Denne uken måtte kvinnesaksaktivist, Christina Ellingsen møte til avhør hos politiet i Oslo etter å ha uttalt seg om biologisk kjønn.

Stortingsflertallet valgte, mot FrPs sterke advarsler, å inkorporere «kjønnsidentitet eller kjønnsuttrykk» i den såkalte hatpratparagrafen. Resultatet er både anmeldelser, tiltale og dom mot ytringer som ikke bare har vært helt lovlige, men som egentlig bare stadfester en alminnelig felles virkelighetsbeskrivelse. Nemlig at det biologisk sett kun finnes to kjønn, og at biologisk kjønn ikke endrer seg etter den subjektive identitetsoppfattelsen.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Å risikere rettslig forfølgelse for å ytre biologiske sannheter er absurd. Men det var dette vi fryktet. Den stadige utvidelsen av «hatpratparagrafen», str.lov §185, er en samtidig innskrenkes av ytringsfriheten.

Nylig ble kvinnesaksaktivisten Christina Ellingsen politianmeldt for å ytre at menn verken kan bli kvinner, jenter, lesbiske eller mødre, og at det verken finnes papirarbeid, kirurgiske inngrep eller tankemønstre som kan gjøre at hankjønn blir hunkjønn. Hun har vært inne til avhør, og påtalemyndigheten skal vurdere om de skal opprette tiltale. Uavhengig av hva som skjer i saken, er nyheten om at man kan bli anmeldt og må møte hos politiet en åpenbar nedkjølingseffekt på ytringsrommet. Mange vil ikke tørre å si hva de mener av frykt for represalier.

Nylig ble en person dømt til 21 dagers fengsel og bot på 15.000kr for å ha skrevet bl.a. «Tror du virkelig at et eneste menneske tror du er et kvinnemenneske og ikke en gubbe med rare fantasier?» i en lukket Facebook-gruppe. Det er på det rene at de to personene kranglet og ukvemsmeldinger gikk begge veier. Men meldingen over mener altså påtalemyndigheten er ulovlig og straffbar. Dommen er anket.

Les mer fra Norsk debatt

Det er overraskende at påtalemyndigheten legger terskelen svært lavt for hva de velger å straffeforfølge. Det å ikke anerkjenne en subjektiv (vrang)forestilling en person har om eget kjønn, skal ikke være straffbart ifølge stortingsflertallet.

Som saksordfører under behandlingen av saken fikk jeg og Frp flertall sammen Høyre og Senterpartiet for denne merknaden under Stortingets behandling: «Flertallet (red. anm.) vil sterkt advare mot at Norge går i en retning hvor det kan bli kriminalisert å omtale en person ut fra hvordan vedkommende fremstår, selv om vedkommende måtte føle seg som noe annet. Det må settes en klar avgrensning mellom hatefulle og straffbare ytringer og ytringer som ikke faller inn under disse kategoriene.»

Det er åpenbart at det ikke er Stortingets intensjon å straffeforfølge mennesker som forholder seg til en biologisk objektiv virkelighet.

For å motvirke en nedkjølingseffekt og vise at man ikke trenger å frykte represalier, la meg uttrykke noen sannheter:

Det finnes kun to kjønn. Biologiske menn kan aldri bli kvinner eller føde barn. Biologiske kvinner kan aldri bli menn eller produsere sædceller. Ethvert individ må få lov å identifisere seg som hva de måtte ønske, akkurat som det er ethvert individs rett til å anerkjenne den subjektive oppfattingen eller ikke. Det er din rett å kalle en biologisk mann for en mann, selv om vedkommende identifiserer seg som noe annet, og selv om vedkommende finner det subjektivt sårende. Samtidig bør vi alle etterstrebe en respektabel dialog hvor målet er å skape forståelse, ikke konflikt. Men, det er ikke hatprat å snakke sant.