Kanskje finnes det enda flere uttrykk som kan kombineres for å beskrive SVs abortvedtak i helga. Og kanskje ligger det i SVs natur som tidligere utbryterparti å alltid ville ta i litt ekstra:

Arbeiderpartiet har allerede vært ute og luftet selvbestemt abort fram til uke 18. Det har Senterpartiet signalisert at de kanskje er med på. Så da kan ikke SVs landsmøte være dårligere.

Tvert om må de være mye «bedre».

- Da er vi nødt til å gjøre noe for å markere oss, tenker landsmøtet. Vi må skille oss fra den gemene hop, eller de andre rødgrønne, som de også kalles. Så vi høyner, tenker flertallet blant delegatene.

Les også: Nytt sjokkforslag om abort møter kraftige reaksjoner

Jeg tror reaksjonene i helga ble heftigere enn mange i SV hadde forestilt seg.

KrF hoppet selvsagt i stolen. Men det gjorde de fleste andre også. «Drøyt fra SV om abort», skrev VG på lederplass, og det tror jeg oppsummerer reaksjonene ganske presist.

Det finnes gode grunner for å utvide grensen for selvbestemt abort fra dagens 12 uker til 18. Den viktigste er at nesten samtlige søknader til nemndene blir innvilget, så endringen vil ikke gjøre noen avgjørende, prinsipiell forskjell.

Mot dette står at jo lenger ut i graviditeten vi kommer, jo mer likner fosteret et fullverdig menneske, og jo større er belastningene for kvinnen og for helsepersonellet som skal utføre aborten.

Og i uke 22 nærmer vi oss en dramatisk grense.

For i uke 23 setter legene på nyfødtintensiven på Rikshospitalet eller Ullevål alle medisinske kluter til for å redde for tidlig fødte barn.

Og det er nok ikke bare KrF-velgerne som synes det er vanskelig å forestille seg at i uke 22 - da skal vi tenke at fosteret fremdeles er en slags klump uten verneverdig liv, mens bare få dager etterpå er det et fullverdig menneske som skal reddes med alle mulige midler.

Jeg tror de har rett de som hevder at dagens abortlov har fungert bra i over 40 år, nettopp fordi den ikke setter de moralske og etiske dilemmaene i loven på spissen.

Dilemmaene har vært mulig å akseptere, både for tilhengere og motstandere. Noe som gjør at vi heller ikke har hatt de voldsomme aksjonene mot loven, som de har hatt for eksempel i USA.

Les flere kommentarer av Erik Stephansen

Så kan du godt si at det var KrF og Kjell Ingolf Ropstad som selv satte abortloven i spill, da han sammen med Erna Solberg hevdet at regjeringen ville stramme inn loven for å få KrF-fylkeslagene over på sin side.

Men nå tror jeg KrF kan få tilbake momentum, hvis de klarer å spille kortene sine riktig.

Nettopp fordi SV signaliserer at aborttilhengerne er villige til å gå langt - altfor langt, i manges øyne. Det kan skape såpass motstand at det er KrF som får vind i seilene, og at en del velgere kvier seg for å stemme rødgrønt i frykt for abort-konsekvensene.

For å gå tilbake til uttrykkene i starten:

Det går godt an å ta for mye Møllers tran. Også når det gjelder kompliserte, etiske spørsmål - og kanskje særlig da.