SISTE (etter at denne kommentaren ble skrevet): Regjeringen har bestemt seg for å åpne for lokale vaksinepass for å holde samfunnet så åpent som mulig. I tillegg har regjeringen bestemt seg for å tilby en tredje dose vaksine for alle voksne over 18 år, og den skal settes når det har gått minst seks måneder siden andre dose. Regjeringen vil også kreve jevnlig testing av helsepersonell og pålegge uvaksinerte helsemedarbeidere å bruke munnbind.

Vi blir kanskje aldri kvitt covid-19, men vi kan ikke innstille oss på en fremtid med stadige nasjonale nedstengninger.

Tre nødvendige tiltak bør innføres så raskt som mulig:

  • De rundt 15 prosentene av norsk helsepersonell som ikke er vaksinerte, må ut av pasientnært arbeid eller vaksineres.
  • Vi bør starte med en tredje vaksinerunde der folk innkalles automatisk når det er gått 6 måneder siden siste dose.
  • Restauranter, konsertarrangører og andre som tilbyr offentlige større møter må kreve vaksinepass av tilskuerne.

Aftenpostens kommentator Ingeborg Senneset sier det veldig presist om helsepersonell: Et slikt krav er ikke vaksinetvang, men yrkeskrav.

Folk flest er lei av korona, men pandemien er slett ikke over. Akkurat nå frykter butikker og reiselivsbedrifter i hele landet en ny smittebølge med påfølgende strenge nedstengningstiltak. Det må vi unngå hvis vi ikke vil ha en ny runde med massepermittering, nedleggelser og tapte arbeidsplasser.

Akkurat nå ser det litt mørkt ut, og statistikken går feil vei. Forrige uke ble det 9.728 nye tilfeller, noe som er når 40 prosent økning fra uken før.

Les mer: Ukesrapport fra Folkehelseinstituttet

Ifølge Folkehelseinstituttets ferskeste statistikk ligger andelen positive prøver rundt 10 prosent, og antallet som er innlagt på sykehus øker. I forrige uke ble 135 nye pasienter innlagt, og siste uke ble det registrert 28 covid-19-assosierte dødsfall.

Dessverre er det noen som sprer misforståelser om at vaksine ikke hjelper, angivelig fordi halvparten av nye pasienter er vaksinerte. Den statistiske misforsåelsen er at dette er helt naturlig siden det er så mange flere vaksinere enn uvaksinerte.

Følgende er viktig: Blant uvaksinerte er det fire ganger flere per 100.000 som blir syke enn blant de vaksinerte. Vaksinen hjelper altså mot å bli syk, og mot å smitte videre.

For en uke siden var 70 prosent av befolkningen vaksinerte, og 87 prosent av befolkningen over 18 år.

Ett viktig tiltak er å få vaksinerte så mange som mulig. Ved å vaksinere deg hjelper du ikke bare deg selv, men også risikogrupper som ikke kan vaksineres eller hvor vaksinen ikke har så stor effekt: - Med høy smittespredning i samfunnet, finner likevel viruset fram til dem som har risiko for alvorlig forløp og innleggelse, nemlig de uvaksinerte og de eldste. Det er nødvendig å minne alle uvaksinerte voksne om at vaksinasjon kan beskytte dem mot alvorlig sykdom, heter det i FHIs ukerapport.

Som individ i et samfunn er det en form for kontrakt mellom samfunnet og deg selv. Bor du i Norge får du gratis helsehjelp og tilgang til store ytelser fra samfunnet. Men det betyr også en plikt til å følge samfunnets regler.

Vi har overveldende forskning som viser at vaksinering er effektivt mot covid-19 og koronapandemien. Derfor bør vi også bruke kraftige midler for å få flere til å vaksinere seg, men ikke noe fysisk tvang. Vaksineoppslutningen er høy i Norge og de aller, aller fleste forstår at det er fornuftig å la seg vaksinere.

Jeg har liten medlidenhet med folk som nekter å erkjenne fakta, eller unndrar seg den lille jobben det er å oppsøke gratis vaksinering. Følgelig har jeg ingen problemer med at museer, konserter, teaterforestillinger, treningssentre, idrettsarrangementer, gudstjenester og kurs og konferanser forbeholdes folk som har vaksinepass.

Her bør den norske regjeringen lære av sine danske partifeller.

Å være helsepersonell uten å vaksinere seg, er nesten ikke til å tro. Som en lastebilsjåfør må ha sertifikat for å være på veien, på samme måte bør sykepleiere og andre ha vaksinepass for å jobbe med pasienter. Det er et yrkeskrav.

Den tredje vaksinebølgen kommer, og erfaringene fra andre land er overveldende i at det vil hemme smittebølgen. Dessuten vet vi at effekten av andre dose faller fra nær 90 prosent og ned mot rundt 50 prosent på seks måneder.

Her er det ingen grunn til å nøle.

SISTE (etter at kommentaren ble skrevet): Regjeringen har altså bestemt seg for tiltak på alle disse tre punktene - både lokale vaksinesertifikat, en tredje vaksine for alle over 18 år og kraftigere grep mot uvaksinert helsepersonell. Det er bra!

PS! Hva mener du? Er det greit med vaksinepass på alle offentlige arrangementer med mye folk? Skriv et debattinnlegg!