En lang rekke av ofrene for terrorskytingen i Oslo 25. juni er nektet offentlig bistandsadvokat.

Til og med en mann som måtte opereres for skuddskade under full narkose er nektet å få oppnevnt bistandsadvokat.

Oslo tingrett hevder at det ikke har skjedd noen innstramming i ordningen i forhold til tidligere. Men dette er galt.

Praksis med oppnevning av bistandsadvokat etter terroren 22. juli 2011 var langt mer hensynsfull enn den linje domstolen nå følger.

Det er en naturlig konsekvens av villet politikk.

Et enstemmig Storting vedtok i juni 2020 en innstramming i retten til bistandsadvokat. Begrunnelsen var at å ivareta kriminalitetsofrenes rettssikkerhet var ansett som heft.

For å kunne gjennomføre straffesakene raskere, ble retten til bistandsadvokat innskrenket, uten at et eneste parti på Stortinget problematiserte konsekvensene av dette.

Klikk her for å abonnere på nyhetsbrev fra Norsk debatt

I den politiske plattformen da regjeringen Solberg (H og Frp) tiltrådte i 2013 het det at «hensynet til ofrene og pårørende skulle vektlegges i hele strafferettskjeden». Likevel sa justisminister Mæland til VG i mai 2021 at kriminalitetsofrene var glemt i kriminalpolitikken.

Glemt av hvem? Ikke av ofrene selv eller av advokater som ser hvilke lidelser de påføres. Hun må ha ment av politikerne.

Ikke sant

Men det er ikke sant at ofrene er glemt.

Innskrenkningen i bistandsadvokatordningen viste at politikerne husket ofrene når det gjaldt å effektivisere og spare penger. Og regjeringen Solberg rakk å legge frem forslag til en ny og langt dårligere voldsoffererstatningsordning etter å ha tapt stortingsvalget i september 2021, men før regjeringen gikk av.

Vi hadde trodd at Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som tidligere hadde uttrykt bekymring over svekkelser av retten til voldsoffererstatning, ville trekke lovforslaget tilbake. Det gjorde de ikke, fordi, som justisminister Mehl (Sp) innrømmet i stortingsdebatten i mai 2022, innskrenkningene var nødvendig av økonomiske årsaker.

Når politikerne vedtar innskrenkninger som rammer ofrene, er det en naturlig konsekvens at domstolene følger lydig opp.

Les mer fra Norsk debatt