Konservative republikanere i USA er beryktet for stadig å respondere på masseskytinger med «thoughts and prayers – omtanke og bønn», fremfor å gjøre noe som faktisk kan hindre fremtidige massedrap.

I Norge bruker SV samme taktikk i natur- og klimapolitikken.

«Jeg har bedt Vårherre om å gi regjeringen klarsyn», sier påtroppende SV-leder Kirsti Bergstø til Vårt Land om hvordan regjeringen nekter å følge opp at Høyesterett har dømt Norge for brudd på menneskerettighetene med sin massive vindmølleutbygging i gamle samiske beiteområder på Fosen.

Siden Bergstø likevel ikke er helt sikker på at hun blir bønnhørt, har hun og andre ledende SV-ere også gått ut i gatene for å demonstrere. Som hun selv sier: «Det er derfor vi er her … for å kreve at anlegget skal rives ned.»

Bønn og demonstrasjoner er nå altså SVs viktigste midler i klima- og naturpolitikken.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Gir bort sitt ess

SV er det eneste formelle støttepartiet til den sittende regjeringen. Ap og Sp skal gå først til SV i budsjettspørsmål. Dette gir SV en enestående makt også i andre spørsmål, idet disse alltid kan trekkes inn i forhandlingene.

At regjeringen følger opp menneskerettighetene i Fosen-saken, er nettopp noe SV kunne ha insistert på. Også andre deler av klima- og naturpolitikken handler like så mye om grunnleggende menneskerettigheter – om retten til natur, retten til liv og best mulig helse i møte med klimaendringenes ødeleggelser, samt retten til ikke å bli diskriminert for dagens unge som i så mye større grad står overfor disse truslene.

Les også: Menneskerettigheter – på Fosen og på Hinnøya

Det er dermed oppsiktsvekkende når Bergstø erklærer at «Vi forhandler ikke om menneskerettigheter. Dette er ikke et spørsmål som kan tas inn i budsjettforhandlinger.»

Slik gir SV bort sitt viktigste kort i det som burde være deres viktigste kamp av alle. At de rå maktpolitikerne i Ap og Sp skal bry seg om at SV ber og demonstrerer ute i gatene, kan de bare glemme.

Fine ord

SV er generelt et av partiene som sterkest støtter nødvendige tiltak for å stå opp mot den globale natur- og klimakrisen. De ønsker blant annet å verne tretti prosent av norsk natur, beskytte rovdyr bedre, stoppe ny oljeutbygging, kutte utslipp i forbindelse med forbruk, og øke CO₂-avgifter.

Men så lenge de ønsker å fremme dette primært med bønn og demonstrasjoner, hjelper det lite. Da blir ikke alle de fine ordene i SVs partiprogram annet enn nettopp det: Fine ord.

Les også: Krype til korset eller legge seg langflat. Det finnes flere måter å karakterisere denne håndteringen

Den miljøskadelige utfordringen

Dagens regjering er kanskje den mest miljøskadelige noensinne. Ved å la Sp – det mest naturfiendtlige av alle partier – legge premissene for natur- og klimapolitikken, svikter Ap fullstendig sine idealer om å verne om fellesskapets verdier.

På toppen av det hele kappes toppene i Ap om å overgå selv dette. Jonas Gahr Støre var såre fornøyd med skytingen av hvalrossen Freya, Tonje Brenna vil drepe enda mer ulv, mens klima- og miljøminister Espen Barth Eide generelt fronter det meste som er av nedbygging av natur og desimering av truede dyrearter – bare det skjer innenfor Norges grenser.

Les også: Finansministeren forstår lite, eller så lyver han

Det handler blant annet om å drepe flest mulig rovdyr, om å overprøve Miljødirektoratet for å ødelegge selv nasjonalparker, om ikke å gjøre noen ting for å stoppe den stadige nedbyggingen av norsk natur, og om stadig mer oljeutvinning.

Bruk makten

Det er begrenset hva SV kan få av gjennomslag i regjeringen. Det er desto viktigere at de ser hvor fullstendig katastrofal dagens regjering faktisk er for klima og natur. Hvis SV skal fremstå som troverdig i sin egen klima- og naturpolitikk, må de bruke makten sin også her.

Når både klima og natur blir relegert til hva som skal hanskes med gjennom bønn og demonstrasjoner, er det et klart signal til Sp og Ap at de ikke behøver å endre noe som helst.

Dagens regjering sitter på SVs nåde. For klima og natur er det en stadig verre katastrofe at SV ikke tar det inn over seg.

For SV kan klart presse atskillig sterkere. Det er ingen grunn for partiet til å frede regjeringen som den er. SV kan forlange å bli inkludert i regjeringen nettopp med et absolutt krav om å ta over styringen på klima- og naturområdet. Det er nok av andre saker der Sp og Ap heller kan få gjennomslag.

Eller SV kan ganske enkelt felle den sittende regjeringen, noe som antakelig ville ha ført til en ren Ap-regjering og slik ha spart klima og natur for Sps aller mest ødeleggende innflytelse.

Men om SV skal fortsette å basere seg på bønn og demonstrasjoner, er det over og ut for klima og natur i denne omgangen.

Det er jo heller ikke mye håp om at det blir bedre etter 2025. For om Høyre kommer tilbake, blir det med Erna Solberg som skryter av å skyte ulv, og insisterer at «vi må tåle flere inngrep i naturen.» Da er det absolutt ingen som hører på SVs bønner.