Natur og Ungdom og NSR-Nuorat har aldri håpet på – eller forsøkt å lage – en ny Alta-sak.

Det blir aldri et nytt Alta. Målet vårt er at det heller aldri skal bli en ny Fosen-sak, at menneskerettighetsbruddet stoppes, turbinene rives og landet tilbakeføres til reindrifta.

Vi er ikke redde for at aksjonen vår skal bli en flopp.

Dette er saken: Dette er ikke Alta-aksjonen om igjen

Fosen-aksjonene er allerede historiske. Aldri før har noen okkupert et departement i så mange dager som de samiske aktivistene ved Olje- og energidepartementet (OED).

Aldri før har Natur og Ungdom og NSR-Nuorat vært med på å samle samer og miljøvernere i en slik allianse.

Politikerne presses, Aasland avlyser tur til England og Støre forteller sine partifeller at de ikke burde uttale seg bastant.

Gunnar Stavrum: Høyesterett ser bort fra at samisk reindrift er en økonomisk katastrofe

Frivillige melder seg til å sove utenfor departementene, og folk dukker opp tidlig om morgenen for å være med å demonstrere. Ikke bare for å forhindre en utbygging, men for å stoppe et pågående menneskerettighetsbrudd.

Rolf Øvrum kaller seg en gammel nyhetsjævel i sitt innlegg. Akkurat der er vi enige.

Det virker som at han sitter fast i 1970- og 80-tallet, da Alta-aksjonen virkelig hadde sprengkraft, da det var «moteriktig» å være naturverner.

Det er helt riktig at Alta-aksjonen var springbrettet som gjorde at samenes rettigheter kom på agendaen den gangen. Men fra den tiden har vi latet som at samenes rettigheter blir respektert på alle måter, og at Norge er et fremgangsland, der urfolk har det som best i hele verden.

Dette er feil, og det viser det pågående menneskerettighetsbruddet på Fosen.

Kanskje har Øvrum ikke satt seg godt nok inn i saken, kanskje har han ikke sett de hundrevis av aksjonistene utenfor departementene denne uka. Men har han ikke fått med seg de enorme skolestreikene i 2019? Vet han ikke at det også i dag er ungdom som bruker all sin tid på å kjempe for en rettferdig omstilling? Vet han ikke at vi har angst for fremtiden vår og politikernes handlingslammelse?

Det har aldri hastet som nå!

Les også: Urfolksrett dreier seg om anstendighet, ikke om lønnsomhet

Alt dette tror jeg ikke Øvrum har tenkt på. Mange gamle norske menn (og kvinner) skjønner ikke hvorfor ungdommen i dag protesterer mot vindkraftutbyggingen på Fosen. De skjønner ikke at vi ikke er fornøyde med den «rene» kraften fra de enorme mastene.

Det de ikke forstår er at Norge er ikke så grønt som vi tror.

Vi er et av to land som tillater sjødeponi. Vi er milevis fra å oppnå klimamålene våre. Vi bygger motorveier midt i naturreservater. Vi lover mye når vi lager internasjonale avtaler, men her hjemme henger de avtalene i en tynn tråd.

I tillegg til dette, driter vi i urfolks menneskeretter.

Natur og Ungdom har et nyansert vindkraft-standpunkt. Vi sier ikke nei til all vindkraftutbygging.

Det vi sier nei til er at urfolks menneskeretter krenkes, at staten er ansvarlig for dette og ikke gjør noen ting.

Det grønne skiftet kan ikke være en unnskyldning for å bygge ned hva som helst.

Les mer: For eller mot vindmøller, Greta Thunberg?

Vi i Natur og Ungdom er så fantastisk stolte av vår allianse med NSR-Nuorat.

Vi er ikke uenige i alle våre hjertesaker, slik Rolf Øvrum fremstiller det i sitt innlegg. Natur som forvaltes av urfolk er den naturen som er best forvaltet. Hva skal vi være uenige om da?

For å stoppe klimakrisen må vi også stoppe naturkrisen. Det gjør vi ikke når vi setter opp 151 enorme vindturbiner i et vinterbeite for rein.

Reindrift er bærekraftig matproduksjon. Reindrift er bærekraftig naturforvaltning. Å drive med reindrift inngår i samenes sivile og politiske menneskeretter. Derfor samles miljøbevegelsen og urfolksbevegelsen utenfor departementene denne uken.

Det grønne skiftet skal ikke gå på bekostning av samenes kultur og livsgrunnlag.

Øvrum mener at Fosen-saken kommer til å få sin politiske løsning mens vindturbinene produserer like mye strøm som de hittil har gjort.

Les også: Dette er ikke klimarettferdighet. Dette er grønn kolonialisme

Høyesterett har vedtatt at konsesjonen som ble gitt til å bygge ut vindmølleparken er ulovlig. Dermed tjener staten ulovlige penger, også uavhengig av hva statsministeren heter.

Poenget vårt er at Norge elsker å fremstå utad som det beste landet i verden, både når det gjelder urfolksrettigheter og det grønne skiftet. Det er vi ikke. Og det som er trist, er at vi har det beste grunnlaget i verden til å være det landet vi vil, for vi er så rike.

Vi har råd til å rive turbinene, vi har råd til å satse på havvind, vi har råd til en rettferdig grønn omstilling, men vi prioriterer det ikke.

Derfor demonstrerer vi.