Det tidligere regjeringspartiet sliter med et retningsvalg og en politisk uenighet mellom to fløyer.

Den ene siden er anført av den nasjonalkonservative Sylvi Listhaug - den andre siden består av liberalister som ikke er så opptatt av innvandring, men vektlegger lavere skatter og mer frihet for folk flest.

Dette er en politisk konflikt og uenighet vi finner i de fleste partier, men det uvanlige med Fremskrittspartiet er iveren etter å ekskludere politikere som ikke står på «den rene linjen».

Sist i fryseboksen er lederen i Tvedestrand Frp og 2. vararepresentant til Stortinget, Silje Flaten Haugli. Etter at hun gikk mot Sylvi Listhaug som ny partileder har Agder Frp valgt å fryse henne ut og nekte henne adgang til partiets møter.

Eller, som det heter i vedtaket fra Agder Frp: «Fylkesstyret legger vekt på at uttalelser gitt til sentrale, regionale og lokale medier har bidratt til å skade partiets- og sentrale partimedlemmers omdømme

Silje Flaten Hauglis forbrytelse er at hun bruker sin demokratiske rett til å mene noe om retningen og ledelsen i partiet hun representerer og er medlem av - vel å merke på et tidspunkt hvor Sylvi Listhaug bare er foreslått som nye leder, og slett ikke valgt.

Den avgåtte partilederen Siv Jensen peker riktignok på Sylvi Listhaug som ny partileder, men partiets vedtekter sier klart at det er landsmøtet som velger partileder.

Tvedestrand-politikeren mener at Listhaug er splittende, og at det partiet trenger er en samlende person som får de ulike fløyene til å jobbe sammen. Dette ga hun uttrykk for i et leserinnlegg som ble publisert på Norsk debatt her i Nettavisen.

Embed

At Sylvi Listhaug kan virke både splittende og provoserende, er det mange som mener.

Likeså at å velge Listhaug som partileder representerer et veivalg: - Sylvi har alltid vært en frontfigur for den nasjonalkonservative fløyen i partiet. Selv om hun erklærer seg selv som liberalist og tilhenger av frihet for folk flest, har hun ofte stått opp for verdier og holdninger vi som liberalister ikke kan vedkjenne oss og blitt nærmest båret på gullstol av de nasjonalkonservative, skrev Silje Flaten Haugli i sitt innlegg, der hun forøvrig anerkjenner at Listhaug er en dyktig politiker.

- For de av oss som ønsker mindre fokus på innvandring, overvåkning og større utvidelse av statens makt og mer fokus på avbyråkratisering, skattelette og frihet for enkeltindividet - ser det mørkt ut, mener Silje Flaten Haugli.

Embed

Det viktige her er ikke om man er enige eller ei, men om et politisk parti skal nekte medlemmene å ha innflytelse på ledervalg og politisk retning.

Utfrysningen av Silje Flaten Haugli kommer bare noen måneder etter at fylkeslederen i Oslo, Geir Ugland Jacobsen, ble ekskludert. Hans forbrytelse var å mene at partileder Siv Jensen måtte gå av. Det var i desember. Nå er Siv Jensen ute. Det er også Geir Ugland Jacobsen - sistnevnte på plass i partiet Demokratene.

I høst ble to bystyrerepresentanter og to andre partimedlemmer ekskludert fra Vestland Frp fordi de ga uttrykk for andre meninger enn partiets vedtak. I samme slengen ble Bergen Frp nedlagt, og i Oslo har den sentrale partiledelsen tatt kontrollen.

Utfrysningen i Agder Frp skal nå opp i Sentralstyret, så det er ikke endelig avgjort hva utfallet er. Men hvis Silje Flaten Haugli også blir frosset ut, så minner det om totalitære regimer og partier der man skal følge godt med i svingene for ikke å bli anklaget for enten høyreavvik eller venstreavvik.

Interessant nok vedtok for øvrig Agder Frp med stort flertall å foreslå at nasjonalkonservatisme skal inn inn prinsipprogrammet - kort tid etter at nettopp det ordet var med å få eksludert Geir Ugland Jacobsen i Oslo.

Foreløpig er utfrysningen av Silje Flaten Haugli en konflikt i Agder Frp, der Silje Flaten Haugli står nært partiets lokale stjerneskudd, Åshild Bruun-Gundersen. Bruun-Gundersen rakk å bli en nasjonal profil og helsepolitisk talsperson, før hun ble vraket under høstens nominasjonsprosess i Agder til fordel for Marius Arion Nilsen, som ikke har noen rikspolitisk erfaring.

Bakgrunn: Agder Frp har hatt dype konflikter i flere år, og det er ikke så mange årene sine Aust-Agder Fremskrittsparti behandlet ulike forslag om å ekskludere i alt 18 politikere på ett kveldsmøte. Den gang var kjernen i rabalderet om lokalpartiet skulle gå inn for å slå sammen Aust-Agder og Vest-Agder (noe Bull-Gundersen bidro til, mot partiets linje).

Agder Frp har brukt paragraf 3.2 i partiets vedtekter for å fryse ut Flaten Haugli. Paragrafen åpner for sanksjoner mot medlemmer som har handlet på en måte som kan bidra til å skade partiets eller partimedlemmers omdømme.

Les mer her: Fremskrittspartiets vedtekter

Historisk var det ingen søndagsskole å være aktiv i Arbeiderpartiet eller AKP (m-l).

Men av de større partiene har Fremskrittspartiet vært i en særklasse de siste tiårene. Det begynte da Geir Mo ble generalsekretær i 1994, samme år som den liberale fløyen ble kastet på dør under det dramatiske årsmøtet på Bolkesjø - populært kalt Dolkesjø.

Til en viss grad er det forståelig. En tidligere partileder i Frp sa at «det er mye rart som kommer flygende når du setter ut ei fjøslykt om natta». Det er vel litt som statsviterne sier: Frp er alternativet til et høyrepopulistisk parti med mye grums. Da må grumset lukes ut.

Men det er et stykke derfra til å rydde ut partimedlemmer som ønsker en annen leder enn Sylvi Listhaug - og det før hun er valgt.

PS! Hva mener du? Er det forståelig at Fremskrittspartiet rydder opp lokalt, eller mener du at dette er et meningsdiktatur som ikke bør skje i et politisk parti? Skriv et debattinnlegg!