Norges Bank fortsetter å skru opp rentene med små, men faste skritt.

Det er ingen grunn til å tro at sentralbanken er ferdig. De fleste spår nytt rentehopp i juni.

Samtidig har vi denne rekken for valutakurser: Euroen nærmer seg 12 kroner, det britiske pundet klatrer mot 14 kroner og dollaren lukter på 11 kroner.

Årets ferie blir rekorddyr.

Norges Bank øker rentene for å styrke kronekursen og for å få ned prisstigningen i Norge.

Men samtidig selger sentralbanken rundt 1,4 milliarder kroner hver eneste dag, og flere valutanalytikere mener at det storstilte kronesalget svekke kronekursen. Årsaken til at Norges Bank selger kroner, er at utenlandske oljeselskaper må kjøpe norske kroner for å betale skatt i Norge.

Det verste av alle verdener

Akkurat nå har vi det verste av alle verdener:

  • Rentene øker og øker, men ikke nok til at norske kroner blir attraktive fordi andre land har enda høyere rente.
  • Den svake kronekursen stimulerer eksportindustrien (bra), men gjør importvarer dyrere og øker inflasjonen.
  • For vanlige folk betyr dette at lønnsoppgjøret på 5,2 prosent spises opp av prisøkninger og dyrere ferier og lån.

Situasjonen blir ikke lettere av at regjeringen står klar til å pøse nye titalls milliarder kroner inn i økonomien, og bøndene har krevd 6,9 milliarder kroner i årets landbruksoppgjør.

Hvis staten pøser inn flere milliarder mer enn forventet, betyr det isolert enda høyere prisstigning og en kjappere oppspising av den økte kjøpekraften fra lønnsoppgjøret.

Økonomene er i villrede

Økonomi er ingen naturvitenskap, og det er ikke så rart at samfunnsøkonomene er i villrede både om hva som er diagnosen og hva som er medisinen. Til nå har de fleste pekt på høyere renter, men i et land hvor de fleste har flytende rente på lånene sine, blir effekten fort brutal for mange. Hvis styringsrenten topper på rundt fire prosent, vil vanlige boliglån nærme seg seks prosent.

De ferske bankregnskapene viser at storbanker som DNB og Nordea bruker anledningen til å øke rentenettoen, altså øke lånerentene fortere eller mer enn renten på innskudd.

Dagligvarehandelen har avblåst sine prisfrysninger, så det er all grunn til å vente kraftige økninger i matvareprisene fremover. Elektrisitetsprisene er fortsatt høye og mange kommuner har økt eiendomsskatten.

Det er vanlige folks tur til å bli flådd.