Siden Mars 2020, da Oslo ble stengt ned, har flere kjent på ensomhet, fått søvnvansker og kjenner på angsten. Vi har blitt mer sårbare under pandemien.

De som var sårbare før pandemien er de som er påvirket mest og dessverre kan vi se en økning av psykiske plager. Pandemien har ikke bare påvirket oss psykisk, men også økonomisk. På den måten utvikler flere angst for det som skjer og det som vil skje fremover.

Det er en følelse av å ikke ha kontroll.

Les også: Venstresiden krever over 400 millioner til psykisk helse

Vi må ikke undervurdere hvordan det påvirker oss å ha fravær fra arbeidsplassen og redusert grad av sosiale sammenkomster. Dette er tyngende og for mange er det ikke synlig fra utsiden.

Nå nærmer påsken seg, hvor det i noen familier kan være en mengde inntak av alkohol. Alkohol fører igjen til vold, mishandling og omsorgssvikt.

Behov for fellesskap

Jeg er så glad for at jeg er med i helse- og sosialutvalget, som stadig prater om og tar opp alvorligheten av psykisk helse. Vi jobber også med å fremme viktigheten av psykisk helse for byrådet, slik at det kan bevilges flere midler til å hjelpe.

Vi har påpekt at psykisk helsevern vil ha behov for ytterligere ressurser i og etter pandemien.

Vi i FNB mener at mennesker med en sykdomshistorie med psykiske lidelser trenger et felleskap i hverdagen. Det er et stort behov tilpassede tilbud, og Fontenehuset, golf som terapi, kirkens bymisjon og røde kors har nettopp disse tilbudene. Vi har foreslått ytterligere støtte til alle disse i årets budsjett, noe som kom igjennom.

Les flere saker fra Norsk debatt her

Jeg er bekymret. Vi må hjelpe og vi må se alvoret.

La oss slå ring om hverandre og bidra der vi kan. Det viktigste vi gjør nå er å ta vare på alle i byen vår. Sykkelfelt og andre prosjekter bør legges på vent.

Jeg oppfordrer også alle til å ringe en venn de ikke har pratet med på lang tid. Det tar så liten tid, men gir til gjengjeld så mye kjærlighet.