Gå til sidens hovedinnhold

Svar til «Charter-Svein»-tilhengerne

«Charter-Svein» har sine tilhengere. Noen av dem er sinte og opprørte fordi de føler at han blir urettferdig behandlet. Andre er saklige. Her er svar til to av dem.

Kommentaren gir uttrykk for skribentens meninger.

Tirsdag skrev jeg kommentaren Charter-Svein er verken ond eller dum. Men han glemmer en viktig ting.

Den er blitt mye delt og lest, og jeg har fått mange svar fra folk som er uenige med meg. Du kan lese to som allerede er publisert i Norsk debatt her:

Hans Borge: Fornuftig av «Charter-Svein»
Trine Kate Vangen: Tre ned fra din høye hest, Erik Stephansen

De som er lei av hele debatten, kan gjerne hoppe av her. For dette blir langt.

Mitt hovedpoeng med kommentaren om TV 2s intervju med Svein Østvik var å vise at han reagerer hovedsakelig med følelser. Han protesterer fordi han «føler at det er noe som skurrer». Jeg skrev:

«Studerer vi intervjuet nærmere, og går inn i hver enkelt utsagn, ser vi at Svein Østvik representerer en måte å tenke på som er nesten utelukkende følelsesstyrt. En tankemåte som ikke i så stor grad forholder seg til fakta - bortsett fra når de kan koples sammen på uvant vis for å passe til de allerede eksisterende følelsene.»

Les innlegget her: «Charter-Svein» er verken ond eller dum. Men han glemmer en viktig ting

Dette har Hans Borge i Stavanger reagert på, og vil gjerne oppdatere meg på fakta og tall - siden jeg etterlyste det i intervjuet med Østvik. Han skriver:

«På vel et år har vi hatt i underkant av 700 dødsfall av/relatert til Covid-19. Til sammenligning hadde vi 1700 dødsfall av influensa i 2016. Mediene brukte bare en brøkdel spalteplass og sendetid den gangen, og det var aldri snakk om nedstengninger.»

Dette er ofte selve hovedargumentet til korona-skeptikerne: Korona er ikke farligere enn en vanlig influensa, sier de. Bare se på dødstallene. Og det virker jo tilforlatelig. Til dette er å si:

Tiltakene virker.

Når samfunnet bruker milliarder av kroner for å stenge ned arbeidsplasser, skoler og butikker, for å holde folk mest mulig isolert, slik at vi ikke smitter hverandre, så virker det faktisk.

Tiltakene har også hatt effekt på andre smittsomme sykdommer - som for eksempel forkjølelse og influensa.

Derfor gir det begrenset mening å påpeke at det i rekordåret 2016 var 1700 influensa-dødsfall i Norge (i gjennomsnitt ligger tallet på rundt 900 i året).

Det som gir mening, er å sammenlikne hvordan dødstallene hadde vært om vi ikke hadde satt inn tiltak. Det er selvsagt vanskeligere, men ikke umulig. Det mest nærliggende er å se til vårt nærmeste naboland Sverige, som har hatt mye færre tiltak. I skrivende stund har de registrert 13.700 korona-dødsfall.

Svenskene er cirka dobbelt så mange som oss. Tallene tilsvarer derfor i underkant av 7000 døde i Norge.

7000 døde, altså, uten tiltak. Mot 700 med tiltak. Ti ganger flere, med andre ord.

Eller vi kan gå til USA, der det hittil har dødd 564.000 mennesker av korona, av 328 millioner innbyggere. Det tilsvarer litt over 9100 døde i Norge.

Omtrent samme forholdstallet finner vi i Brasil, som fremdeles sliter med en korona-fornekter som president. Der er det 362.000 døde., som i forhold til folketallet ville tilsvare cirka 9000 døde her hjemme.

Og det er dette vi må forholde oss til:

Om vi tidlig hadde stilt oss opp sammen med Charter-Svein og kastet munnbindene og alle de andre tiltakene på bålet, viser sammenliknbare tall at vi nå kunne hatt dødstall opp mot 9000 - ikke 700.

Og da snakker vi ikke om gamle og døende på sykehjem. Da snakker vi om kanskje så mange som 8000 døde i tillegg - barn, ungdommer, unge voksne, helt vanlige, friske folk - uten bakenforliggende sykdommer.

Jeg sier ikke at dette er sikre tall. Men det er mulige tall. Det er kanskje tall som vekker noen følelser, likevel.


Så til Trine Kate Vangen, som har skrevet et mer polemisk innlegg. Hun beskylder meg for å være arrogant, og for å drive med hersketeknikker. Det må jeg kanskje tåle.

«Hele innlegget ditt er gjennomsyret av at «Charter-Svein» og alle andre som mener det samme som han er uintelligente og kunnskapsløse mennesker, og ikke minst konspirasjonsteoretikere. Mener du da at leger, psykologer og forskere som også har stilt seg/stiller seg kritisk til myndighetenes håndtering av pandemien også er uintelligente, kunnskapsløse konspirasjonsteoretikere?»

Til det siste er svaret nei.

Jeg har skrevet om Charter-Svein og de 200 som kastet munnbind på bålet utenfor Stortinget på lørdag.

Det er nemlig forskjell på kritikere: Noen «føler at det er noe som skurrer». Andre er skarpskodde fagfolk som kritiserer regjeringen på sine fagfelt, enten det gjelder smittevern og beredskap eller hjemler i Grunnloven.

Les også: Konspirasjonsteoretikere dør av korona, men konspirasjonsteoriene lever videre. Dessverre

Derfor aner du sikkert også mitt svar på de neste spørsmålene fra Vangen, når hun «minner meg om» at også kommisjonen som har vurdert myndighetens håndtering av pandemien er kritiske til regjeringens arbeid - «akkurat som Svein Østvik», som hun skriver. Hun spør:

«Er kommisjonen også «utelukkende følelsesstyrte» som ikke forholder seg til fakta, slik du så fint skriver om Svein Østvik? (...) Kanskje neste innlegg fra deg kan være å gå gjennom korona-kommisjonens kritikk av myndighetenes dårlige beredskap, vurderinger og mulige brudd på Grunnloven?»

Svaret mitt er altså nei. De er ikke følelsesstyrte. Ikke er de konspirasjonsteoretikere heller. De er tvert om svært kompetente fagfolk, som har kommet med høyst relevant kritikk - som regjeringen delvis har svart på, delvis tatt til seg.

Og om du ikke har lagt merke til det, så er mediene i dag fulle av denne relevante, saklige kritikken fra kommisjonen.

Disse kritikerne er nemlig ikke «akkurat som Østvik.» Langt derifra. Ingen av disse hevder nemlig at korona ikke er farlig. At vi ikke burde hatt tiltak. At vi burde brent munnbind på bål.

Og det er her konspirasjonsteoriene kommer inn:

I TV 2-intervjuet med Østvik hevder han at mediene ikke skriver om alle «forskerne og vitenskapsfolkene» som er kritiske - men da i hans betydning av ordet, altså forskere som ikke tror at covid-19 er farlig.

Ifølge Østvik må han lete med lys og lykte for å finne de legene og vitenskapsfolkene som mener dette. Det tar han som bevis for at konspirasjonsteorien er sann, at «mainstream media» forsøker å holde noe skjult, at folk blir lurt, at viktig kunnskap blir sensurert osv.

Les flere innlegg i Norsk debatt

Jeg kan forsikre Charter-Svein om at journalister elsker konflikt. Om det hadde vært seriøse forskere eller vitenskapsfolk som virkelig mente at covid-19 ikke var dødelig eller farlig, så hadde vi funnet dem og intervjuet dem og publisert synspunktene deres prompte.

Problemet er at når vi leter etter dem, såer de kanskje ikke så seriøse. Eller så er de ikke vitenskapsfolk. Eller så er de blitt misforstått - de mener slett ikke det som konspirasjonsteoretikerne hevder at de mener.

Og vi kan jo forsøke oss med et lite kontrollspørsmål:

Dersom 99 leger eller forskere påviser at korona er dødelig. Og så er det én som sier at det ikke er så farlig, hvorfor skal vi tro på denne ene?

Eller for å snu på det:

Dersom 49 forskningsrapporter sier at det meningsløse produktet Collagen Plus ikke virker mot noe som helst. Mens Charter-Svein får penger av BioMed Pharma for å si at det virker, hvorfor skal vi tro på ham?

Faksimile fra annonse:

Trine Kate Vangen har et godt poeng til slutt. Hun skriver:

«Mange som er kritiske/skeptiske har jobber som gjør at de likevel følger de anbefalte smitteverntiltak. Det er fullt mulig å skille mellom personlige meninger og hva man må forholde seg til ellers i hverdagen.»

Her er jeg helt enig.

Det er først når folk begynner å brenne munnbind eller nekter å la seg teste selv om de blir syke, og heller går rundt som høyst frivillige smittebomber, at det blir farlig.

Derfor skal vi være glade for at bare var 200 såkalte «kritikere» foran Stortinget på lørdag.

Vi må alle gjøre vårt for at de ikke skal bli flere.