også Aps-parlamentariske leder Rigmor Aasrud intervjuet, i en intervjusituasjon der den tidligere Dagsrevy-medarbeideren Jarle Roheim Håkonsen var tilstede.

- Vi har tillit til Eva Kristin, var budskapet.

Inntrykket som blir forsøkt skapt er at det er behov for klarere regler siden det er flere som har «misforstått» reglene.

Men dette er en avsporing.

De aller, aller fleste stortingsrepresentantene som har vært på Stortinget de siste 10-15 årene har forstått reglene og fulgt dem lojalt.

Denne saken handler ikke om uklare regler som er lette å misforstå, men om en ukultur som enkeltpersoner har vært en del i, der det har vært greit å tuske til seg pendlerboliger man ikke har krav på - og like greit å la være å skatte av betydelige skattepliktige ytelser.

Her er reglene: Regler for pendlerboliger

Årsaken til at Stortinget har 143 pendlerboliger, er at det normalt er slik at representantene er valgt inn fra et annet fylke og har familie og bolig der. Dermed oppstår behov for en bolig i Oslo - og vel å merke en bolig man skal bo i.

I tillegg til at man skal bo i leiligheten, er det kravet om at man enten er folkeregisterregistrert utenfor Oslo, eller har en bolig som er minst 40 kilometer fra Stortinget.

De fleste mennesker i Norge forstår hva det vil si å bo et sted. Her er det et utall regler som er vedtatt av Stortinget som omhandler akkurat det - for eksempel borteboerstipend, formueskatt, skatteplikt til Norge etc.

Normalt handler det om hvor du som oftest sover.

Les også Erik Stephansen: Hvor lenge skal det gå denne gangen?

Eva Kristin Hansen kan ikke ha vært i tvil om at hun reelt bodde i Ski, og dermed ikke hadde krav på en ytelse verdt rundt 450.000 kroner.

Intensjonen er heller ikke at stortingspolitikere skal ha en million kroner i årslønn, og null i boutgifter.

Intensjonen er å dekke ekstrakostnadene ved å være på Stortinget hvis man eksempelvis bor i Trondheim.

Det gjenstår mange spørsmål som kan gjøre saken enda verre for Eva Kristin Hansen:

Finnes det dokumentasjon på at hun faktisk betalte leie for rommet hun hadde i leiligheten til Trond Giske i Trondheim?

Har andre enn hun selv disponert pendlerleiligheten i Oslo (det er i så fall et klart regelbrudd)?

Og - kan hun fungere som stortingspresident hvis hun ikke forstår helt klare regler, og har vært i et vakuum der den ene pendlerboligskandalen etter den andre har pågått i mediene uten at det har ringt en bjelle?

Valget er ganske brutalt: Enten må Eva Kristin Hansen fortsette å påstå at hun ikke skjønte noen ting, eller så forstod hun at dette var et klart misbruk av reglene.

I begge tilfeller er det vanskelig å se at hun kan ha tillit hos andre enn Aps parlamentariske leder Rigmor Aasrud og de aller nærmeste pårørende.

PS! Tror du på stortingspresidentens forklaring eller er den konstruert? Skriv et debattinnlegg!