Fremskrittspartiet er partiet for folk flest. Vi vil at du skal bestemme mer over din egen hverdag og dine egne penger.

Derfor jobber vi for lavere skatter og avgifter og mindre byråkrati. Arbeiderpartiet snakker om at nå er det vanlige folks tur. Men hvordan vil egentlig Aps politikk påvirke vanlige folks hverdag?

Les også: Fri abort til 22. svangerskapsuke nærmer seg aktiv dødshjelp

Økte skatter er ikke politikk for vanlige folk

I sitt alternative statsbudsjett for 2021, ville Arbeiderpartiet øke skattene med 8 milliarder kroner. Dersom de rødgrønne vinner valget til høsten, vil Ap i tillegg måtte samarbeide med partier som SV.

De har åpnet for å øke skattene med over 20 milliarder kroner for å finansiere sine dyre valgløfter. Det vil påvirke lommeboka til vanlige folk.

Det er mye de rødgrønne partiene ikke er enige om. Men de er enige om at skatter og avgifter som rammer vanlige folk skal økes.

Frp fikk kuttet særnorske avgifter i forhandlingene om årets statsbudsjett. Samtlige rødgrønne partier vil øke disse avgiftene, og gi vanlige folk dyrere snus, brus, øl og sjokolade.

Økte skatter og avgifter er ikke politikk for vanlige folk. Er det ikke deres tur nå, likevel?

Dyrere å bo i eget hjem

Om Ap får bestemme, skal boligen din være et skatteobjekt som de kan bruke for å få kommunebudsjettet til å gå opp. De vil altså gjøre det dyrere for vanlige folk å bo i sitt eget hjem.

Frp mener at boligen din er et hjem, ikke et skatteobjekt. Eiendomsskatt er en urettferdig dobbeltbeskatning som ikke tar hensyn til hvor høy inntekt du har eller hvor stort lånet ditt er.

Vanlige folk har betalt dyrt nok for egen bolig. Derfor vil Frp frata kommunepolitikere muligheten til å innkreve eiendomsskatt.

Vanlige folk trenger faktisk bilen

Arbeiderpartiet sier at de vil fjerne dagens bompenger, men de vil erstatte dem med veiprising. Det betyr at alle må ha en GPS-brikke i bilen som måler hvor langt du kjører, hvor du kjører og når du kjører, for så å beregne en avgift basert på det.

Det er ikke å fjerne bompenger, men å flytte bomstasjonene inn i bilen din. Det kan føre til at bilistene må betale enda mer enn i dag, i tillegg til at det er et betydelig inngrep i folks personvern. Å øke bompengene eller innføre veiprising er å straffe vanlige folk.

Les også: Studenter frarøves muligheten til å jobbe ved siden av studiene

Da Frp gikk ut av regjering, tok staten inn omtrent 13 milliarder mindre i bilrelaterte avgifter enn i 2013. Bilistene skal ikke være statens melkeku.

Derfor vil Frp redusere bilavgiftene og fjerne bompengene. Samtlige rødgrønne partier vil øke CO2-avgiften. Det betyr dyrere bensin og diesel for vanlige folk.

Har Ap glemt at vanlige folk faktisk trenger bilen?

La vanlige folk beholde jobbene sine

Ap og resten av venstresiden driver en ideologisk kamp mot private tilbydere av helse- og omsorgstjenester som sykehjem og barnehager.

I Oslo, som styres av blant annet Ap, er det vedtatt at all privat drift av sykehjem nedlegges, og at enten kommunen eller ideelle organisasjoner skal overta driften. Å legge ned private sykehjem er ikke politikk for vanlige folk.

Vanlige folk jobber også ved private sykehjem og vanlige folk benytter seg også av disse tjenestene. Å la private slippe til fører til økt konkurranse og større valgfrihet for pasienter og brukere.

Denne valgfriheten vil Ap fjerne ved å legge ned arbeidsplassene til helt vanlige folk.

La familiene beholde valgfriheten sin

Da barnehageforliket kom på plass i 2003, var vi helt avhengige av private barnehager for å nå målet om full barnehagedekning. Helt vanlige folk startet opp nye barnehager i hele landet, slik at småbarnsfamilier kunne gi barna sine et trygt og pedagogisk tilbud mens foreldrene var på jobb.

Det ble en stor suksess, takket være private barnehager.

Nå vil Ap ha barnehagene tilbake i kommunalt eierskap. De bryr seg ikke om hvorvidt det er store selskaper eller helt vanlige folk som eier barnehagen eller at de som jobber der er vanlige folk som brenner for å gi de minste barna god omsorg, akkurat som i det offentlige.

Private barnehager bidrar også til valgfrihet og større mangfold i barnehagesektoren. Frp vil la vanlige folk beholde jobbene sine og la familiene beholde valgfriheten sin.

Les flere meninger fra Norsk debatt her

Vanlige folk vet best selv

Fremskrittspartiet mener at du er bedre i stand til å ta beslutninger om ditt eget liv enn det politikerne er. Ap vil at staten eller kommunen skal bestemme stadig mer over ditt liv. Men staten vet ikke bedre enn vanlige folk.

Frp vil sikre deg valgfrihet i hverdagen. Vi vil likestille offentlige og private aktører, slik at du selv kan velge tilbudet som passer deg.

Ap vil derimot legge ned eksisterende private tilbud og si nei til nye.

For Frp spiller det ingen rolle om det står kommunens navn på døra eller en privat tilbyders navn, så lenge tjenestene som leveres er av god kvalitet og gir deg større valgfrihet.

Det handler om at vanlige folk vet best selv