Vi har en velferdsstat det er all grunn til å være stolte av. Den gir trygghet og helse til hele befolkningen uansett bakgrunn. Det er et solidaritetsprosjekt uten like.

Strømmen har aldri vært en del av velferdsstaten. Vi har tatt den for gitt. Strøm har vært en grei og forutsigbar utgift. Dette er nå endret.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Avskrudde panelovner

Hvis Arbeiderpartiet var i opposisjon kunne strømkrisen vært en test på sosialdemokratiet. For hva skal folk med en velferdsstat hvis de sitter hjemme med avskrudde panelovner? For altfor mange er det situasjonen nå.

Mange er blitt bekymret. At strøm er blitt en uforutsigbar utgift i kraftlandet Norge, er et stort paradoks. Partiapparatet på Youngstorget og regjeringen burde rive seg i håret og jobbe med en løsning på høygir. En regjering ledet av Arbeiderpartiet kan virkelig ikke være bekjent av at store deler av samfunnet bekymrer seg for strømregningen.

Les også: Raskere avvikling enn svartedauden: Nå står slaget i drivhusene

Befolkningen oppfordres til å ta en boosterdose for å beskyttes mot korona. Kan det være at en løsning på strømkrisen er en oppfriskningsdose for sosialdemokratiet?

Strømkrisen er det dypeste alvor. Den går inn i nerven til store deler av befolkningen. Det handler om samfunnet vårt. Det er ingen forbigående krise.

Tatt det forgitt

Tidligere har det vært vanskelig å forklare Maslows behovspyramide for studenter. I Norge har vi tatt mat og varme for gitt. Å forklare grunnleggende behov har nesten vært som å si at rød og blå er farger, og at ketchup er rød. Det har vært selvfølgeligheter.

Jeg har ofte tydd til eksempler fra utlandet for å eksemplifisere hva grunnleggende behov i menneskers liv faktisk er. I Norge har mange ikke reflektert over det som ikke er en selvfølge i mange av verdens land. Strømkrisen har satt en stopper for det.

Varme er ikke lenger en selvfølge i vinterkalde Norge. Varme er ikke lenger det normale i den norske velferdsstaten. Dette er en kolossal utfordring.

Arven

Arbeiderpartiet har en stolt sosialdemokratisk arv. Fordeling er sentralt i partiets tenkning. Det har sikret innbyggerne trygghet de siste 70 årene, også når andre partier har ledet landet. Mange har tvilt på sosialdemokratiets plass i dagens Arbeiderparti, hvem Arbeiderpartiet egentlig er til for.

Les også: Velgerne flykter fra håpløs skjenkestopp og gjerrig strømpakke fra de rødgrønne

Strømkrisen kan slik sett være oppfriskningsdosen for landets største parti. Det blir ikke lett, men den er helt nødvendig. Det vil kreve innrømmelser. Det vil kreve at politikerne innser at de feilvurderte konsekvensene av tilslutning til et større europeisk kraftmarked.

Vi kan ikke ha en situasjon der vanlige folk skrur av panleovnene i redsel for strømprisene.

Småpenger

Regjeringen jobber kanskje hardt med å finne varige løsninger på strømkrisen. Det må i så fall handle om mer enn småpenger. Vi kan ikke gjøre en befolkning til statens klienter.

Utgiftene til strøm bør ikke være uforutsigbare i kraftlandet Norge. Kanskje finnes det ingen andre løsninger enn å reforhandle internasjonale avtaler.

Uansett hva som kreves, må det løses. Arbeiderpartiet som det fremste sosialdemokratiske partiet kan ikke vri seg unna denne boosterdosen. Det haster!