(Nordnorsk debatt)

Nei, det er ikke munnbind, en-meters-regelen eller håndvask som vil få oss gjennom pandemien. Det er vaksiner. Eller rettere sagt: At flere tar den. En første gang, andre gang og ikke minst en tredje gang. Uansett hvor mange som gjennomgår covid-19, tyder lite på at det resulterer i immunitet på samfunnsnivå.

Før vinteren for alvor setter inn i Norge handler det om to ting: 1) tiltak som kan motivere uvaksinerte til å ta dose en og to, her kan vaksinesertifikat være et effektivt virkemiddel. Og 2) logistikk som ruller ut dose tre så raskt som mulig, til alle over 18 år, først til risikogruppene og de med svekket immunforsvar. Det vil trolig redde liv, og begrense behovet for nedstengninger.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

Utviklingen er ikke god for Norge nå. Vi har de høyeste smittetallene siden pandemiens start. Det er økt spredning av covid-19 også i de vaksinerte gruppene. Om trenden fortsetter vil det om få uker medføre nye inngripende tiltak, som vil bli begrunnet med hensynet til helsevesenets tåleevne.

FHI har i et brev advart kommunene mot at sykehuskapasiteten vil være overskredet innen få uker. Det er dessverre ingen overraskelse. Helsevesenet vil naturligvis bli overbelastet når vaksinens effekt og evne til å beskytte mot viruset avtar, uten påfyll av nye antistoffer.

Dette skjer i Norge, som i alle andre land. En svensk studie viser følgende: Syv måneder etter å ha fått andre dose av coronavaksinen til Pfizer, var kun 15 prosent av antistoffene igjen. Vaksinens effektivitet er ikke avhengig av mengden av antistoff i kroppene våre alene. Den er avhengig av om immunforsvaret husker antistoffene. Og det gjør det i stor grad - men påfyll av boostere må være likevel noe vi må forberede oss på med tanke på blant annet nye mutasjoner.

FHI ber nå kommunene utarbeide lokale forskrifter med målrettede tiltak. For kommunene vil det innebære valg som får store konsekvenser for enkeltmennesker og næringsliv. I Tromsø ser vi allerede tomme kafeer og restauranter på vei inn i det som skulle være årets travleste måned. Mennesker i byen kommer til å miste jobben, og bedrifter kommer til å gå over ende.

Her kan du lese flere kommentarer av Skjalg Fjellheim

Kommuneoverlegens beskjed om tiltakene kan komme til å vare lenge, er et slag i ansiktet på næringer som så vidt hadde begynt å øyne håp igjen.

De fleste forstår at målrettede tiltak er et viktig bidrag. Men det har en høy pris for individer og samfunn. Og det aller viktigste og mest målrettede tiltaket er det trolig FHI selv som forvalter, nemlig å gi grønt lys for en boosterdose.

Tilgangen på vaksiner er god, og erfaringene fra Israel viser at det virker med en slik oppfriskningsdose. Etter at tre millioner innbyggere fikk en ny dose i høst, falt smitten og innleggelser som en stein i Israel.

En av suksessformlene i pandemiens første fase var den gode balansen mellom fag og politikk. Det medførte at Solberg-regjeringen på noen avgjørende punkter valgte å overprøve fagmyndighetene, som oftest med hell, basert på helhetsvurderinger.

Det er kanskje dit helseminister Ingvild Kjerkol og statsminister Støre bør bevege seg nå. Derfor er det oppløftende når vi i VG kan vi lese at Kjerkol allerede har gitt FHI beskjed om å intensivere arbeidet med dose tre til flere. Det er et godt lederskap, som tyder på at den politiske situasjonsforståelsen er tilstede.

Les mer fra Norsk debatt her

Men det bør gå raskere, selv om man noen ganger må bite i det sure eplet og kanskje ta viktige avgjørelser på et informasjonsgrunnlag som kunne vært bedre.

Men vi kan i all fall ta lærdom av våre naboland Sverige og Danmark, som ruller ut vaksinedose nummer tre.

Med det bildet vi ser i Norge nå, ser ikke ut til å være noen grunn til å nøle. Kanskje kan man starte i de mest nedsmittede byene, som Tromsø. Det er kun mer vaksinering som vil gjøre at vi kan unngå det vi nå ser i andre europeiske land, med flere dødsfall, flere alvorlig syke og et helsevesen i knestående.