Nedstengingen av størsteparten av samfunnet og ulike grep er kanskje nødvendig, men det er grunn til å være bekymret.

«Bekymret» som er det nye ordet fra myndighetene når man ikke vet med sikkerhet.

Joda, vi er også bekymret.

Bekymret for fremtiden, hvor vi nå er satt under en form for overvåkning, med trusler om sanksjoner og straff, portforbud, nye lover, politiske spill og ytterligere nedstenging av samfunnet.

Det er lett å godta disse jerngrepene fordi vi er redde eller bekymret. Det er en erkjent sannhet at folk er lettest å styre da de er bekymret eller redde. Men vil disse pålagte jerngrepene slippe når vi kommer tilbake etter covid-19?

Les også: Steinar Sagen: - Hvem skal jeg som mann være i 2021? Vi trengs jo ikke

Vi kan vel i det stille se på tiden før 11. september 2001, hvor vi ble lovet en mer fri ferdsel i Europa, selv uten pass.

Begrenser folks frihet

Etter 2001 forsvant den frie ferdselen og har aldri kommet tilbake. Det er heller blitt strengere med tiden, med overvåkning og frihetsberøvelse som bryter menneskerettighetene på mange områder.

Nå etter 20 år etter dette, må vi fremdeles ikke ta med oss drikke. Og vi må levere parfymen over en viss mengde til sikkerhetskontrollen, og skannes med røntgensyn grundig over de mest private delene på vår kropp.

Til og med, når vi skal reise til enkelte land, blir vi saumfart på sosiale medier og vår historie blir grundig sjekket.

Sikkert smart den gang for å begrense terrorfaren, men den har begrenset vanlig folks frihet på mange områder den dag i dag og aldri blitt reversert til tiden før 2001.

Kan vi med dette klart i minne se for oss en fremtid uten munnbind, skjenkestopp, bevegelsesforbud, smittesporing, overvåkning og portforbud?

Les mer fra Norsk debatt her

Nei, mye av dette må vi nok leve med i lang tid fremover og våre demokratiske rettigheter vil bli svekket.

Noe reversering av jerngrepet kan vi alle ønske oss.

Men vi må ikke akseptere at våre rettigheter som det har tatt generasjoner å opparbeide blir svekket og tilsidesatt på grunnlag av bekymring fra myndighetenes jerngrep.